PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Záväzná prihláška

na Aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) elektrotechnikov a revíznych technikov EZ
v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z.

  Termín a miesto  
25. 1. 2018 - Zvolen
15. 3. 2018 - Zvolen
7. 6. 2018 - Zvolen
20. 9. 2018 - Zvolen
6. 12. 2018 - Zvolen
  Identifikačné údaje  
Hrubo vyznačené údaje sú povinné.
* vyplňte, ak účastníka prihlasuje organizácia
  Prihlásené osoby  
  Spôsob úhrady  
prevodným príkazom do termínu uvedeného v pozvánke
 
hotovosť
  Uplatňované zľavy  
bez zľavy
zľava pri prihlásení 3 - 7 osôb z jednej organizácie
zľava pri prihlásení 8 a viac osôb z jednej organizácie
držitelia osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na EZ, vydaného Akadémiou Plus, s.r.o.
absolventi odbornej prípravy revíznych technikov EZ v Akadémii Plus, s.r.o.
absolventi predchádzajúcej AOP v Akadémii Plus, s.r.o.
  Vaša správa (tu môžete uviesť Vaše otázky a požiadavky)  
Uvedené osobné údaje budú použité len pre interné potreby Akadémie Plus, s.r.o. (a prípadných organizačných partnerov) pre komunikáciu s klientom a nebudú poskytnuté ďalším osobám. Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním a archivovaním poskytnutých údajov Akadémiou Plus, s.r.o. (a prípadným organizačným partnerom).
  späť hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen