PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Krátkodobý prenájom priestorov a techniky

Pre potreby uskutočnenia školení, prezentácií, porád, rokovaní alebo pracovných stretnutí ponúkame možnosť krátkodobého prenájmu priestorov (učebne / zasadačky) a prezentačnej techniky, prípadne využitia doplnkových služieb, poskytovaných vo vzdelávacom centre Akadémie Plus na Somolického ulici č. 2 vo Zvolene:


Cenník prenájmu priestorov a techniky

Krátkodobý prenájom priestorov
Miestnosť (učebňa) s kapacitou do 8 miest 12,00 € / hod
Miestnosť (učebňa) s kapacitou do 16 miest 14,00 € / hod
Miestnosť (učebňa) s kapacitou do 28 miest 16,00 € / hod
Miestnosť (učebňa) s kapacitou do 28 miest
s využívaním dataprojektora
20,00 € / hod

Ceny sú uvedené bez DPH (20 %).
Ceny je možné upraviť na základe individuálnej dohody.

Fotogaléria priestorov

Prenájom techniky a vybavenia (pri prenájme priestorov)
Dataprojektor (prenosný) 5,00 € / hod
TV 5,00 € / hod
DVD prehrávač 5,00 € / hod
Premietacie plátno (prenosné) 10,00 € / deň
Flipchart, blok 10 listov, popisovače
+ blok 10 listov navyše
10,00 € / deň
5,00 €
Laserové ukazovadlo 5,00 € / deň
Skener 5,00 € / hod
Základné vybavenie miestností (v cene prenájmu miestností):
Biela magnetická tabuľa, popisovače
CD prehrávač
Prístup na internet (WiFi)

-
-
-

Cena prenájmu je účtovaná za každú začatú hodinu, resp. deň (24 hodín) trvania prenájmu. Pri prenájme miestností je do ceny prenájmu započítaný čas na príchod a odchod v trvaní 15 minút pred a 15 minút po ukončení dohodnutého času prenájmu (po prekročení tohto časového úseku je účtovaná ďalšia hodina prenájmu).

Prenájom priestorov a zariadení je potrebné rezervovať minimálne 5 pracovných dní vopred (vzhľadom na prednostné využívanie kapacít vlastnou činnosťou Akadémie Plus, odporúčame včasné overenie ich obsadenosti).

Ceny sú uvedené bez DPH (20 %).
Ceny je možné upraviť na základe individuálnej dohody.
Cenník je platný od 1. 1. 2023.


Doplnkové služby poskytované vo vzdelávacom centre Akadémie Plus:


Rezervácie, objednávky a ďalšie informácie:

hore
A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen