PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Odborné kurzy - Beauty techniky

Kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR

V oblasti poskytovania služieb pre zdravie a krásu Vám pod spoločným názvom „Beauty techniky“ ponúkame nasledovné odborné rekvalifikačné kurzy:

Súbor kurzov „Beauty techniky“ poskytuje odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre kvalifikované poskytovanie služieb pre zdravie a krásu v odboroch kozmetika, kadernícke služby, pedikúra, manikúra a nechtový design, vizážistika.

Absolvovanie viacerých, prípadne všetkých modulov pripravuje kvalifikovaného a všestranného odborníka pre komplexné poskytovanie služieb starostlivosti o telo, ktorý má kreatívny prístup k práci, záujem o celoživotné vzdelávanie a získavanie nových poznatkov v súvislosti s rozvojom odboru.

Náš lektorský tím tvoria kvalifikovaní odborníci s pedagogickými skúsenosťami, ktorí sú pripravení na vedenie kurzov s vysokou mierou praktického prínosu pre Vás.

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra Akadémie Plus vo Zvolene na Somolického ulici 2. Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, s možnosťou využívania TV, videoprehrávača a projekčnej techniky, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov.

Odborné vzdelávanie prebieha v prevádzkach partnerov, s ktorými sú uzatvorené rámcové zmluvy o spolupráci pri zabezpečení vzdelávacej aktivity.

Aktuálna ponuka:
ODBORNÉ KURZY
Beauty techniky


+ 6. 3. - 15. 6. 2023
Kozmetik - kozmetička

+ 6. 3. - 15. 6. 2023
Kaderník - kaderníčka

+ 6. 3. - 9. 6. 2023
Pedikér - pedikérka

+ 6. 3. - 6. 4. 2023
Manikér - manikérka,
modul Starostlivosť o prirodzené nechty a ruky


+ 11. 4. - 12. 5. 2023
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia UV gélom


+ 15. 5. - 9. 6. 2023
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia akrylom


+ 6. 3. - 31. 5. 2023
Vizážista - vizážistika

  A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen