PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Ruský jazyk

Vyberte si kurz podľa Vašich potrieb:

Ruský jazyk vyučujeme štandardnou metódou výučby cudzích jazykov. Cieľom kurzu je rozvinúť a upevniť zručnosti aktívnej komunikácie v ruskom jazyku so všeobecným zameraním.

U poslucháčov sú rovnomerne rozvíjané všetky štyri jazykové zručnosti

  • porozumenie počúvaného slova
  • porozumenie písaného textu
  • ústna komunikácia
  • písomný prejav
pričom kladieme dôraz na gramatickú správnosť ústneho i písomného vyjadrovania.

Popri štandardných kurzoch na rôznych úrovniach náročnosti, Vám ponúkame možnosť individuálneho štúdia. Pre firemných klientov je pripravený komplexný program firemného jazykového vzdelávania.

Prvým krokom každého záujemcu o štúdium jazyka v našej spoločnosti, je stanovenie aktuálneho stupňa jeho jazykových znalostí prostredníctvom vstupného testu (okrem úplných začiatočníkov). Na základe výsledku testu a ďalších požiadaviek, týkajúcich sa organizácie a zamerania štúdia, záujemcovi odporučíme konkrétny kurz a študijnú skupinu. Postup do vyššieho vedomostného stupňa je potom možný na základe úspešného absolvovania postupového testu.

Kurzy sú vedené kvalifikovanými a skúsenými slovenskými učiteľmi.

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, vyplňte prosím nasledujúci formulár a my Vám zašleme podrobné organizačné informácie spolu so záväznou prihláškou.

Aktuálna ponuka:

KURZY RUŠTINY
v novom školskom roku
2023 / 2024


+ október 2023 - jún 2024 Štandardné kurzy

... ak Vám nevyhovuje navštevovanie verejného kurzu:

+ riešením je kedykoľvek
Individuálny kurz

+++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++

  A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen