PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Naši klienti

Našou ponukou vzdelávacích služieb oslovujeme:

  • kompetentných manažérov firiem ktorí vedia, že ďalšie napredovanie nie je možné bez trvalého vedomostného a osobnostného rozvoja zamestnancov
  • zamestnancov pracujúcich cieľavedome na svojom profesijnom raste
  • úspešných ľudí, ktorí vnímajú vzdelávanie ako cestu k vnútornému uspokojeniu a príležitosť na zvýšenie osobnej prestíže
  • uchádzačov o zamestnanie snažiacich sa nájsť nové uplatnenie na trhu práce
  • občanov tretieho veku nachádzajúcich uspokojenie v rozširovaní svojich obzorov
  • študentov a absolventov stredných a vysokých škôl pripravujúcich sa na profesionálnu kariéru
  • rodičov detí školského veku, ktorí chcú svojim potomkom umožniť intenzívnejší rozvoj vedomostí a schopností

Ročne naše vzdelávacie aktivity úspešne absolvovuje približne 3.000 účastníkov z radov jednotlivcov, študujúcich rodín, či stoviek spoločností dlhodobo využívajúcich naše služby.

Prehľad našich najvýznamejších biznis klientov poskytujeme záujemcom na požiadanie.

Aktuálna ponuka:

JAZYKOVÉ KURZY

Využite možnosť dostú- penia do prebiehajúcich kurzov, alebo si zvoľte individuálny kurz len pre Vás:

+ angličtina
+ nemčina
+ francúzština
+ taliančina
+ španielčina
+ ruština

ODBORNÉ SEMINÁRE

+ 19. 12. 2019, Zvolen
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2020

+ 14. 1. 2020, Zvolen
Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2019 (fyzické a právnické osoby), zmeny v legislatíve pre rok 2020

+ 17. 1. 2020, Zvolen
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2019

+ 23. 1. 2020, Zvolen
Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2020

+ 30. 1. 2020, B.Bystrica
Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2020

+ 13. 2. 2020, B.Bystrica
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive)

+ 17. 2. 2020, Zvolen
Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2019 a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2020

+ 18. 2. 2020, Zvolen
Daň z pridanej hodnoty v roku 2020

+ 21. 2. 2020, Zvolen
Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb za rok 2019
- uzatvorenie roka v jednoduchom účtovníctve a daňové priznanie typu B


ODBORNÉ KURZY

Ekonomika

+ 31. 1. - 21. 2. 2020
Jednoduché účtovníctvo

+ 2. 3. - 30. 4. 2020
Podvojné účtovníctvo
v praxi podnikateľských subjektov


+ 12. 5. - 29. 5. 2020
Daňové minimum

+ 29. 5. - 13. 6. 2020
Mzdové účtovníctvo

Počítačová škola

+ Počítačové kurzy na objednávku

Beauty techniky

+ 6. 3. - 25. 6. 2020
Kozmetik - kozmetička

+ 6. 3. - 26. 6. 2020
Kaderník - kaderníčka

+ 6. 3. - 30. 6. 2020
Pedikér - pedikérka

+ 6. 3. - 3. 4. 2020
Manikér - manikérka,
modul Starostlivosť o prirodzené nechty a ruky


+ 8 . 4. - 30. 4. 2020
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia UV gélom


+ 4. 5. - 22. 5. 2020
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia akrylom


+ 6. 3. - 15. 5. 2020
Vizážista - vizážistika

ODB. SPÔSOBILOSTI

Elektrotechnici

+ 19. 3. 2020
Aktualizačná odborná príprava (Zvolen)

+ 19. - 21. 3. 2020
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (§ 21, 22 a 23) - spojené s vydaním osvedčenia

+ 26. - 29. 5. 2020
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ (§ 24)

  A+design
© 2005 - 2019 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen