PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Naši klienti

Našou ponukou vzdelávacích služieb oslovujeme:

  • kompetentných manažérov firiem ktorí vedia, že ďalšie napredovanie nie je možné bez trvalého vedomostného a osobnostného rozvoja zamestnancov
  • zamestnancov pracujúcich cieľavedome na svojom profesijnom raste
  • úspešných ľudí, ktorí vnímajú vzdelávanie ako cestu k vnútornému uspokojeniu a príležitosť na zvýšenie osobnej prestíže
  • uchádzačov o zamestnanie snažiacich sa nájsť nové uplatnenie na trhu práce
  • občanov tretieho veku nachádzajúcich uspokojenie v rozširovaní svojich obzorov
  • študentov a absolventov stredných a vysokých škôl pripravujúcich sa na profesionálnu kariéru
  • rodičov detí školského veku, ktorí chcú svojim potomkom umožniť intenzívnejší rozvoj vedomostí a schopností

Ročne naše vzdelávacie aktivity úspešne absolvovuje približne 3.000 účastníkov z radov jednotlivcov, študujúcich rodín, či stoviek spoločností dlhodobo využívajúcich naše služby.

Prehľad našich najvýznamejších biznis klientov poskytujeme záujemcom na požiadanie.

Aktuálna ponuka:

ODBORNÉ SEMINÁRE:

+ 7. 2. 2023 - online
Webinár:
Daňové priznanie a účtovná závierka roku 2022 (praktický príklad na tlačive)
s Vladimírom Ozimým


+ 9. 2. 2023 - online
Webinár:
Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023
s Vladimírom Ozimým


+ 14. 2. 2023 - online
Webinár:
Zmeny v Zákonníku práce a v zákone o službách zamestnanosti
s Jozefom Mihálom


+ 15. 2. 2023 - online
Webinár:
Zmeny v zákonoch o sociálnom poistení a zdravotnom poistení
s Jozefom Mihálom


+ 16. 2. 2023 - online
Webinár:
Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022
s Jozefom Mihálom


ODBORNÉ KURZY

Beauty techniky

+ 6. 3. - 15. 6. 2023
Kozmetik - kozmetička

+ 6. 3. - 15. 6. 2023
Kaderník - kaderníčka

+ 6. 3. - 9. 6. 2023
Pedikér - pedikérka

+ 6. 3. - 6. 4. 2023
Manikér - manikérka,
modul Starostlivosť o prirodzené nechty a ruky


+ 11. 4. - 12. 5. 2023
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia UV gélom


+ 15. 5. - 9. 6. 2023
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia akrylom


+ 6. 3. - 31. 5. 2023
Vizážista - vizážistika

Masérska škola

NOVINKA:
+ 6. 3. - 9. 6. 2023
Wellness pracovník
- masérske služby


ODB. SPÔSOBILOSTI

Elektrotechnici

+ 9. 3. 2023
Aktualizačná odborná príprava

+ 14. - 17. 2. 2023
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ (§ 24)

+ 9. - 11. 3. 2023
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (§ 21, 22 a 23) - spojené s vydaním osvedčenia

  A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen