PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Programy pre deti: Prázdninové aktivity: Denné letné tábory PLUSino, PLUSko & PLUSteen

Denné letné tábory
PLUSino, PLUSko a PLUSteen 2024


+ + + + + + + + + + +

Milí PLUSini, PLUSkovia, PLUSteeni a rodičia,

máme úprimnú radosť z Vášho opäť sa rozbiehajúceho veľkého záujmu o strávenie časti ďalších letných prázdnin na Akadémii Plus.

Už devätnásty krát, s blížiacimi sa letnými dňami usilovne pracujeme na prípravách zaujímavého, zábavného a akčného táborového programu.

Ak chcete mať istotu miesta v pre vás ideálnom turnuse tohtoročných táborov, odporúčame vám odoslať prihlášku čím skôr . Preto neváhajte a rezervujte si miesto už teraz.

Tešíme sa na leto a hlavne na vás :)

Váš A+ team

+ + + + + + + + + + +


Aj takto môže vyzerať leto:

 • deti prežívajú úžasné letné dni plné zážitkov, hier, súťaží, dobrodružstiev a zaujímavého spoznávania angličtiny medzi rovesníkmi...
 • rodičia sa aj napriek horúcim letným dňom môžu pokojne venovať povinnostiam s istotou, že ich ratolesti trávia voľný prázdninový čas bezpečne a zmysluplne...
 • a popri tom si môžu všetci spoločne užívať krásne letné večery v kruhu svojej rodiny

Stačí využiť možnosti, ktoré ponúkajú denné letné tábory Akadémie Plus:

 • PLUSino - deti vo veku 6 až 8 rokov
 • PLUSko - deti vo veku 9 až 11 rokov
 • PLUSteen - deti vo veku 12 až 14 rokov

Pozrite si celú fotogalériu PLUSino, PLUSko, PLUSteen 2006 - 2023 >>

Cieľom denných letných táborov Akadémie Plus je vyplniť deťom zážitkami a novými vedomosťami dni letných prázdnin, počas ktorých sa rodičia musia venovať svojim bežným povinnostiam.

Program táborov je plný zaujímavých a príťažlivých aktivít, založených na riešení úloh, súťažení a tímovej práci.

Úvodný blok každého dňa je zameraný na nenásilné ale cielené spoznávanie nových tajov angličtiny a dopĺňanie slovnej zásoby na úrovni zodpovedajúcej veku a predošlým vedomostiam detí. Jazyková stránka je rozvíjaná formou hier, súťaží, hádaniek, pesničiek, kreslenia a ďalších aktivít.

Popoludní sa deti venujú tradičným i menej tradičným prázdninovým aktivitám, orientovaným predovšetkým na aktívny pohyb v prírode a na čerstvom vzduchu.

Program

Hlavnou témou je svet známy i neznámy - jednotlivé časti programu budú rôznorodo zamerané:

 • svet kníh, svet rozprávok, svet kúziel a mágie
 • svet dávno minulý, svet ako ho dnes poznáme, svet budúcnosti
 • vodný svet, svet prírody
 • svet objavov a poznávania
 • umelecký svet, svet zábavy a osláv
 • športový svet

V rámci výletov deti absolvujú netradičné prehliadky historických pamiatok a technických zaujímavostí, kombinované s turistikou primeranou ich veku. Všetko samozrejme spestrené zábavnými a napínavými aktivitami, vo forme plnenia sérií individuálnych a tímových úloh v kruhu rovesníkov.

Deň venovaný zábavným športovým disciplínam a hrám si deti užijú v športovom areáli.

Konkrétny program jednotlivých táborových turnusov je prispôsobovaný zloženiu ich účastníkov (rozmanitosť aktivít kvôli deťom absolvujúcim viac turnusov) a predpokladanému počasiu v danom týždni.

Miesto

Domovským priestorom táborov je budova a areál Akadémie Plus na Somolického ulici 2 vo Zvolene (druhá budova vpravo za nadjazdom vedúcim od Zvolenského zámku smerom na sídlisko Zlatý Potok - dvojpodlažná budova na rohu Jesenského a Somolického ulice), no jeho program prebieha tiež v blízkom i širšom okolí Akadémie Plus, mesta aj reagiónu Zvolena.

Organizácia

Deti navštevujú tábor denne (na noc chodia domov)

 • pondelok až piatok v čase 8.00 - 17.00 h

Do priestorov Akadémie Plus je deti možné priviesť 30 minút pred začiatkom a vyzdvihnúť 30 minút po ukončení táborového dňa.

Termíny 2024

 • 1. turnus: 8. - 12. júl 2024 - je nám ľúto, všetky miesta sú už obsadené :-(
 • 2. turnus: 15.- 19. júl 2024
 • 3. turnus: 22.- 26. júl 2024
 • 4. turnus: 29. júl - 2. august 2024

Personálne zabezpečenie

O deti sa bude starať zohraný tím pracovníkov, animátorov a lektorov Akadémie Plus.

Cenník 2024

Zvýhodnená cena pri prihlásení a úhrade do 30. 4. 2024
PLUSino, PLUSko
 • 139 € za dieťa / 1 turnus
 • v prípade prihlásenia súrodencov: 130 € za dieťa / 1 turnus
PLUSteen
 • 159 € za dieťa / 1 turnus
 • v prípade prihlásenia súrodencov: 150 € za dieťa / 1 turnus

Cena pri prihlásení a úhrade od 1. 5. 2024
PLUSino, PLUSko
 • 149 € za dieťa / 1 turnus
 • v prípade prihlásenia súrodencov: 140 € za dieťa / 1 turnus
PLUSteen
 • 169 € za dieťa / 1 turnus
 • v prípade prihlásenia súrodencov: 160 € za dieťa / 1 turnus

Uvedené ceny zahŕňajú: strava - 3 x denne (desiata, obed, olovrant) počas 5 dní (pondelok až piatok), nepretržitý pitný režim, materiály a pomôcky, náklady a poplatky súvisiace s výletmi (cestovné, vstupné) a poistenie dieťaťa.

Akadémia Plus stanovuje nasledovné storno podmienky:

 1. do termínu začiatku turnusu je nárok na vrátenie celého poplatku
 2. storno poplatok v prvom dni turnusu je 30 % z ceny
 3. v druhom a ďalších dňoch turnusu nárok na vrátenie poplatku zaniká

Účasť v tábore sa stornuje ku dňu, v ktorom rodič (zákonný zástupca) dieťaťa osobne, telefonicky, e-mailom, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii Plus oznámenie doručené.


Prihláška

Vyplňte prihlasovací formulár, odošlite ho a nezabudnite registráciu potvrdiť v maili, ktorý Vám hneď zašle náš nový registračný systém Zooza.

Teraz stačí už len vybrať termín a kliknúť na "Objednať":


  Denné letné tábory: PLUSino, PLUSko, PLUSteen 2024
1. turnus 8. - 12. 7. 2024 PLUSino / PLUSko registrovať ako náhradník

1. turnus 8. - 12. 7. 2024 PLUSteen registrovať ako náhradník

2. turnus 15. - 19. 7. 2024 PLUSino / PLUSko OBJEDNAŤ

2. turnus 15. - 19. 7. 2024 PLUSteen OBJEDNAŤ

3. turnus 22. - 26. 7. 2024 PLUSino / PLUSko OBJEDNAŤ

3. turnus 22. - 26. 7. 2024 PLUSteen OBJEDNAŤ

4. turnus 29. 7. - 2. 8. 2024 PLUSino / PLUSko OBJEDNAŤ

4. turnus 29. 7. - 2. 8. 2024 PLUSteen OBJEDNAŤ


Ďalšie informácie

Danica Václavíková
tel.: 0915 803 300 / 045 - 53 66 522

e-mail: vaclavikova@akademiaplus.sk

A+design
© 2005 - 2024 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen