PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Programy pre deti: Prázdninové aktivity: Denné letné tábory PLUSino, PLUSko & PLUSteen

Denné letné tábory
PLUSino, PLUSko a PLUSteen 2021+ + + + + + + + + + +

Aktuálne informácie:

 • PCR TEST pre deti v dennom tábore POVINNÝ NIE JE. Zároveň nám však Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene doručil usmernenie, z ktorého vyberáme: "Epidemiológovia dôrazne odporúčajú, aby deti i osoby zabezpečujúce priebeh denných táborov mali pri nástupe negatívny výsledok PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín od doručenia, respektíve doklad o zaočkovaní alebo prekonaní COVID – 19". Ak sa preto pre otestovanie dieťaťa pred nástupom do tábora rozhodnete (PCR alebo aspoň antigénový test), budeme Vám vďační za podporenie našej snahy o zaistenie maximálnej možnej bezpečnosti detí a nášho personálu počas realizácie táborov. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že za vykonanie testu bude v takomto prípade potrebné uhradiť poplatok stanovený testovacím centrom (podrobnejšie info o testovaní vo Zvolene nájdete napr. tu: >> testovanie na ochorenie COVID-19 - AGELLAB SK) .
 • informácia o podmienkach pre deti, ktoré pred nástupom do tábora pricestovali zo zahraničia, prípadne zo zahraničia pricestovali ich rodičia, či blízke osoby žijúce v spoločnej domácnosti
  • vzhľadom na meniace sa podmienky žiadame každého, aby postupoval v zmysle oficiálnych opatrení zverejnených na webstránke korona.gov.sk >>
  • ak ste zo zahraničia pricestovali pred 9. 7. 2021 a zároveň menej ako 14 dní pred nástupom dieťaťa do tábora, v záujme zachovania bezpečnosti ostatných detí a nášho tímu vyzývame rodičov na otestovanie dieťaťa pred jeho nástupom do tábora aspoň antigénovým testom (vo Zvolen ho bez objednania vopred a na počkanie vykonáva napr. mobilné odberné miesto pri lekárni Zlatý Potok, ulica A. Hlinku 64 - cena za test je 10 €) • dobrá správa - na tohtoročné tábory sa nám podarilo získať dotáciu z Banskobystrického samosprávneho kraja, na základe čoho je pre Vás konečná cena tábora nižšia (platí pre deti, ktoré majú trvalý pobyt v BB kraji) :-)

 • správa, z ktorej sme zároveň smutní aj šťastní - všetky miesta na leto 2021 sú už obsadené (je možné sa ešte prihlásiť ako náhradník)


+ + + + + + + + + + +


Informácie pre rodičov a deti prihlásené na leto 2021:

Možno si ani neviete predstaviť, ako veľmi nás teší záujem každého PLUSka, PLUSina, PLUSteena a jeho rodičov, o strávenie časti tohtoročných prázdnin v našej spoločnosti.

Aj keď sme pred rokom získali mnoho cenných skúseností s organizovaním táborov v tejto zvláštnej korona-dobe, stále si lámeme hlavu nad tým, ako opäť všetko pripraviť k vašej spokojnosti a zároveň tak, aby sme pred vírusom aj počas tohto leta zostali všetci spolu v bezpečí.
A práve preto prosíme každého PLUSka, PLUSina, PLUSteena, ale aj rodičov, aby zodpovedne dodržiavali všetky pokyny a opatrenia, ktoré sme Vám už zaslali, ako aj tie, ktoré budeme podľa okolností a vývoja situácie zavádzať počas táborových dní.

V rámci preventívnych opatrení budeme zabezpečovať:

 • ranné meranie teploty a dezinfekciu rúk pri príchode dieťaťa
 • dbanie o pravidelné umývanie rúk a osobnú hygienu detí počas dňa
 • priebežnú dezinfekciu priestorov, predmetov a plôch s ktorými prichádzajú deti do kontaktu
 • dodržiavanie sprísneného hygienického režimu animátormi tábora
 • priebežné monitorovanie zdravotného stavu detí a personálu tábora

 • pri privádzaní a odvádzaní detí prosíme rodičov, aby používali rúško, dodržiavali bezpečnostné rozostupy a nevstupovali do priestorov, v ktorých prebieha program tábora

 • pracujeme na tom, aby sme v čase konania tábora mali z Covidu-19 menej ťažkú hlavu vďaka zaočkovaniu nášho tímu - väčšina z nás to už má zdarne za sebou a podporujeme každého, kto sa pre očkovanie rozhodne


Sme pripravení urobiť čokoľvek, na čo nám budú stačiť sily a nápady, aby vám aj druhé leto v trošku nezvyčajnej atmosfére prinieslo veľa skvelých zážitkov a radosti zo všetkého nového, čo spolu s nami spoznáte.


Váš A+ team


+ + + + + + + + + + +


Všeobecné informácie o denných letných táboroch Akadémie Plus:

Aj takto môže vyzerať leto:

 • deti prežívajú úžasné letné dni plné zážitkov, hier, súťaží, dobrodružstiev a zaujímavého spoznávania angličtiny medzi rovesníkmi...
 • rodičia sa aj napriek horúcim letným dňom môžu pokojne venovať povinnostiam s istotou, že ich ratolesti trávia voľný prázdninový čas bezpečne a zmysluplne...
 • a popri tom si môžu všetci spoločne užívať krásne letné večery v kruhu svojej rodiny

Stačí využiť možnosti, ktoré ponúkajú denné letné tábory Akadémie Plus:

 • PLUSino - deti vo veku 6 až 8 rokov
 • PLUSko - deti vo veku 9 až 11 rokov
 • PLUSteen - deti vo veku 12 až 14 rokov

Pozrite si celú fotogalériu PLUSino, PLUSko, PLUSteen 2006 - 2020 >>

Cieľom denných letných táborov Akadémie Plus je vyplniť deťom zážitkami a novými vedomosťami dni letných prázdnin, počas ktorých sa rodičia musia venovať svojim bežným povinnostiam.

Program táborov je plný zaujímavých a príťažlivých aktivít, založených na riešení úloh, súťažení a tímovej práci.

Úvodný blok každého dňa je zameraný na nenásilné ale cielené spoznávanie nových tajov angličtiny a dopĺňanie slovnej zásoby na úrovni zodpovedajúcej veku a predošlým vedomostiam detí. Jazyková stránka je rozvíjaná formou hier, súťaží, hádaniek, pesničiek, kreslenia a ďalších aktivít.

Popoludní sa deti venujú tradičným i menej tradičným prázdninovým aktivitám, orientovaným predovšetkým na aktívny pohyb v prírode a na čerstvom vzduchu.

Posledný táborový deň (sobota) ponúka spoločný program pre deti a rodičov - súťaže, opekačka a na záver ocenenie víťazov z celého uplynulého týždňa.

Program

Hlavnou témou je svet známy i neznámy - jednotlivé časti programu budú rôznorodo zamerané:

 • svet kníh, svet rozprávok, svet kúziel a mágie
 • svet dávno minulý, svet ako ho dnes poznáme, svet budúcnosti
 • vodný svet, svet prírody
 • svet objavov a poznávania
 • umelecký svet, svet zábavy a osláv
 • športový svet

V rámci výletov deti absolvujú netradičné prehliadky historických pamiatok a technických zaujímavostí, kombinované s turistikou primeranou ich veku. Všetko samozrejme spestrené zábavnými a napínavými aktivitami, vo forme plnenia sérií individuálnych a tímových úloh v kruhu rovesníkov.

Deň venovaný zábavným športovým disciplínam a hrám si deti užijú v profesionálnom športovom areáli.

V sobotu sa na detskej olympiáde zabavia spolu s rodičmi (športové súťaže rodinných tímov) a plnením vedomostných úloh im ukážu, čo sa za uplynulý týždeň naučili. Záver táborového programu si všetci užijú pri spoločnej opekačke a odmenení víťazov.

Konkrétny program jednotlivých táborových turnusov je prispôsobovaný zloženiu ich účastníkov (rozmanitosť aktivít kvôli deťom absolvujúcim viac turnusov) a predpokladanému počasiu v danom týždni.

Miesto

Domovským priestorom táborov je budova a areál Akadémie Plus na Somolického ulici 2 vo Zvolene (druhá budova vpravo za nadjazdom vedúcim od Zvolenského zámku smerom na sídlisko Zlatý Potok - dvojpodlažná budova na rohu Jesenského a Somolického ulice), no jeho program prebieha tiež v blízkom i širšom okolí Akadémie Plus, mesta aj reagiónu Zvolena.

Organizácia

Deti navštevujú tábor denne (na noc chodia domov)

 • pondelok až piatok v čase 8.00 - 17.00 h
 • sobota v čase 10.00 - 13.30 h (olympiáda aj pre rodičov) v roku 2021 z dôvodu epidemiologických opatreni ZRUŠENÉ

Do priestorov Akadémie Plus je deti možné priviesť 30 minút pred začiatkom a vyzdvihnúť 30 minút po ukončení táborového dňa.

Termíny 2021

 • 1. turnus: 12. - 16. júl 2021 (všetky miesta sú už obsadené) :-( / :-)
 • 2. turnus: 19. – 23. júl 2021 (všetky miesta sú už obsadené) :-( / :-)
 • 3. turnus: 26. – 30. júl 2021 (všetky miesta sú už obsadené) :-( / :-)
 • 4. turnus: 2. – 6. august 2021 (všetky miesta sú už obsadené) :-( / :-)

Personálne zabezpečenie

O deti sa bude starať zohraný tím pracovníkov, animátorov a lektorov Akadémie Plus.

Storno podmienky

V súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou počas pandémie ochorenia COVID-19, v prípade zrušenia tábora z dôvodu rozhodnutia štátneho orgánu pred jeho začatím, bude vrátená plná výška poplatku a v prípade prerušenia tábora v jeho priebehu, bude vrátená ekvivalentná časť poplatku.

Akadémia Plus stanovuje nasledovné storno podmienky:
 1. do termínu začiatku turnusu je nárok na vrátenie celého poplatku
 2. storno poplatok v prvom dni turnusu je 30 % z ceny
 3. v druhom a ďalších dňoch turnusu nárok na vrátenie poplatku zaniká

Účasť v tábore sa stornuje ku dňu, v ktorom rodič (zákonný zástupca) dieťaťa telefonicky, e-mailom, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii Plus oznámenie doručené.


Prihláška TU >>

Prihláseným záujemcom doručíme osobitnú pozvánku na otvorenie vybraného turnusu s podrobnými organizačnými informáciami.

Ďalšie informácie

Danica Václavíková
tel.: 0915 803 300 / 045 - 53 66 522

e-mail: vaclavikova@akademiaplus.sk

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen