PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA

Odborná príprava revíznych technikov EZ

  Identifikačné údaje  
Hrubo vyznačené údaje sú povinné.
* vyplňte, ak účastníka prihlasuje zamestnávateľ
  Odborné vzdelanie a prax  
  Odborná príprava revíznych technikov (požadovaný rozsah)   
skupiny E2 - technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu
skupiny E4 - elektrický stroj, prístroj, rozvádzač
skupiny E5 - elektrická prípojka nn

v objektoch triedy A - bez nebezpečenstva výbuchu
v objektoch triedy B - s nebezpečenstvom výbuchu
v objektoch triedy B1 - s nebezpečenstvom výbuchu len v regulačnej stanici plynu
  Vaša správa (tu môžete uviesť Vaše otázky a požiadavky)  

Na základe uvedených údajov budete zaradený do zoznamu záujemcov o školenie. Ihneď po prihlásení minimálneho počtu záujemcov, potrebného pre jeho realizáciu a stanovení definitívneho termínu konania, Vám zašleme tlačivo záväznej prihlášky s bližšími organizačnými pokynmi.

Uvedené osobné údaje budú použité len pre interné potreby Akadémie Plus, s.r.o. a pre komunikáciu s klientom a nebudú poskytnuté ďalším osobám. Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním a archivovaním poskytnutých údajov Akadémiou Plus, s.r.o.
  späť hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen