PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Krátkodobý prenájom priestorov a techniky

Pre potreby uskutočnenia školení, prezentácií, porád, rokovaní alebo pracovných stretnutí ponúkame možnosť krátkodobého prenájmu priestorov (učebne / zasadačky) a prezentačnej techniky, prípadne využitia doplnkových služieb, poskytovaných vo vzdelávacom centre Akadémie Plus na Somolického ulici č. 2 vo Zvolene:


Cenník prenájmu priestorov a techniky

Krátkodobý prenájom priestorov
Miestnosť (učebňa) s kapacitou do 8 miest 8,00 € / hod
Miestnosť (učebňa) s kapacitou do 16 miest 10,00 € / hod
Miestnosť (učebňa) s kapacitou do 28 miest 12,00 € / hod
Miestnosť (učebňa) s kapacitou do 28 miest
s využívaním dataprojektora
15,00 € / hod

Fotogaléria priestorov

Prenájom techniky a vybavenia
Televízor 3,00 € / hod
DVD / VHS prehrávač 3,00 € / hod
Dataprojektor (prenosný) 5,00 € / hod
Spätný projektor 3,00 € / hod
Premietacie plátno (prenosné) 10,00 € / deň
Flipchart, blok 10 listov, popisovače
+ blok 10 listov navyše
10,00 € / deň
5,00 €
Laserové ukazovadlo 5,00 € / deň
Skener 5,00 € / hod
Základné vybavenie miestností (v cene prenájmu miestností):
Biela magnetická tabuľa, popisovače
CD prehrávač
Prístup na internet (WiFi)

-
-
-

Cena prenájmu je účtovaná za každú začatú hodinu, resp. deň (24 hodín) trvania prenájmu. Pri prenájme miestností je do ceny prenájmu započítaný čas na príchod a odchod v trvaní 15 minút pred a 15 minút po ukončení dohodnutého času prenájmu (po prekročení tohto časového úseku je účtovaná ďalšia hodina prenájmu).

Prenájom priestorov a zariadení je potrebné rezervovať minimálne 5 pracovných dní vopred (vzhľadom na prednostné využívanie kapacít vlastnou činnosťou Akadémie Plus, odporúčame včasné overenie ich obsadenosti).

Ceny je možné upraviť na základe individuálnej dohody.
Cenník je platný od 1. 10. 2015.


Doplnkové služby poskytované vo vzdelávacom centre Akadémie Plus:


Rezervácie, objednávky a ďalšie informácie:

hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen