PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Seminár:
Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2023
+ ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022

(prezenčné školenie vo Zvolene)


Lektor

  RNDr. Jozef Mihál

Termín

  27. 1. 2023

 • 08.30 - 09.00 registrácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

Miesto

  Zvolen
  kongresová sála reštaurácie Centrum,
ulica J. Kozáčeka 8

Obsahové informácie

Účastnícky poplatok
( za 1 osobu )

  štandardná cena:

 • 90,00 EUR s DPH (75,00 EUR bez DPH)


  zvýhodnená cena pre pravidelných účastníkov seminárov Akadémie Plus,
  využívajúcich systém vernostných zliav :

 • 85,50 EUR s DPH (71,25 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 5 %
 • 83,70 EUR s DPH (69,75 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 7 %
 • 81,00 EUR s DPH (67,50 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 10 %


  zvýhodnená cena, ak na tento seminár prihlásite 3 a viac účastníkov:

 • 81,00 EUR s DPH (67,50 EUR bez DPH) - so zľavou 10 %

Prihláška

  Zrealizované

Ďalšie informácie


Popis seminára

Počas jediného dňa sa na tomto seminári osobne od Jozefa Mihála dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2022/2023 – všetky schválené legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022.

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť na obmedzený počet účastníkov tohto podujatia, pričom každoročne sa stretávame s veľkým záujmom o jeho absolvovanie. Preto záujemcom odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas.


Program seminára

I. ČASŤ: ZMENY PRE ROK 2023

 1. Zmeny v Zákonníku práce
  • nový povinný obsah pracovných zmlúv, nové povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o pracovných podmienkach
  • nové povinnosti zamestnávateľa voči "dohodárom", plánovanie výkonu práce dohodárov, náhrada odmeny pri zrušenej zmene
  • otcovská dovolenka
  • najvýhodnejšia stratégia pri poskytovaní finančného príspevku na stravovanie
  • zvýšenie stravného, príspevkov na stravovanie a zavedenie elektronických stravovacích kariet od 1.1.2023
  • zvýšenie minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov
  • príplatky ku mzde v roku 2023
  • nové dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s odvodovými zvýhodneniami
  • nový príspevok zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie
  • zmeny v zákone o nelegálnej práci
  • zmeny pri zamestnávaní ZŤP osôb
 2. Zmeny v zákone o službách zamestnanosti
  • zmeny pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín
  • nová informačná povinnosť zamestnávateľa, ku ktorému bude vyslaný občan EÚ
  • zmeny príspevkov, absolventskej praxe, podpory nových SZČO atď.
 3. Zmeny v zákone o dani z príjmov závislá činnosť
  • nezdaniteľné časti v roku 2023
  • daňový bonus na deti - zmeny pre rok 2023
  • nové oslobodenie od dane pri príspevku zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie
  • ďalšie zmeny pri zdanení príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci a zamestnávatelia)
 4. Sociálne a zdravotné poistenie
  • min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2023
  • zmeny pre tehotenské a materské v roku 2023, "otcovské" po narodení dieťaťa
  • zrušenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení
  • odvodová odpočítateľná položka pri dohodách študentov a dôchodcov
  • odvodová odpočítateľná položka pri dohodách na sezónnu prácu
  • ďalšie zmeny pri vymeriavacom základe zamestnanca
  • zmeny pri vylúčení povinnosti platiť poistné
  • nová evidencia analytických údajov zamestnanca pre Sociálnu poisťovňu
  • minimálne poistné zamestnanca na zdravotné poistenie
  • ďalšie zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení
 5. Zmeny v dôchodkoch
  • zvyšovanie dôchodkového veku, znižovanie dôchodkovej hodnoty
  • nové rodičovské dôchodky, nové predčasné dôchodky po 40 odpracovaných rokoch
  • zmeny pri vdovských dôchodkoch
  • valorizácia dôchodkov a minimálnych dôchodkov
  • revolučné zmeny v II. dôchodkovom pilieri

II. ČASŤ: ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022

 • zásadný problém pri zúčtovaní za rok 2022 bude vysporiadanie daňového bonusu na deti
 • pre ktorého rodiča je výhodnejšie požiadať o daňový bonus
 • daňový bonus za prvý polrok a za druhý polrok 2022
 • daňový bonus v kombinácií s dotáciou na stravovanie
 • daňový bonus SZČO v daňovom priznaní za rok 2022
 • nezdaniteľné časti za rok 2022
 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • vydávanie "Potvrdení o zdaniteľných príjmoch"
 • kedy musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
 • rozdiely v ročnom zúčtovaní pre rezidentov a nerezidentov
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2022
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2022 a „Prehľad“ pre rok 2023
 • venovanie 2% (3%) za rok 2022
 • ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR alebo určené Finančnou správou SR/Ministerstvom financií


Časový harmonogram seminára

08:30 - 09:00
prezentácia účastníkov

09:00 - 15:00
prednáška spojená s odpoveďami na otázky účastníkov podujatia
(v tom 45 min obedná prestávka a dve 10 min prestávky)  Seminár:
  Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2023
  + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022

   (prezenčné školenie vo Zvolene)

27. 1. 2023 09:00 - 15:00 Zvolen Zrealizované


Organizačné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej podobe, občerstvenie a obed počas seminára.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Daňový doklad (faktúra) bude objednávateľovi doručená v elektronickej podobe e-mailom po úhrade účastníckeho poplatku (v zákonom stanovenej lehote).

Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti alebo platobnou kartou pri registrácii účastníkov (v takomto prípade bude účastníkovi vystavený doklad z registračnej pokladnice).


Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania seminára vraciame celú uhradenú sumu. Pri neskoršom zrušení prihlášky, alebo neúčasti prihlásenej osoby na seminári bez predošlého zrušenia prihlášky, sa poplatok nevracia. Prihlasujúci subjekt má v uvedených prípadoch možnosť vyslať náhradného účastníka, požiadať o zaslanie pracovného materiálu poskytnutého účastníkom daného seminára, prípadne požiadať o presunutie uhradeného účastníckeho poplatku na iné podujatie organizované Akadémiou Plus v danom kalendárnom roku.


Pri organizácií podujatia rešpektujeme aktuálne opatrenia a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.


Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu účasť na seminári.A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen