PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Naši klienti

Našou ponukou vzdelávacích služieb oslovujeme:

  • kompetentných manažérov firiem ktorí vedia, že ďalšie napredovanie nie je možné bez trvalého vedomostného a osobnostného rozvoja zamestnancov
  • zamestnancov pracujúcich cieľavedome na svojom profesijnom raste
  • úspešných ľudí, ktorí vnímajú vzdelávanie ako cestu k vnútornému uspokojeniu a príležitosť na zvýšenie osobnej prestíže
  • uchádzačov o zamestnanie snažiacich sa nájsť nové uplatnenie na trhu práce
  • občanov tretieho veku nachádzajúcich uspokojenie v rozširovaní svojich obzorov
  • študentov a absolventov stredných a vysokých škôl pripravujúcich sa na profesionálnu kariéru
  • rodičov detí školského veku, ktorí chcú svojim potomkom umožniť intenzívnejší rozvoj vedomostí a schopností

Ročne naše vzdelávacie aktivity úspešne absolvovuje približne 3.000 účastníkov z radov jednotlivcov, študujúcich rodín, či stoviek spoločností dlhodobo využívajúcich naše služby.

Prehľad našich najvýznamejších biznis klientov poskytujeme záujemcom na požiadanie.

Aktuálna ponuka:

ODBORNÉ SEMINÁRE


+ 3. 3. 2021 - online
Webinár: Daňová závierka 2020 v čase koronakrízy - vyplnenie daňového priznania, odpisovanie majetku, daňové a nedaňové výdavky


+ 4. 3. 2021 - online
Webinár:
Zákonník práce
- veľká novela účinná
od 1. 3. 2021
a ďalšie aktuality
v mzdovej učtárni
na začiatku roka 2021
s JOZEFOM MIHÁLOM+ 9. 3. 2021 - online
Webinár: Cestovné náhrady v roku 2021


+ 10. 3. 2021 - online
Webinár: Sprievodca finančnou kontrolou a jej novelizáciou v roku 2021 - pre ekonómov


+ 10. - 11. 3. 2021 online
2-dňový webinár:
DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii+ 11. 3. 2021 - online
Webinár:
Zákonník práce
- veľká novela účinná
od 1. 3. 2021
a ďalšie aktuality
v mzdovej učtárni
na začiatku roka 2021
s JOZEFOM MIHÁLOM+ 12. 3. 2021 - online
Webinár:
PANDEMICKÉ DOTÁCIE
- podmienky ich nároku a zostavenie žiadosti, daňový a účtovný pohľad


pridaný termín:
+ 12. 3. 2021 - online
Webinár:
Zákonník práce
- veľká novela účinná
od 1. 3. 2021
a ďalšie aktuality
v mzdovej učtárni
na začiatku roka 2021
s JOZEFOM MIHÁLOM+ 17. 3. 2021 - online
Webinár:
Zákon o odpadoch
a vykonávacie predpisy
- zmeny od 1. 1. 2021+ 18. 3. 2021 - online
Webinár:
Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2021+ 22.- 23.3.2021 - online
2-dňový webinár: Zákonník práce pod lupou 2021

ODBORNÉ KURZY

Ekonomika

+ 2. 3. - 30. 4. 2021
Podvojné účtovníctvo
v praxi podnikateľských subjektov


+ 10. 5. - 27. 5. 2021
Daňové minimum

+ 28. 5. - 12. 6. 2021
Mzdové účtovníctvo

+ 31. 5. - 18. 6. 2021
Jednoduché účtovníctvo

Počítačová škola

+ Počítačové kurzy na objednávku

Beauty techniky

+ 8. 3. - 25. 6. 2021
Kozmetik - kozmetička

+ 8. 3. - 25. 6. 2021
Kaderník - kaderníčka

+ 8. 3. - 30. 5. 2021
Pedikér - pedikérka

+ 8. 3. - 2. 4. 2021
Manikér - manikérka,
modul Starostlivosť o prirodzené nechty a ruky


+ 5 . 4. - 30. 4. 2021
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia UV gélom


+ 3. 5. - 28. 5. 2021
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia akrylom


+ 8. 3. - 15. 5. 2021
Vizážista - vizážistika

ODB. SPÔSOBILOSTI

Elektrotechnici

+ 4. 3. 2021
Aktualizačná odborná príprava (Zvolen)

+ 4. - 6. 3. 2021
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (§ 21, 22 a 23) - spojené s vydaním osvedčenia

+ 25. - 28. 5. 2021
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ (§ 24)

  A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen