PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Naši klienti

Našou ponukou vzdelávacích služieb oslovujeme:

  • kompetentných manažérov firiem ktorí vedia, že ďalšie napredovanie nie je možné bez trvalého vedomostného a osobnostného rozvoja zamestnancov
  • zamestnancov pracujúcich cieľavedome na svojom profesijnom raste
  • úspešných ľudí, ktorí vnímajú vzdelávanie ako cestu k vnútornému uspokojeniu a príležitosť na zvýšenie osobnej prestíže
  • uchádzačov o zamestnanie snažiacich sa nájsť nové uplatnenie na trhu práce
  • občanov tretieho veku nachádzajúcich uspokojenie v rozširovaní svojich obzorov
  • študentov a absolventov stredných a vysokých škôl pripravujúcich sa na profesionálnu kariéru
  • rodičov detí školského veku, ktorí chcú svojim potomkom umožniť intenzívnejší rozvoj vedomostí a schopností

Ročne naše vzdelávacie aktivity úspešne absolvovuje približne 3.000 účastníkov z radov jednotlivcov, študujúcich rodín, či stoviek spoločností dlhodobo využívajúcich naše služby.

Prehľad našich najvýznamejších biznis klientov poskytujeme záujemcom na požiadanie.

Aktuálna ponuka:
Plusy tohto leta - PLUSino, PLUSino, PLUSteen 2019

ODBORNÉ KURZY

Beauty techniky

+ jeseň 2021
Kozmetik - kozmetička

+ jeseň 2021
Kaderník - kaderníčka

+ jeseň 2021
Pedikér - pedikérka

+ jeseň 2021
Manikér - manikérka,
modul Starostlivosť o prirodzené nechty a ruky


+ jeseň 2021
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia UV gélom


+ jeseň 2021
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia akrylom


+ jeseň 2021
Vizážista - vizážistika

ODB. SPÔSOBILOSTI

Elektrotechnici

+ 23. 9. 2021
Aktualizačná odborná príprava

+ 23. - 25. 9. 2021
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (§ 21, 22 a 23) - spojené s vydaním osvedčenia

+ 23. - 26. 11. 2021
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ (§ 24)

  A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen