PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Všeobecné organizačné informácie

Ako sa prihlásiť

Na ktorýkoľvek vzdelávací program z ponuky uvedenej na týchto stránkach sa môžete prihlásiť podľa pokynov, ktoré sú súčasťou organizačných informácií o danom kurze, školení, či seminári.

Rôznorodosť jednotlivých oblastí našej vzdelávacej činnosti si vyžaduje špecifické postupy v prihlasovaní sa záujemcov:

jazykové vzdelávanie

Po odoslaní vyplneného registračného formulára Vám zašleme tlačivo záväznej prihlášky spolu s podrobnými organizačnými informáciami súvisiacimi s realizáciou vybraného kurzu.

V prípade, že v používaní vybraného jazyka nie ste úplný začiatočník, Vaše zaradenie do príslušného vedomostného stupňa si vyžaduje absolvovanie vstupného testu v sídle našej spoločnosti (podmienky jeho absolvovania si môžete dohodnúť s našimi pracovníkmi na č. tel.: 0915 803 300, prípadne na info@akademiaplus.sk).

odborné semináre

Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplneného registračného formulára, ktorý je súčasťou základných organizačných informácií o danom seminári, zverejnených v súčasnej ponuke seminárov.

odborné kurzy

Po odoslaní formulára predbežnej prihlášky, ktorý je súčasťou základných organizačných informácií o danom kurze, budete zaradený do zoznamu záujemcov o jeho absolvovanie. Ihneď po stanovení termínu jeho konania Vám zašleme tlačivo záväznej prihlášky s bližšími organizačnými pokynmi. Podrobnejšie informácie o pripravovaných kurzoch Vám poskytnú naši pracovníci na č. tel.: 045 - 53 66 522, prípadne na info@akademiaplus.sk.

V prípade, že máte záujem o nájdenie najoptimálnejšieho riešenia pre splnenie Vašich individuálnych vzdelávacích potrieb a požiadaviek, navštívte osobne sídlo našej spoločnosti a naši odborní pracovníci Vám radi poradia.

Ako zaplatiť

Cena jednotlivých vzdelávacích programov je súčasťou organizačných informácií o danom kurze, školení, či seminári.

Účastnícky poplatok môžu prihlásení záujemcovia uhradiť niektorým z nasledovných spôsobov:

  • platobnou kartou (v súčasnosti je možné takto zaplatiť za účasť na odborných seminároch, kruzoch odbornej spôsobilosti a za nákup odbornej literatúry)
  • v hotovosti do pokladne Akadémie Plus - v sídle spoločnosti denne od 9.00 do 17.00 h (v deň otvorenia konkrétneho kurzu alebo školenia môžu jeho účastníci uhradiť poplatok aj mimo uvedeného času)
  • v hotovosti v mieste konania odborných seminárov počas prezencie účastníkov
  • prevodným príkazom
  • prostredníctvom poštového poukazu typu U

Identifikačné údaje Akademie Plus (IČO, DIČ, číslo účtu, variabilný symbol) pre úhradu prevodným príkazom / poštovým poukazom, sú uvedené v pozvánke na otvorenie konkrétneho kurzu/školenia, ktorú obdržia záväzne prihlásení záujemcovia. Pri odborných seminároch sú údaje uvedené v podrobných organizačných informáciách, ktoré obsahuje ponuková pozvánka na konkrétne podujatie (záujemcovia si ju môžu stiahnuť vo formáte PDF v rámci informácií o jednotlivých seminároch).

Účastnícky poplatok musí byť uhradený najneskôr v deň začatia realizácie jednotlivých vzdelávacích podujatí.

Dlhodobým klientom Akadémie Plus, s.r.o., ktorí opakovane uhrádzajú poplatky za absolvovanie vzdelávacích aktivít či využívanie ďalších služieb poskytovaných našou spoločnosťou, odporúčame používať jednoduchý, pohodlný, rýchly, bezpečný a ekologický spôsob doručovania elektronických faktúr prostredníctvom e-mailu.Vzdelávanie za poukážky Academica®

Ako zmluvný partner spoločnosti ACCOR Services Slovakia s.r.o. Vám ponúkame možnosť úhrady vzdelávacích programov prostredníctvom poukážok Academica®. Ak Vašu prácu zamestnávateľ ocenil poskytnutím uvedených poukážok, stačí si vybrať z našej ponuky kurzov, školení a seminárov a môžete začať so svojim zdokonaľovaním sa prostredníctvom získavania vedomostí.

Academica


Vzdelávanie a cudzojazyčná literatúra za kupóny CADHOC CHEQUE DEJEUNER

Ako zmluvný partner spoločnosti LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vám ponúkame možnosť úhrady vzdelávacích programov, nákupu študijnej literatúry, prípadne čerpania ďalších služieb poskytovaných Akadémiou Plus prostredníctvom kupónov CADHOC CHEQUE DEJEUNER.

Ak použijete kupón na úhradu poplatku za kurz, z jeho ceny Vám poskytneme zľavu vo výške 5 %.

CADHOC CHEQUE DEJEUNER


Vzdelávanie za poukážky Smart Pass, Flexi Pass a Universal Pass

Ako zmluvný partner spoločnosti SODEXHO PASS SR, s.r.o. Vám ponúkame možnosť úhrady vzdelávacích programov prostredníctvom poukážok Smart Pass, Flexi Pass a Universal Pass. Využite Váš zamestnanecký benefit na vlastné zdokonaľovanie sa.
Smart pass Universal pass

hore

Ako zrušiť účasť na podujatí

Storno podmienky sú pre jednotlivé kurzy, školenia a semináre stanovené osobitne - uvedené sú na tlačive záväznej prihlášky na daný kurz alebo školenie a prihlasujúci sa záujemca vlastnoručným podpisom potvrdzuje oboznámenie sa s ich znením a súhlas s nimi.

Podmienky rušenia účasti na odborných seminároch sú uvedené v podrobných organizačných informáciách, ktoré obsahuje pozvánka na konkrétne podujatie.A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen