PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Odborná spôsobilosť - elektrotechnici

V oblasti výchovy a vzdelávania elektrotechnikov realizujeme:


Aktuálna ponuka:
ODB. SPÔSOBILOSŤ
Elektrotechnici


Školenie pre zachovanie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 21, 22, 23, 24):
+ 9. 3. 2023
Aktualizačná odborná príprava
(online školenie)


Základné školenie elektrotechnikov:
+ 9. - 11. 3. 2023 Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (§ 21, 22 a 23) - spojené s vydaním osvedčenia

Základné školenie revíznych technikov EZ:
+ 14. - 17. 2. 2023
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ (§ 24)

  A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen