PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých
Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR


Pripravovaná realizácia kurzu

termín

v súčasnosti nie je stanovený

miesto

organizácia

3 celodenné sústredenia + samostúdium

cena

199 €

prihláška

predbežná prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Charakteristika kurzu

Účastníci si osvoja komplex odborných, didakticko-metodických poznatkov a praktických zručností nevyhnutných na vykonávanie funkcie lektora vo vzdelávaní dospelých v oblasti, resp. odbore, pre ktorý majú príslušnú odbornú kvalifikáciu a vzdelanie.


Určenie kurzu

Kurz je určený pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť vo vzdelávaní dospelých. Absolvovanie kurzu je nevyhnutnou podmienkou získania oprávnenia Národného inšpektorátu práce na vykonávanie školiteľskej činnosti.


Vstupné podmienky

  • ukončené stredoškolské vzdelanie


Forma realizácie

Dištančno-prezenčný kurz - priama výučba je kombinovaná s riadeným samoštúdiom a konzultáciami. Prezenčná časť kurzu sa realizuje formou jednodňových sústredení. Jednotlivé sústredenia nasledujú po 2, resp. 3 týždňoch. Každý účastník obdrží pre potreby samoštúdia materiál spracovaný osobitne pre tento kurz.


Ukončenie kurzu

Absolvent kurzu obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR.


Časový rozsah kurzu

100 vyučovacích hodín (46 vyuč. hodín - prezenčná časť, 54 vyuč. hodín - samoštúdium)


Cena

199 €
V poplatku je zahrnutý špecializovaný študijný materiál a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR.


Kurz je realizovaný v spolupráci so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.), so sídlom na Námestí SNP 9 v Trenčíne. V.A.J.A.K., s.r.o. je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva SR pre vzdelávací program Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých.


  späť hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen