PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Súčasná ponuka odborných seminárov a konferencií
- aktuálna legislatíva


Prehľad podujatí

20. 9. 2019 Exekučné zrážky zo mzdy, rekreačné príspevky v praxi
>> viac o seminári
RNDr. Jana Motyčková Zvolen
9. 10. 2019 Zákonník práce 2019/2020
- príspevky na rekreáciu, minimálna mzda a príplatky pre rok 2020, pracovný čas a dovolenka, ďalšie zmeny pre rok 2020

>> viac o seminári
RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
29. 10. 2019 Daň z príjmov - príprava na daňové priznanie za rok 2019 a pripravované zmeny v legislatíve pre rok 2020
>> viac o seminári
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
30. 10. 2019 Mzdová učtáreň vo IV.Q roku 2019
>> viac o seminári
Ing. Pavol Kukučka Zvolen
14. 11. 2019 Zákonník práce 2019/2020
- príspevky na rekreáciu, minimálna mzda a príplatky pre rok 2020, pracovný čas a dovolenka, ďalšie zmeny pre rok 2020

>> viac o seminári
RNDr. Jozef Mihál Zvolen
26. 11. 2019 Daň z pridanej hodnoty v roku 2019 a 2020
>> viac o seminári
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
Pripravujeme:
22. 11. 2019 Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1. 1. 2020 a vybrané problémy v praxi
>> viac o seminári
Ing. Vladimír Ozimý Banská Bystrica
27. - 29. 11.
2019
Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2019 a zmeny pre rok 2020
>> viac o seminári
Sielnica, hotel Kaskády
6. 12. 2019 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2020
>> viac o seminári
RNDr. Jozef Mihál Zvolen

Informácie o jednotlivých seminároch a konferenciách


Exekučné zrážky zo mzdy, rekreačné príspevky v praxi

lektor

RNDr. Jana Motyčková

termín

20. 9. 2019

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Zvolen
Divadelná reštaurácia
(kongresová časť - 2. poschodie), Divadelná ulica 3

program

 1. Zrážky zo mzdy
  • ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky
  • zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov - exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa
  • dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka
  • použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY
  • nepostihnuteľné sumy od 1. 1. 2019, vyživované osoby
  • prednostné a neprednostné pohľadávky
  • poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY
  • postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa
  • vyhlásenie konkurzu na zamestnanca
 2. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy v praxi
  • podmienky pre poskytnutie rekreačného príspevku
  • oprávnené výdavky, dokladovanie, žiadosť
  • rekreačný poukaz, platba zamestnanca
  • pripravovaná zmena od 1. 1. 2020

pozvánka

účastnícky poplatok

60,00 EUR s DPH (50,00 EUR bez DPH),

alebo len 54,00 EUR (45,00 bez DPH) - v prípade, že:

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Zákonník práce 2019/2020
- príspevky na rekreáciu, minimálna mzda a príplatky pre rok 2020, pracovný čas a dovolenka, ďalšie zmeny pre rok 2020

lektor

RNDr. Jozef Mihál

termín

9. 10. 2019

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Banská Bystrica,
kongresové centrum hotela Dixon,
Švermova ulica 32

program

 1. Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy
  • povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevky
  • daňové a odvodové zvýhodnenia
  • ktorí zamestnanci majú nárok na príspevok
  • pri akých rekreáciách a detských táboroch je nárok na príspevok
  • kto sa môže zúčastniť so zamestnancom na rekreácii
  • preukazovanie nároku zo strany zamestnanca
  • interná smernica zamestnávateľa, žiadosť o príspevok
  • príspevok zo sociálneho fondu
  • rekreačné poukazy, špecifiká, výhody a nevýhody
  • na čo si dať pozor pri rekreačných poukazoch
  • príklady, riešenie modelových situácii
  • očakávané problémy pri rekreáciách na prelome rokov 2019/2020
 2. Minimálna mzda a príplatky v roku 2020
  • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
  • výška príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci
  • príplatky pri výkone práce vo verejnom záujme
  • 13. a 14. platy v roku 2019 a v roku 2020
 3. Pracovný čas a dovolenka
  • rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
  • nadčasy
  • konto pracovného času
  • pružný pracovný čas
  • špecifiká pre domáckych zamestnancov
  • nárok na dovolenku, výpočet, príklady
 4. Ďalšie zmeny pre rok 2020
  • novela smernice EÚ pri vysielaní zamestnancov
  • príplatky za nadčasy
  • dohody študenti a dôchodcovia
  • nezdaniteľné časti v roku 2020
  • ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

pozvánka

účastnícky poplatok

84,00 EUR s DPH (70,00 EUR bez DPH)

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Daň z príjmov - príprava na daňové priznanie za rok 2019,
zmeny v legislatíve pre rok 2020

lektor

JUDr. Oľga Groszová

termín

29. 10. 2019

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen
kongresová sála reštaurácie Centrum,
ulica J. Kozáčeka 8

program

 1. Novelizácie zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2019 a v priebehu roka 2019, týkajúce sa
  • určenia základu dane fyzickej osoby
  • zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ostatných príjmov
  • zmeny v príjmoch oslobodených od dane
 2. Nezdaniteľné čiastky základu dane fyzickej osoby platné pre rok 2019 a podmienky ich uplatnenia
  • nezdaniteľná čiastka na daňovníka, manželského partnera
  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
  • úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou
 3. Daňové a nedaňové výdavky
  • výdavky s podmienkou zaplatenia
  • účtovné a daňové odpisy
  • výdavky na majetok, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby
  • daň z pridanej hodnoty ako daňový výdavok
 4. Obchodné vzťahy medzi závislými osobami, transferové oceňovanie
  • kto je závislou osobou, úprava základu dane závislých osôb
 5. Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu na nezaopatrené dieťa v roku 2019
 6. Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2020
  • „mikrodaňovník“, zmeny v odpočte straty, zmeny v odpisovaní, zmeny v superodpočte na výskum a vývoj, zmeny v uplatňovaní daňových opravných položiek k pohľadávkam, zmeny v platení preddavkov na daň

pozvánka

účastnícky poplatok

60,00 EUR s DPH (50,00 EUR bez DPH),

alebo len 54,00 EUR (45,00 bez DPH) - v prípade, že:

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Mzdová učtáreň vo IV.Q roku 2019

lektor

Ing. Pavol Kukučka

termín

30. 10. 2019

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.00 odborný program seminára

miesto

Zvolen
sídlo Akadémie Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2

program

 1. Suma životného minima platná od 1. 7. 2019 a jej vplyv na:
  • výkon exekučných zrážok
  • daňový bonus
  • prídavok na dieťa, predčasný starobný dôchodok
 2. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020
  • Zákonník práce
   - doplatok do sumy minimálnej mzdy
   - zvýšenie hodnoty príplatkov od 1. 1. 2020
 3. Mzda / plat pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov
  • 14. mzda / odmena v roku 2019
  • 13. a 14. mzda / odmena v roku 2020, 2021
 4. Školský / akademický rok 2019/2020
  • dozvuky predchádzajúceho školského / akademického roka
  • opakované ročníky, prerušenia, preložené skúšky, štátnice
  • daňový bonus - preplatok, nedoplatok z prázdninového obdobia
  • dohody o brigádnickej práci študentov - dokedy a s kým
 5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2020
 6. Zdravotné a Sociálne poistenie
  • komplexný prehľad odvodov pri práci na
   - dohodu o vykonaní práce
   - dohodu o pracovnej činnosti
  • dohodu o brigádnickej práci študentov
  • odvody pri vyplatení príjmu po skončení pracovného pomeru
  • vysporiadanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018 z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa
  • novela zákona o sociálnom poistení č. 138/2018 Z.z. - časť účinná od 1. 1. 2020
  • zvyšovanie dôchodkového veku od 1. 1. 2020
  • Vianočný príspevok - nový výpočet, nové výšky
 7. Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov
  • problémové oblasti ktoré musíte doriešiť do konca roka 2019
  • rekreácia zamestnancov v roku 2020
 8. Zopár poznámok k Zákonu č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ...GDPR
  • zoznam spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu
  • metodika spracúvania osobných údajov v prostredí škôl ... dokument Úradu na ochranu osobných údajov
  • fotografie osôb a udalostí
   - škola
   - zamestnanie
 9. Pripravované zmeny v zákonoch:
  • č. 461 / 2003 Z.z. o sociálnom poistení
  • č. 580 / 2004 Z.z. o zdravotnom poistení
  • č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
  • č. 311 / 2001 Z.z. Zákonník práce a iné
 10. Parametre platné pre rok 2020
  • v sociálnom poistení, v zdravotnom poistení
  • v dani z príjmov zo závislej činnosti

pozvánka

účastnícky poplatok

60,00 EUR s DPH (50,00 EUR bez DPH),

alebo len 54,00 EUR (45,00 bez DPH) - v prípade, že:

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Zákonník práce 2019/2020
- príspevky na rekreáciu, minimálna mzda a príplatky pre rok 2020, pracovný čas a dovolenka, ďalšie zmeny pre rok 2020

lektor

RNDr. Jozef Mihál

termín

14. 11. 2019

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Zvolen
Divadelná reštaurácia
(kongresová časť - 2. poschodie), Divadelná ulica 3

program

 1. Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy
  • povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevky
  • daňové a odvodové zvýhodnenia
  • ktorí zamestnanci majú nárok na príspevok
  • pri akých rekreáciách a detských táboroch je nárok na príspevok
  • kto sa môže zúčastniť so zamestnancom na rekreácii
  • preukazovanie nároku zo strany zamestnanca
  • interná smernica zamestnávateľa, žiadosť o príspevok
  • príspevok zo sociálneho fondu
  • rekreačné poukazy, špecifiká, výhody a nevýhody
  • na čo si dať pozor pri rekreačných poukazoch
  • príklady, riešenie modelových situácii
  • očakávané problémy pri rekreáciách na prelome rokov 2019/2020
 2. Minimálna mzda a príplatky v roku 2020
  • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
  • výška príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci
  • príplatky pri výkone práce vo verejnom záujme
  • 13. a 14. platy v roku 2019 a v roku 2020
 3. Pracovný čas a dovolenka
  • rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
  • nadčasy
  • konto pracovného času
  • pružný pracovný čas
  • špecifiká pre domáckych zamestnancov
  • nárok na dovolenku, výpočet, príklady
 4. Ďalšie zmeny pre rok 2020
  • novela smernice EÚ pri vysielaní zamestnancov
  • príplatky za nadčasy
  • dohody študenti a dôchodcovia
  • nezdaniteľné časti v roku 2020
  • ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Účastníci seminára získajú knihu Jozefa Mihála „Zákonník práce 2019“.

pozvánka

účastnícky poplatok

78,00 EUR s DPH (65,00 EUR bez DPH),

alebo len 70,20 EUR (58,50 bez DPH) - v prípade, že:

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Daň z pridanej hodnoty v roku 2019 a 2020

lektor

JUDr. Oľga Groszová

termín

26. 11. 2019

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen
kongresová sála reštaurácie Centrum,
ulica J. Kozáčeka 8

program

Rok 2020

 • Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty - zmeny účinné od 1. 1. 2020
  • vplyv zmien v texte zákona na prax platiteľov dane
 • Nové tlačivo daňového priznania k DPH
  • upozornenie na zmeny v jednotlivých riadkoch - nové tlačivo sa použije po prvýkrát za január 2020
 • Nové tlačivo súhrnného výkazu, ktoré sa použije po prvýkrát za mesiace alebo štvrťroky roku 2020

Rok 2019

 • § 38 predaj nehnuteľností - posúdenie daňového režimu DPH pri predaji nehnuteľností
  • povinne oslobodené plnenie
  • povinne zdaňované plnenie
  • možnosť voľby
  • prenos daňovej povinnosti na kupujúceho
  • vrátene pomernej časti odpočtu dane (§54)
 • § 38 nájom nehnuteľností - posúdenie daňového režimu pri nájme nehnuteľností
  • povinne zdaňované plnenie
  • povinne oslobodené plnenie
  • možnosť voľby
 • § 69 ods. 2 a 3 - osoby povinné platiť daň správcovi dane pri nákupe tovaru a služieb od zahraničných osôb, určenie miesta dodania - § 13, 14, 15, 16

pozvánka

účastnícky poplatok

60,00 EUR s DPH (50,00 EUR bez DPH),

alebo len 54,00 EUR (45,00 bez DPH) - v prípade, že:

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania

Pripravované semináre
/ jeseň 2019 /


Termín Názov / Téma Lektor Miesto

22. 11. 2019

Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1. 1. 2020 a vybrané problémy v praxi

Ing. Vladimír Ozimý

Banská Bystrica

27. - 29. 11.
2019

Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2019 a zmeny pre rok 2020

Sielnica, hotel Kaskády

6. 12. 2019

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2020

RNDr. Jozef Mihál

Zvolen


Podrobné obsahové a organizačné informácie k uvedeným podujatiam v súčasnosti pripravujeme - zverejnené budú čoskoro na tejto stránke.

Na tieto semináre sa môžete predbežne prihlásiť zaslaním e-mailu na info@akademiaplus.sk.

Informácie o ďalších pripravovaných podujatiach na nadchádzajúce jesenné obdobie budú čoskoro zverejnené na tejto stránke.

>> hore na prehľad všetkých seminárov a konferencií
Archív uskutočnených seminárov


Prehľad seminárov realizovaných Akadémiou Plus (doplnený o podrobné obsahové a organizačné informácie o jednotlivých podujatiach) - informácie o uskutočnených seminároch si môžete prezrieť na tomto mieste >>


hore

© A+design
© 2005 - 2019 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen