PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Rozvoj kompetencií

Vzdelávacie a tréningové programy rozvoja schopností


Predstavujeme Vám ponuku vzdelávacích a tréningových programov, ktorých cieľom je skvalitňovanie práce manažérov a zamestnancov firiem prostredníctvom budovania a rozvoja ich osobnostných predpokladov a odborných kompetencií.


Realizujeme vzdelávacie a tréningové programy umožňujúce zabezpečiť cielený rozvoj odborných vedomostí a soft skills v nasledovných oblastiach:


Aktivity sú určené pre nasledovné skupiny:

 • manažéri na všetkých úrovniach riadenia v súkromnej i verejnej sfére
 • pracovné tímy
 • členovia obchodných tímov
 • sekretárky, asistentky, administratívni pracovníci
 • podnikatelia / majitelia malých a stredných firiem


Verejné vzdelávacie a tréningové aktivity

Štandardné aktivity realizované formou verejných seminárov, tréningov a workshopov organizujeme priebežne - ich aktuálnu ponuku si môžete prezrieť vpravo.

Pokiaľ chcete byť informovaný o plánovaných verejných vzdelávacích a tréningových aktivitách, stačí odoslať vyplnený registračný formulár a informácie o našej aktuálnej ponuke budú prichádzať priamo k Vám.


Firemné vzdelávacie a tréningové aktivity

Śtandardnú vzdelávaciu alebo tréningovú aktivitu je možné zorganizovať tiež na objednávku klienta formou kurzu pre uzavretú skupinu účastníkov.

V prípade, že máte záujem o individuálne riešenie, plne zodpovedajúce potrebám vašej firmy, pripravíme pre vás špecifický vzdelávací alebo tréningový program vychádzajúci z vašich organizačných a obsahových požiadaviek. Na základe prieskumu a analýzy potrieb vypracujeme efektívny a flexibilný program, rešpektujúci možnosti a podmienky firmy. Jednotlivé aktivity pritom budú dominantne orientované na reálne situácie a konkrétnu prax účastníkov vzdelávania.

Vnútrofiremný tréning je nielen výnimočné stretnutie manažérov s cieľom získať vedomosti a návody na zlepšenie práce. Dobre zvolený tréningový kurz je aj spoločenskou, motivačnou a podpornou udalosťou pre účastníkov - mnohokrát až pri takýchto aktivitách mnohí manažéri spoznajú zmysel a význam tímovej práce, ich vlastný podiel na úspechu firmy, viac sa stotožnia s jej víziou. Stáva sa, že pochopia význam práce iných firemných útvarov, často vzniknú mimoriadne efektívne neformálne väzby medzi zamestnancami na rôznych úrovniach riadenia, čo sa zákonite prejaví vo vyššej kvalite a efektivite činnosti celej firmy.

Pri výbere a plánovaní vhodného programu pre vašu firmu môžete vychádzať z portfólia štandardných aktivít realizovaných formou seminárov, tréningov a workshopov zameraných na nasledovné oblasti:

Ak Vás zaujala možnosť realizácie uzavretého vzdelávacieho alebo tréningového programu pre vašu firmu, obráťte sa s dôverou na nás (vašu požiadavku môžete špecifikovať na tomto mieste). Spätne vás oslovíme s návrhom ďalších krokov smerujúcich k naplneniu vašich predstáv.


Čo získa firma rozvojom kompetencií zamestnancov

 • zdokonalenie odborných vedomostí a zručností
 • zvýšenie kreativity a tvorivosti
 • zlepšenie komunikácie a tímovej spolupráce
 • zvýšenie záujmu a motivácie
 • zlepšenie firemnej kultúry
 • pripravenosť zamestnancov na procesné zmeny
 • zavedenie nových štýlov riadenia
 • zvýšenie efektivity riadenia


Čo získa rozvojom kompetencií zamestnanec

 • doplnenie osobných predpokladov na efektívne vykonávanie pracovných činností
 • prehľad v moderných trendoch a možnosť objaviť nové prístupy a postoje k spolupracovníkom a procesom vo firme
 • teoretické ale najmä praktické skúsenosti
 • nové sociálne kontakty
 • možnosť získania nezávislej spätnej väzby od lektorov a ostatných účastníkov


Ďalšie informácie o realizácii vzdelávacích a tréningových programov


Veríme, že si z našej ponuky vyberiete program spĺňajúci vaše potreby. V prípade, že taký v našej ponuke nenájdete, zašlite nám Váš návrh a my ochotne urobíme všetko pre to, aby sme splnili Vaše očakávania.


S otázkami nás neváhajte osloviť...

 • na tel. čísle 045 - 53 66 522

  späť hore
Aktuálna ponuka:
Verejné tréningy, semináre a workshopy

V súčasnosti verejné aktivity nie sú plánované.

Radi pre vás pripravíme firemný vzdelávací a tréningový program vychádzajúci z vašich požiadaviek.

  A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen