PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Naši klienti

Našou ponukou vzdelávacích služieb oslovujeme:

  • kompetentných manažérov firiem ktorí vedia, že ďalšie napredovanie nie je možné bez trvalého vedomostného a osobnostného rozvoja zamestnancov
  • zamestnancov pracujúcich cieľavedome na svojom profesijnom raste
  • úspešných ľudí, ktorí vnímajú vzdelávanie ako cestu k vnútornému uspokojeniu a príležitosť na zvýšenie osobnej prestíže
  • uchádzačov o zamestnanie snažiacich sa nájsť nové uplatnenie na trhu práce
  • občanov tretieho veku nachádzajúcich uspokojenie v rozširovaní svojich obzorov
  • študentov a absolventov stredných a vysokých škôl pripravujúcich sa na profesionálnu kariéru
  • rodičov detí školského veku, ktorí chcú svojim potomkom umožniť intenzívnejší rozvoj vedomostí a schopností

Ročne naše vzdelávacie aktivity úspešne absolvovuje približne 3.000 účastníkov z radov jednotlivcov, študujúcich rodín, či stoviek spoločností dlhodobo využívajúcich naše služby.

Prehľad našich najvýznamejších biznis klientov poskytujeme záujemcom na požiadanie.

Aktuálna ponuka:

JAZYKOVÉ KURZY
február - jún 2019

Využite posledné voľné miesta v práve otvára- ných kurzoch:

+ angličtina
+ nemčina
+ francúzština
+ taliančina
+ španielčina
+ ruština

ODBORNÉ SEMINÁRE

+ 18. 4. 2019, Zvolen
Zákonník práce v roku 2019

+ 6. 5. 2019, Nitra
Správa registratúry v roku 2019
- aktuálne legislatívne zmeny


+ 14. 5. 2019, Zvolen
Daň z pridanej hodnoty
v roku 2019,
ERP v roku 2019 - eKasa


+ 16. - 17. 5. 2019, Sielnica - hotel Kaskády
2-dňový seminár:
Daňové a odvodové tipy + Zákonník práce v roku 2019


+ 21. 5. 2019, B. Bystrica
Špeciality z daňovej kuchyne

+ 28. 5. 2019, Zvolen
Správne, komplexné
a prehľadné vedenie pokladničnej agendy
v roku 2019,
zavedenie e-Kasa klient (ORP a VRP)


+ 31. 5. 2019, Zvolen
Mzdová učtáreň v II. Q roku 2019

+ 18. 6. 2019, Zvolen
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty v roku 2019 a ich aplikačná prax

Ekonomika

+ 18. 3. - 30. 4. 2019
Podvojné účtovníctvo
v praxi podnikateľských subjektov


+ 13. - 29. 5. 2019
Daňové minimum

+ 31. 5. - 15. 6. 2019
Mzdové účtovníctvo

+ 3. - 21. 6. 2019
Jednoduché účtovníctvo

Počítačová škola

+ Počítačové kurzy na objednávku

Beauty techniky

+ 18. 3. - 13. 6. 2019
Kozmetik - kozmetička

+ 18. 3. - 28. 6. 2019
Kaderník - kaderníčka

+ 18. 3. - 1. 4. 2019
Manikér - manikérka,
modul Starostlivosť o prirodzené nechty a ruky


+ 4. 4. - 24. 4. 2019
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia UV gélom


+ 26. 4. - 15. 5. 2019
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia akrylom


+ 18. 3. - 2. 6. 2019
Pedikér - pedikérka

+ 18. 3. - 10. 5. 2019
Vizážista - vizážistika

ODB. SPÔSOBILOSTI

Elektrotechnici

+ 13. 6. 2019
Aktualizačná odborná príprava (Zvolen)

+ 13. - 15. 6. 2019
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (§ 21, 22 a 23) - spojené s vydaním osvedčenia

+ 28. - 31. 5. 2019
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ (§ 24)

  A+design
© 2005 - 2019 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen