PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Detská jazyková škola

Detská jazyková škola Akadémie Plus umožňuje štúdium troch jazykov

 • angličtina
 • nemčina
 • francúzština
a je určená žiakom základných škôl a v rámci prípravky aj predškolákom.

Svojím členením do troch úrovní z hľadiska veku žiakov, ako aj rozdelením na vedomostné stupne z hľadiska už nadobudnutých poznatkov, umožňuje systematické štúdium cudzieho jazyka počas celej základnej školy.

Vyberte si kurz podľa veku Vášho dieťaťa:


Lektorský zbor tvoria kvalifikovaní a skúsení učitelia - absolventi pedagogických fakúlt, špecializovaní na výučbu detí.

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra na Somolického ulici 2.

Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, s možnosťou využívania TV, videoprehrávača a projekčnej techniky, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1. úroveň štúdia v DJŠ

Deti predškolského veku od 5 rokov a žiaci 1. ročníka ZŠ
- anglický jazyk

Cieľom tohto štúdia je nadobudnutie základnej slovnej zásoby a schopnosť reagovať pri bežnej - základnej komunikácii.

Deti sa s cudzím jazykom zoznamujú prostredníctvom obyvateľov zvieracej ríše, ktoré poznajú a majú radi. V učebni objavujú svet dobrodružstiev a fantázie, čo ich motivuje učiť sa.


rozsah
 • 30 vyučovacích hodín (45 min) / 1 školský polrok
 • 60 vyučovacích hodín (45 min) / 1 školský rok

termíny
 • 1. školský polrok 2023/24: október 2023 - február 2024
 • 2. školský polrok 2023/24: marec - jún 2024

organizácia kurzov
 • 2 krát v týždni po 45 min.
 • 15.30 - 16.15 h
 • vyučovanie neprebieha počas školských prázdnin, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja

študijné materiály

Študijný materiál tvoria učebnice primerané veku a pracovné listy pripravené lektormi. Svoje práce si žiaci zakladajú do obalu, ktorý bude ich sprievodcom počas celého školského roka.

 • AJ - Little Bugs 1,2 (Macmillan)

cena

 • 105 € za 1 školský polrok v rozsahu 30 vyučovacích hodín (45 min)
 • 210 € za 1 školský rok v rozsahu 60 vyučovacích hodín (45 min)

Prihláška na kurz >>


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2. úroveň štúdia štúdia v DJŠ

Žiaci 2. až 4. ročníka ZŠ
- anglický a nemecký jazyk

Cieľom tohto štúdia je rozšírenie slovnej zásoby a precvičovanie gramatických javov v súlade s osnovami základných škôl. Nenásilnou - hravou formou štúdium prehlbuje a utvrdzuje už nadobudnuté poznatky.


Bezproblémové zvládnutie školského učiva a s tým súvisiace "dobré známky" prispievajú k radosti z učenia cudzích jazykov u žiakov, ale aj ich rodičov. Práve radosť z učenia a dobrý vzťah k cudzím jazykom sú dôležitým predpokladom pre jeho ďalšie štúdium.


rozsah
 • 30 hodín (60 min) / 1 školský polrok
 • 60 hodín (60 min) / 1 školský rok

termíny
 • 1. školský polrok 2023/24: október 2023 - február 2024
 • 2. školský polrok 2023/24: marec - jún 2024

organizácia kurzov
 • 2 krát v týždni po 60 min.
 • 15.30 - 16.30 h
 • vyučovanie neprebieha počas školských prázdnin, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja

študijné materiály

Študijný materiál tvoria učebnice primerané veku a pracovné listy pripravené lektormi. Svoje práce si žiaci zakladajú do obalu, ktorý bude ich sprievodcom počas celého školského roka.


 • AJ - Big Bugs 1,2,3 (Macmillan)
 • NJ - Tamtam a Tamburin 1,2 (Hueber)

cena

 • 110 € za 1 školský polrok v rozsahu 30 hodín (60 min)
 • 220 € za 1 školský rok v rozsahu 60 hodín (60 min)

Prihláška na kurz >>


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3. úroveň štúdia

Žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ
- anglický, nemecký a francúzsky jazyk

Cieľom štúdia je rozvoj komunikačných zručností so zreteľom na gramaticky správne ústne i písomné vyjadrovanie.


rozsah
 • 30 hodín (60 min) / 1 školský polrok
 • 60 hodín (60 min) / 1 školský rok

termíny
 • 1. školský polrok 2023/24: október 2023 - február 2024
 • 2. školský polrok 2023/24: marec - jún 2024

organizácia kurzov
 • 2 krát v týždni po 60 min.
 • 15.30 - 16.30 h
 • vyučovanie neprebieha počas školských prázdnin, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja

študijné materiály
 • AJ - Messages 1 - 4 (Macmillan)
 • NJ - Tamburin 3 a Pingpong 1 - 3 (Hueber)
 • FJ - Junior Plus 1 - 4 (CLE International)

cena

 • 110 € za 1 školský polrok v rozsahu 30 hodín (60 min)
 • 220 € za 1 školský rok v rozsahu 60 hodín (60 min)

Prihláška na kurz >>


Vstupný test >>

hore


Aktuálna ponuka:
Plusy tohto leta - PLUSino, PLUSino, PLUSteen 2024

Detská jazyková škola
v školskom roku
2023 / 2024

Využite možnosť dostú- penia dieťaťa do prebiehajúcich kurzov, alebo si zvoľte individuálny kurz len pre Vás:


+ február - jún 2024
Angličtina pre deti

+ február - jún 2024
Nemčina pre deti

+ február - jún 2024
Francúzština pre deti

... ak nenachádzate vhodný kurz, ktorý by vyhovoval potrebám Vášho dieťaťa:

+ riešením je kedykoľvek
Individuálny kurz


... a čo tak jazykový kurz aj pre rodičov:

+ angličtina
+ nemčina
+ francúzština
+ taliančina
+ španielčina
+ ruština


+++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++

  A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen