PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Transferové oceňovanie v praktických príkladoch


lektor

  Ing. Milan Kúdela

 • člen SKDP a daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby, venuje sa tiež publikačnej a lektorskej činnosti v SR alebo v ČR, kde prednáša slovenské daňové právo

termín

  30. 11. 2020

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  KÚPIŤ prístup na webinár

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár s Ing. Milanom Kúdelom mapuje základné pravidlá transferového oceňovania, na ktoré nahliadneme z praktickej stránky problematiky. O tom, že sa táto problematika neustále vyvíja, svedčí ďalšia novinka, ktorá začiatkom roka 2020 rozšírila Smernicu OECD o transferovom oceňovaní o dlhoočakávanú novú Kapitolu X k problematike finančných transakcií. Po úvodnom prehľade posledných aktualizovaných zmien spoznáte základné metódy a modely transferového oceňovania, rozdelenie dokumentácie, ako aj kritériá výberu subjektu na kontrolu pri spriaznených transakciách. Bližšie si povieme tiež, aké riziká so sebou prináša refakturácia alebo kedy vzniká povinnosť predložiť kalkuláciu pri transakciách.

Čo určite ocení každý účastník, je najmä vzor rizikovej a funkčnej analýzy či konkrétne praktické príklady, pomocou ktorých si vysvetlíme, ako vypočítať:

 • úrok pri pôžičkách
 • cenový interval pri veľkoobchode
 • cenový interval pri maloobchode
 • cenový interval pri finančných službách


Program webinára

 • Posledné aktualizované zmeny
 • Rozdelenie dokumentácie
 • Základné metódy a modely
 • Riziká refakturácie
 • Kritériá výberu subjektu na kontrolu pri spriaznených transakciách - dotazník
 • Zákaz % prirážzy pri refakturácii
 • Povinnosť predložiť kalkuláciu pri transakciách
 • Vzor rizikovej a funkčnej analýzy
 • Praktické príklady:
  • výpočet úroku pri pôžičkách
  • výpočet cenového intervalu pri veľkoobchode
  • výpočet cenového intervalu pri maloobchode
  • výpočet cenového intervalu pri finančných službách

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 15:00 prednáška  Webinár: Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

30. 11. 2020 09:00 - 15:00 84 EUR s DPH KÚPIŤ


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen