PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Ponuka štandardných kurzov obsahuje kategórie:

Na základe konkrétnych požiadaviek realizujeme kurzy na objednávku v oblastiach:

V prípade špecifických požiadaviek pripravíme a zrealizujeme vzdelávací program, ktorý zohľadňuje Vaše individuálne potreby:

Záujemcovia o disponovanie dokladom o nadobudnutých vedomostiach majú možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát ECDL (European Computer Driving Licence).

Počítačová škola ponúka spektrum kurzov, ktoré umožnia plniť potreby rôznych skupín užívateľov výpočtovej techniky a moderných informačných technológií. Svoj kurz si tu nájdu tak záujemcovia o získanie základnej počítačovej gramotnosti, ako aj tí, ktorí chcú zefektívniť vykonávanie rutinných činností pri práci s počítačom vo svojom povolaní.

Náš lektorský tím tvoria kvalifikovaní odborníci s bohatými pedagogickými skúsenosťami, ktorí sú pripravení na vedenie kurzov s vysokou mierou praktického prínosu pre Vás. Kurzy prebiehajú v učebniach vybavených modernou výpočtovou a didaktickou technikou.

Pri Vašom rozhodovaní o najvhodnejšom kurze Vám radi poradíme - č. tel.: 045 - 53 66 520, e-mail: info@akademiaplus.sk.

hore

Aktuálna ponuka:
POČÍTAČOVÁ ŠKOLA

Verejné skupinové kurzy
v súčasnosti nie sú plánované.

Radi pre Vás pripravíme:

+ individuálny kurz
   (1 účastník)

+ kurz v miniskupine
   (2 - 3 účastníci)

+ skupinový kurz
    (4 - 6 účastníkov)


Vami požadované zameranie vzdelávania
si môžete zvoliť z našej ponuky vľavo.

  A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen