PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Naši klienti

Našou ponukou vzdelávacích služieb oslovujeme:

  • kompetentných manažérov firiem ktorí vedia, že ďalšie napredovanie nie je možné bez trvalého vedomostného a osobnostného rozvoja zamestnancov
  • zamestnancov pracujúcich cieľavedome na svojom profesijnom raste
  • úspešných ľudí, ktorí vnímajú vzdelávanie ako cestu k vnútornému uspokojeniu a príležitosť na zvýšenie osobnej prestíže
  • uchádzačov o zamestnanie snažiacich sa nájsť nové uplatnenie na trhu práce
  • občanov tretieho veku nachádzajúcich uspokojenie v rozširovaní svojich obzorov
  • študentov a absolventov stredných a vysokých škôl pripravujúcich sa na profesionálnu kariéru
  • rodičov detí školského veku, ktorí chcú svojim potomkom umožniť intenzívnejší rozvoj vedomostí a schopností

Ročne naše vzdelávacie aktivity úspešne absolvovuje približne 3.000 účastníkov z radov jednotlivcov, študujúcich rodín, či stoviek spoločností dlhodobo využívajúcich naše služby.

Prehľad našich najvýznamejších biznis klientov poskytujeme záujemcom na požiadanie.

Aktuálna ponuka:


JAZYKOVÁ ŠKOLA
v 2. šk. polroku 2017/18:

+ angličtina
+ nemčina
+ francúzština
+ taliančina
+ španielčina
+ ruština

ODBORNÉ SEMINÁRE

+ 21. 2. 2018, Zvolen
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve a daňové priznanie právnických osôb

+ 2. 3. 2018, Zvolen
Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb za rok 2017 -  uzatvorenie roka v jednoduchom účtovníctve a daňové priznanie typu B

+ 22. 3. 2018, B. Bystrica
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

+ 6. 4. 2018, B. Bystrica
Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018
- nové príplatky, 13. a 14. platy


+ 13. 4. 2018, Zvolen
Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018
- nové príplatky, 13. a 14. platy


+ 17. 4. 2018, Zvolen
Daň z pridanej hodnoty
v roku 2018 - novelizácia zákona k 1. 1. 2018


Pripravujeme:

+ 18. 4. 2018, Zvolen
Ochrana osobných údajov - príprava na nové pravidlá v zmysle GDPR

+ 24. 4. 2018, Zvolen
Mzdová a personálna agenda v II. Q roku 2018, zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018

+ 18. 5. 2018, Zvolen
Ochrana osobných údajov - príprava na nové pravidlá v zmysle GDPR

Ekonomika

+ 27. 2. - 27. 4. 2018
Podvojné účtovníctvo
v praxi podnikateľských subjektov


+ 10. - 25. 5. 2018
Daňové minimum

+ 29. 5. - 20. 6. 2018
Jednoduché účtovníctvo

+ 1. - 15. 6. 2018
Mzdové účtovníctvo

Počítačová škola

+ Počítačové kurzy na objednávku

Beauty techniky

+ 5. 3. - 22. 6. 2018
Kozmetik - kozmetička

+ 5. 3. - 29. 6. 2018
Kaderník - kaderníčka

+ 5. 3. - 6. 4. 2018
Manikér - manikérka,
modul Starostlivosť o prirodzené nechty a ruky


+ 9. 4. - 4. 5. 2018
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia UV gélom


+ 9. 5. - 31. 5. 2018
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia akrylom


+ 5. 3. - 26. 5. 2018
Pedikér - pedikérka

+ 5. 3. - 4. 5. 2018
Vizážista - vizážistika

ODB. SPÔSOBILOSTI

Elektrotechnici

+ 15. 3. 2018
Aktualizačná odborná príprava (Zvolen)

+ 15. - 17. 3. 2018
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (§ 21, 22 a 23) - spojené s vydaním osvedčenia

+ 27. - 30. 11. 2018
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ (§ 24)

  A+design
© 2005 - 2018 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen