PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Naši klienti

Našou ponukou vzdelávacích služieb oslovujeme:

  • kompetentných manažérov firiem ktorí vedia, že ďalšie napredovanie nie je možné bez trvalého vedomostného a osobnostného rozvoja zamestnancov
  • zamestnancov pracujúcich cieľavedome na svojom profesijnom raste
  • úspešných ľudí, ktorí vnímajú vzdelávanie ako cestu k vnútornému uspokojeniu a príležitosť na zvýšenie osobnej prestíže
  • uchádzačov o zamestnanie snažiacich sa nájsť nové uplatnenie na trhu práce
  • občanov tretieho veku nachádzajúcich uspokojenie v rozširovaní svojich obzorov
  • študentov a absolventov stredných a vysokých škôl pripravujúcich sa na profesionálnu kariéru
  • rodičov detí školského veku, ktorí chcú svojim potomkom umožniť intenzívnejší rozvoj vedomostí a schopností

Ročne naše vzdelávacie aktivity úspešne absolvovuje približne 3.000 účastníkov z radov jednotlivcov, študujúcich rodín, či stoviek spoločností dlhodobo využívajúcich naše služby.

Prehľad našich najvýznamejších biznis klientov poskytujeme záujemcom na požiadanie.

Aktuálna ponuka:
JAZYKOVÉ KURZY
od jesene 2022

Neváhajte a prihláste sa práve teraz:

+ angličtina
+ nemčina
+ francúzština
+ taliančina
+ španielčina
+ ruština

ODBORNÉ SEMINÁRE:

+ 13. 10. 2022 - online
Webinár:
Zamestnanec a mzdové náklady zamestnávateľa s Jozefom Mihálom


+ 19. 10. 2022 - online
Webinár:
SZČO
s Jozefom Mihálom


+ 26. 10. 2022 - online
Webinár:
Aktuality
s Jozefom Mihálom


+ 15. 11. 2022 - online
Webinár:
SZČO
s Jozefom Mihálom


+ 29. 11. 2022 - Zvolen
Seminár:
Pracovné cesty v roku 2022 - ich správne, preukázateľné a
zrozumiteľné vyúčtovanie
s Miriam Matisovou


+ 29. 11. 2022 - online
Webinár:
Aktuality
s Jozefom Mihálom


ODBORNÉ KURZY

Beauty techniky

+ 26.9.2022 - 10.2.2023
Kozmetik - kozmetička

+ 26.9.2022 - 10.2.2023
Kaderník - kaderníčka

+ 26.9.2022 - 18.12.2022
Pedikér - pedikérka

+ 26. 9. - 21. 10. 2022
Manikér - manikérka,
modul Starostlivosť o prirodzené nechty a ruky


+ 24. 10. - 16. 11. 2022
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia UV gélom


+ 21. 11. - 18. 12. 2022
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia akrylom


Masérska škola

NOVINKA:
+ november 2022 -
január 2023
Wellness pracovník
- masérske služby


ODB. SPÔSOBILOSTI

Elektrotechnici

+ 6. 10. 202
Aktualizačná odborná príprava

+ 6. - 8. 10. 2022
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (§ 21, 22 a 23) - spojené s vydaním osvedčenia

+ 22. - 25. 11. 2022
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ (§ 24)

  A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen