PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Špeciality z daňovej kuchyne (12. 4. 2021)


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  12. 4. 2021

 • 9.00 - 14.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Prvý deň 2-dňového webinára Špeciality z daňovej kuchyne - získajte aj tento rok tie najlepšie daňové recepty od Ing. Vladimíra Ozimého.

Táto verzia je určená pre záujemcov, ktorým postačuje program 1. dňa uvedeného podujatia.


Program webinára

 1. Stavba (nehnuteľnosť) vo väzbe na princípy DPH a DzP a účtovníctva
  • Predaj stavby a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku (doba od prvej kolaudácie, rozlišovanie stavieb na bývanie) a vplyv na DPH
  • Predaj nehnuteľností a daňový výdavok pri predaji nehnuteľnosti (pomerné odpisy a zostatková cena)
  • Vyvolané investície a vplyv na základ dane a odpočet DPH (bezplatné odovzdanie)
  • Prenajímateľ a povinnosť krátiť odpisy, riziká nepeňažného príjmu pri vykonaní technického zhodnotenia nájomcu alebo opravy a údržby, vplyv na základ dane a DPH (prenájom s DPH alebo bez DPH?)
  • Nájomca, ktorý vykonal technické zhodnotenie, právo na daňový odpis, skončenie nájmu vplyv na základ dane a DPH pri skončení nájmu
  • Ubytovacie služby z pohľadu DPH
 2. Používanie majetku na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie (účtovníctvo, daň z príjmov a DPH)
  • Poskytovanie benefitov pre zamestnancov a vplyv na daňovú uznateľnosť u zamestnávateľa, právo na odpočítanie dane a pomerné odpočítanie dane pri používaní majetku aj na iný účel ako podnikanie
  • Paušalizácia majetku, ktorý má charakter osobnej potreby a vplyv na základ dane a DPH
  • Povinnosti viažuce sa k úprave odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach a hnuteľnom investičnom majetku (napr. autá)
 3. Predaj, krádež a likvidácia majetku z pohľadu účtovníctva, dane z príjmov a DPH
  • Predaj majetku - odvod DPH a daňovo uznaná zostatková cena (predaj nezávislej osobe a závislej osobe)
  • Krádež majetku z pohľadu dane z príjmov a DPH
  • Likvidácia majetku
  • Bezplatne dodaný majetok podľa nových princípov DPH
  • Vyvolaná investícia z pohľadu účtovníctva, DPH a daň z príjmov (bezplatné dodanie)
 4. Jednoúčelové a viacúčelové poukazy na predaj služieb a tovaru, princípy DPH, DzP a ERP (zľavomaty, ticket portál atď.)
 5. Novinky v oblasti mimoriadnej situácie v roku 2021 do momentu konania webinára

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár: Špeciality z daňovej kuchyne (12. 4. 2021)

12. 4. 2021 09:00 - 14:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen