PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Súčasná ponuka odborných seminárov a konferencií
- aktuálna legislatíva

Vážené dámy a páni,
milí klienti Akadémie Plus,

priebežne neustále zvažujeme možnosť organizovania štandardných prezenčných seminárov, teda našich tradičných podujatí, na ktorých sa môžete osobne a naživo stretnúť s vašimi obľúbenými lektormi.

Vzhľadom na súčasný vývoj epidémie COVID-19 vám však naďalej prinášame možnosť absolovovať školenia v pohodlí a bezpečí vášho domova, či kancelárie - v ich ONLINE podobe.

Nižšie si preto môžete vybrať webinár z našej aktuálnej ponuky.

Ďakujeme za porozumenie, tešíme sa na vás.Prehľad podujatí

25. - 26. 10. 2021
2-dňový webinár: Mzdy pre pokročilých
>> viac o seminári
Júlia Pšenková DOSTUPNÉ
26. 10. 2021
Webinár: Prvá pomoc od septembra 2021 + nový Kurzarbeit od januára 2022
>> viac o seminári
RNDr. Jozef Mihál DOSTUPNÉ
26. 10. 2021
Webinár: 3 významné zmeny v zákone o DPH od 15. 11. 2021 a 1. 1. 2022
>> viac o seminári
Ing. Soňa Ugróczy DOSTUPNÉ
28. 10. 2021
Webinár: Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
>> viac o seminári
RNDr. Jana Motyčková DOSTUPNÉ
29. 10. 2021
Webinár: Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2022 a vybrané problémy v praxi
>> viac o seminári
Ing. Vladimír Ozimý OBSADENÉ
16. 11. 2021
Webinár: SZČO, spoločníci, konatelia - dane a odvody, Zákonník práce, dôchodky, materské…
>> viac o seminári
RNDr. Jozef Mihál DOSTUPNÉ
18. 11. 2021
Webinár: Prvá pomoc od septembra 2021 + nový Kurzarbeit od januára 2022
>> viac o seminári
RNDr. Jozef Mihál DOSTUPNÉ
24. 11. 2021
Webinár: Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2022 a vybrané problémy v praxi
>> viac o seminári
Ing. Vladimír Ozimý DOSTUPNÉ
Pripravujeme:
2. 11. 2021
Webinár: Trvalý kurzarbeit na Slovensku od 1. 1. 2022 – dotknuté subjekty, podmienky nároku, zmena sadzieb
RNDr. Jana Motyčková pripravujeme
4. 11. 2021
Webinár: Fakturácia a uchovávanie dokladov z pohľadu DPH a účtovníctva
Ing. Vladimír Ozimý pripravujeme
4. - 5. 11. 2021
2-dňový webinár: Najaktuálnejšie daňové témy pred koncom roka a pripravované zmeny pre rok 2022
Ing. Vladimír Ozimý,
Ing. Soňa Ugróczy
pripravujeme
8. 11. 2021
Webinár: Cash flow - prehľad peňažných tokov
Ing. Ondrej Baláž pripravujeme
8. 11. 2021
Webinár: Správa registratúry v organizáciách a vo firmách - elektronická / neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov
PhDr. Veronika Nováková PhD. pripravujeme
24. 11. 2021
Webinár: Daň vyberaná zrážkou v príkladoch z praxe
Ing. Valéria Jarinkovičová pripravujeme

Podrobné obsahové a organizačné informácie, vrátane prihlasovacích formulárov k uvedeným pripravovaným podujatiam budú čoskorozverejnené na tejto stránke.

Na pripravované podujatia sa môžete predbežne prihlásiť zaslaním e-mailu na info@akademiaplus.sk.

Plán seminárov bude v blízkej dobe doplnený o ďalšie podujatia zamerané na aktuálnu problematiku alebo inak zaujímavé témy. Informácie o nich budú zverejnené na tejto stránke.


Archív uskutočnených seminárov


Prehľad seminárov realizovaných Akadémiou Plus (doplnený o podrobné obsahové a organizačné informácie o jednotlivých podujatiach) - informácie o uskutočnených seminároch si môžete prezrieť na tomto mieste >>


hore

© A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen