PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Programy pre deti: Prázdninové aktivity: Denné letné tábory PLUSino, PLUSko & PLUSteen

Denné letné tábory
PLUSino, PLUSko a PLUSteen 2019Tohtoročné tábory sú ukončené!

Ďakujeme všetkým PLUSkom, PLUSinom a PLUSteenom, ktorí strávili časť letných prázdnin 2019 spolu s nami. Boli ste opäť úžasní :-)

... fotky z toho, čo sme spolu zažili, postupne pribúdajú na našom Facebooku >>

Váš A+ team


Aj takto môže vyzerať leto:

 • deti prežívajú úžasné letné dni plné zážitkov, hier, súťaží, dobrodružstiev a zaujímavého spoznávania angličtiny medzi rovesníkmi...
 • rodičia sa aj napriek horúcim letným dňom môžu pokojne venovať povinnostiam s istotou, že ich ratolesti trávia voľný prázdninový čas bezpečne a zmysluplne...
 • a popri tom si môžu všetci spoločne užívať krásne letné večery v kruhu svojej rodiny

Stačí využiť možnosti, ktoré ponúkajú denné letné tábory Akadémie Plus:

 • PLUSino - deti vo veku 6 až 8 rokov
 • PLUSko - deti vo veku 9 až 11 rokov
 • PLUSteen - deti vo veku 12 až 14 rokov

Pozrite si celú fotogalériu PLUSino, PLUSko, PLUSteen 2006 - 2018 >>

Cieľom denných letných táborov Akadémie Plus je vyplniť deťom zážitkami a novými vedomosťami dni letných prázdnin, počas ktorých sa rodičia musia venovať svojim bežným povinnostiam.

Program táborov je plný zaujímavých a príťažlivých aktivít, založených na riešení úloh, súťažení a tímovej práci.

Úvodný blok každého dňa je zameraný na nenásilné ale cielené spoznávanie nových tajov angličtiny a dopĺňanie slovnej zásoby na úrovni zodpovedajúcej veku a predošlým vedomostiam detí. Jazyková stránka je rozvíjaná formou hier, súťaží, hádaniek, pesničiek, kreslenia a ďalších aktivít.

Popoludní sa deti venujú tradičným i menej tradičným prázdninovým aktivitám, orientovaným predovšetkým na aktívny pohyb v prírode a na čerstvom vzduchu.

Posledný táborový deň (sobota) ponúka spoločný program pre deti a rodičov - súťaže, opekačka a na záver ocenenie víťazov z celého uplynulého týždňa.

Program

Hlavnou témou je svet známy i neznámy - jednotlivé časti programu budú rôznorodo zamerané:

 • svet kníh, svet rozprávok, svet kúziel a mágie
 • svet dávno minulý, svet ako ho dnes poznáme, svet budúcnosti
 • vodný svet, svet prírody
 • svet objavov a poznávania
 • umelecký svet, svet zábavy a osláv
 • športový svet

V rámci výletov deti absolvujú netradičné prehliadky historických pamiatok a technických zaujímavostí, kombinované s turistikou primeranou ich veku. Všetko samozrejme spestrené zábavnými a napínavými aktivitami, vo forme plnenia sérií individuálnych a tímových úloh v kruhu rovesníkov.

Deň venovaný zábavným športovým disciplínam a hrám si deti užijú v profesionálnom športovom areáli.

V sobotu sa na detskej olympiáde zabavia spolu s rodičmi (športové súťaže rodinných tímov) a plnením vedomostných úloh im ukážu, čo sa za uplynulý týždeň naučili. Záver táborového programu si všetci užijú pri spoločnej opekačke a odmenení víťazov.

Konkrétny program jednotlivých táborových turnusov je prispôsobovaný zloženiu ich účastníkov (rozmanitosť aktivít kvôli deťom absolvujúcim viac turnusov) a predpokladanému počasiu v danom týždni.

Miesto

Domovským priestorom táborov je budova a areál Akadémie Plus na Somolického ulici 2 vo Zvolene (druhá budova vpravo za nadjazdom vedúcim od Zvolenského zámku smerom na sídlisko Zlatý Potok - dvojpodlažná budova na rohu Jesenského a Somolického ulice), no jeho program prebieha tiež v blízkom i širšom okolí Akadémie Plus, mesta aj reagiónu Zvolena.

Organizácia

Deti navštevujú tábor denne (na noc chodia domov)

 • pondelok až piatok v čase 8.00 - 17.00 h
 • sobota v čase 10.00 - 13.30 h (olympiáda aj pre rodičov)

Do priestorov Akadémie Plus je deti možné priviesť 30 minút pred začiatkom a vyzdvihnúť 30 minút po ukončení táborového dňa.

Termíny

 • 1. turnus: 8. - 13. júl 2019 (všetky miesta sú už obsadené)
 • 2. turnus: 15. – 20. júl 2019 (všetky miesta sú už obsadené)
 • 3. turnus: 22. - 27. júl 2019 (všetky miesta sú už obsadené)
 • 4. turnus: 29. júl - 3. august 2019 (všetky miesta sú už obsadené)

Personálne zabezpečenie

O deti sa bude starať zohraný tím pracovníkov, animátorov a lektorov Akadémie Plus.

Cenník

Účasť dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt v Banskobystrickom kraji, je finančne podporená dotáciou Banskobystrického samposprávneho kraja. Po jej zohľadnení sú ceny denných letných táborov Plusino, Plusko a Plusteen 2019 nasledovné:

PLUSino, PLUSko
 • 84 € za dieťa / ďalší turnus: 80 € za dieťa
 • v prípade prihlásenia súrodencov 80 € za dieťa / ďalší turnus: 75 € za dieťa
PLUSteen
 • 104 € za dieťa / ďalší turnus: 100 € za dieťa
 • v prípade prihlásenia súrodencov 100 € za dieťa / ďalší turnus: 95 € za dieťa

 • cena zahŕňa: strava - 3 x denne (desiata, obed, olovrant) počas 5 dní (pondelok až piatok), občerstvenie na sobotňajšej olympiáde, nepretržitý pitný režim, materiály a pomôcky, náklady a poplatky súvisiace s výletmi (cestovné, vstupné) a poistenie dieťaťa
 • poplatok je možné uhradiť až po doručení pozvánky na otvorenie tábora podľa pokynov v nej uvedených

Storno podmienky

Akadémia Plus stanovuje nasledovné storno podmienky:

 1. do termínu začiatku turnusu je nárok na vrátenie celého poplatku
 2. storno poplatok v prvom dni turnusu je 30 % z ceny
 3. v druhom a ďalších dňoch turnusu nárok na vrátenie poplatku zaniká

Účasť v tábore sa stornuje ku dňu, v ktorom rodič (zákonný zástupca) dieťaťa telefonicky, e-mailom, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii Plus oznámenie doručené.


Prihláška TU >>

Záväzne prihláseným záujemcom doručíme osobitnú pozvánku na otvorenie vybraného turnusu s podrobnými organizačnými informáciami.

Ďalšie informácie

Danica Václavíková
tel.: 0915 803 300 NON-STOP

e-mail: vaclavikova@akademiaplus.sk

A+design
© 2005 - 2019 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen