PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Odborná spôsobilosť - elektrotechnici

V oblasti výchovy a vzdelávania elektrotechnikov realizujeme:


Aktuálna ponuka:
ODB. SPÔSOBILOSŤ
Elektrotechnici


Školenie pre zachovanie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 21, 22, 23, 24):
+ 4. 3. 2021
Aktualizačná odborná príprava (Zvolen)

Základné školenie elektrotechnikov:
+ 4. - 6. 3. 2021
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (§ 21, 22 a 23) - spojené s vydaním osvedčenia

Základné školenie revíznych technikov EZ:
+ 25. - 28. 5. 2021
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ (§ 24)

  A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen