PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Naši klienti

Našou ponukou vzdelávacích služieb oslovujeme:

  • kompetentných manažérov firiem ktorí vedia, že ďalšie napredovanie nie je možné bez trvalého vedomostného a osobnostného rozvoja zamestnancov
  • zamestnancov pracujúcich cieľavedome na svojom profesijnom raste
  • úspešných ľudí, ktorí vnímajú vzdelávanie ako cestu k vnútornému uspokojeniu a príležitosť na zvýšenie osobnej prestíže
  • uchádzačov o zamestnanie snažiacich sa nájsť nové uplatnenie na trhu práce
  • občanov tretieho veku nachádzajúcich uspokojenie v rozširovaní svojich obzorov
  • študentov a absolventov stredných a vysokých škôl pripravujúcich sa na profesionálnu kariéru
  • rodičov detí školského veku, ktorí chcú svojim potomkom umožniť intenzívnejší rozvoj vedomostí a schopností

Ročne naše vzdelávacie aktivity úspešne absolvovuje približne 3.000 účastníkov z radov jednotlivcov, študujúcich rodín, či stoviek spoločností dlhodobo využívajúcich naše služby.

Prehľad našich najvýznamejších biznis klientov poskytujeme záujemcom na požiadanie.

Aktuálna ponuka:

ODBORNÉ SEMINÁRE:

+ 25. - 26. 10. 2021 - online
2-dňový webinár:
Mzdy pre pokročilých
s Júliou Pšenkovou


+ 26. 10. 2021 - online
Webinár:
Prvá pomoc od septembra 2021 + nový Kurzarbeit od januára 2022
s Jozefom Mihálom


+ 26. 10. 2021 - online
Webinár:
3 významné zmeny v zákone o DPH od 15. 11. 2021 a 1. 1. 2022 so Soňou Ugróczy


+ 28. 10. 2021 - online
Webinár:
Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky s Jankou Motyčkovou


+ 29. 10. 2021 - online
Webinár:
Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2022 a vybrané problémy v praxi s Vladimírom Ozimým


NOVÉ:
+ 16. 11. 2021 - online
Webinár:
SZČO, spoločníci, konatelia - dane a odvody, Zákonník práce, dôchodky, materské…
s Jozefom Mihálom


NOVÉ:
+ 18. 11. 2021 - online
Webinár:
Prvá pomoc od septembra 2021 + nový Kurzarbeit od januára 2022
s Jozefom Mihálom


NOVÉ:
+ 24. 11. 2021 - online
Webinár:
Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2022 a vybrané problémy v praxi s Vladimírom Ozimým


ODBORNÉ KURZY

Beauty techniky

+ 25. 10. - 19. 11. 2021
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia UV gélom


+ 22. 11. - 17. 12. 2021
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia akrylom


ODB. SPÔSOBILOSTI

Elektrotechnici

+ 23. - 26. 11. 2021
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ (§ 24)

+ 2. 12. 2021
Aktualizačná odborná príprava

+ 2. - 4. 12. 2021
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (§ 21, 22 a 23) - spojené s vydaním osvedčenia

  A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen