PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Súčasná ponuka odborných seminárov a konferencií
- aktuálna legislatíva


Prehľad podujatí

18. 4. 2019 Zákonník práce v roku 2019
>> viac o seminári
RNDr. Jozef Mihál Zvolen
6. 5. 2019 Správa registratúry v roku 2019
- aktuálne legislatívne zmeny

>> viac o seminári
PhDr. Veronika Nováková PhD. Nitra
14. 5. 2019 Daň z pridanej hodnoty v roku 2019,
ERP v roku 2019 - e-Kasa

>> viac o seminári
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
16. - 17. 5. 2019 2-dňový seminár:
Daňové a odvodové tipy + Zákonník práce v roku 2019

>> viac o seminári
RNDr. Jozef Mihál Sielnica, hotel Kaskády
21. 5. 2019 Špeciality z daňovej kuchyne
>> viac o seminári
Ing. Vladimír Ozimý Banská Bystrica
28. 5. 2019 Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2019,
zavedenie e-Kasa klient (ORP a VRP)

>> viac o seminári
Ing. Miriam Matisová Zvolen
31. 5. 2019 Mzdová učtáreň v II.Q roku 2019
>> viac o seminári
Ing. Pavol Kukučka Zvolen
18. 6. 2019 Tuzemské a zahraničné pracovné cesty v roku 2019 a ich aplikačná prax
>> viac o seminári
Ing. Miriam Matisová Zvolen

Informácie o jednotlivých seminároch a konferenciách


Zákonník práce v roku 2019

lektor

RNDr. Jozef Mihál

termín

18. 4. 2019

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen,
hotel Tenis,
Neresnická cesta 13

program

 1. Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy
  • povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevky
  • daňové a odvodové zvýhodnenia
  • ktorí zamestnanci majú nárok na príspevok
  • pri akých rekreáciách a detských táboroch je nárok na príspevok
  • kto sa môže zúčastniť so zamestnancom na rekreácii
  • preukazovanie nároku, interná smernica, žiadosť o príspevok
  • príspevok zo sociálneho fondu
  • rekreačné poukazy - čo v zákone nenájdete
  • na čo si dať pozor pri rekreačných poukazoch
  • množstvo príkladov, riešenie modelových situácii
 2. Príplatky od 1. 5. 2019
  • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a v noci – výška príplatkov, kedy sú a kedy nie sú povinné, výnimky, príklady
  • ďalšie príplatky
  • príplatky pri dohodách o práci mimo prac. pomeru
  • príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
 3. Tzv. trinásty a štrnásty plat v roku 2019
  • daňové a odvodové zvýhodnenia v roku 2019
  • zmena podmienok pri 13. a 14. plate v roku 2019 (novela zákona o dani z príjmov)
 4. Zamestnávanie cudzincov v roku 2019
  • zmeny od 1. 1. 2019, zjednodušenie a zrýchlenie procesu
  • okresy s nižšou ako 5 % mierou nezamestnanosti
  • zamestnania s nedostatkom pracovnej sily
  • zamestnávanie cudzincov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania
  • nahlasovanie voľných pracovných miest na úrad práce
 5. Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
  • rekapitulácia pravidiel podľa Zákonníka práce a smerníc EÚ pri vysielaní slovenských zamestnancov do iných členských štátov
  • vysielanie zamestnancov do SR zamestnávateľmi z iných členských štátov
  • nová smernica EÚ - sprísnenie pravidiel pri odmeňovaní zamestnancov vyslaných do iných členských štátov
  • daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní zamestnancov (PD A1)

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Účastníci seminára získajú knihu Jozefa Mihála „Zákonník práce 2019“.

pozvánka

účastnícky poplatok

78,00 EUR s DPH (65,00 EUR bez DPH),

alebo len 70,20 EUR (58,50 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Správa registratúry v roku 2019 - aktuálne legislatívne zmeny

lektor

PhDr. Veronika Nováková PhD.

termín

6. 5. 2019

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Nitra
Agroinštitút, š.p.,
Akademická č. 4

program

 1. Správa registratúry vo firmách a organizáciách
 2. Aktuálna legislatíva správy registratúry
 3. Vyhláška č. 49/2019 (Novela vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej správy)
 4. Evidovanie a ukladanie elektronických a listinných záznamov
 5. E-Government a správa záznamov
  • zásady, možnosti, prax
  • agendové systémy základné pravidlá a možnosti tvorby
 6. Tvorba neelektronického, elektronického a kombinovaného spisu
 7. Zaradenie spisov do vecných skupín, registratúrny plán - najčastejšie chyby
 8. Ukladanie spisov v príručnej registratúre
 9. Vyraďovanie záznamov - problémy a riešenia, odovzdávanie záznamov s trvalou hodnotou do archívov
  • elektronický archív MV SR

pozvánka

účastnícky poplatok

72,00 EUR s DPH
(60,00 EUR bez DPH)

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávaniaDaň z pridanej hodnoty v roku 2019, ERP v roku 2019 - e-Kasa

lektor

JUDr. Oľga Groszová

termín

14. 5. 2019

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen
kongresová sála reštaurácie Centrum,
ulica J. Kozáčeka 8

program

 1. Zákon č. 323/2018 Z.z. - zmeny v prílohe č. 7, kde sú uvedené dodávky so sadzbou dane 10 %
 2. Zákon č. 369/2018 Z.z. - novelizácia zákona
  • zrušenie zábezpeky
  • nová definícia obratu
  • zmeny v oblasti finančného leasingu
  • dodanie tovaru a služby pri použití poukazu
  • zmeny v uplatňovaní oslobodenia od dane pri dodaní a prenájme nehnuteľností určených na bývanie
  • obmedzenie prenosu daňovej povinnosti pri dodávkach obilovín a výrobkov zo železa a ocele
 3. Zmena účelu použitia investičného majetku - určenie prípadov spadajúcich pod tento pojem a uplatnenie príslušných pravidiel v praxi najmä po zmenách od roku 2019
 4. Osoby povinné platiť daň, prenos daňovej povinnosti (§ 69) v kontexte zmien od roku 2019
 5. Zmeny v používaní elektronických registračných pokladníc v roku 2019
  • povinné zavedenie evidovania tržieb prostredníctvom systému e-Kasa (VRP, ORP) od 1. 4. 2019 a 1. 7. 2019

pozvánka

účastnícky poplatok

54,00 EUR s DPH (45,00 EUR bez DPH),

alebo len 48,60 EUR (40,50 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


2-dňový seminár:
Daňové a odvodové tipy + Zákonník práce v roku 2019

lektor

RNDr. Jozef Mihál

termín

16. - 17. 5. 2019

 • štvrtok 16. 5. 2019, 10.30 - 15.30 h
 • piatok 17. 5. 2019, 9.30 - 15.30 h

miesto

Hotel KASKÁDY, Sielnica

program

1. deň - štvrtok 16. 5. 2019

Daňové a odvodové tipy 2019

 • hlavnou témou je optimalizácia daní a odvodov fyzických osôb. Budeme hovoriť o SZČO - živnostníkoch, umelcoch a autoroch, spoločníkoch a konateľoch v s.r.o. a o podieloch na zisku. Porovnáme si výšku daňového a odvodového zaťaženia. Je rozdiel platiť 43 % z príjmu na daniach a odvodoch alebo len 7 % ...
 • druhou témou dňa je materská a otec na materskej (kedy má otec nárok na materské, možnosti práce otca počas materskej, pripravované zmeny). Podrobne si preberieme príslušné ustanovenia zákona o sociálnom poistení. Z pohľadu zamestnávateľa nás bude zaujímať aj Zákonník práce a ďalšie súvisiace predpisy.

2. deň - piatok 17. 5. 2019

Zákonník práce v roku 2019

 1. Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy
  • povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevky
  • daňové a odvodové zvýhodnenia
  • ktorí zamestnanci majú nárok na príspevok
  • pri akých rekreáciách a detských táboroch je nárok na príspevok
  • kto sa môže zúčastniť so zamestnancom na rekreácii
  • preukazovanie nároku, interná smernica, žiadosť o príspevok
  • príspevok zo sociálneho fondu
  • rekreačné poukazy - čo v zákone nenájdete
  • na čo si dať pozor pri rekreačných poukazoch
  • množstvo príkladov, riešenie modelových situácii
 2. Príplatky od 1. 5. 2019
  • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a v noci – výška príplatkov, kedy sú a kedy nie sú povinné, výnimky, príklady
  • ďalšie príplatky
  • príplatky pri dohodách o práci mimo prac. pomeru
  • príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
 3. Tzv. trinásty a štrnásty plat v roku 2019
  • daňové a odvodové zvýhodnenia v roku 2019
  • zmena podmienok pri 13. a 14. plate v roku 2019 (novela zákona o dani z príjmov)
 4. Zamestnávanie cudzincov v roku 2019
  • zmeny od 1. 1. 2019, zjednodušenie a zrýchlenie procesu
  • okresy s nižšou ako 5 % mierou nezamestnanosti
  • zamestnania s nedostatkom pracovnej sily
  • zamestnávanie cudzincov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania
  • nahlasovanie voľných pracovných miest na úrad práce
 5. Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
  • rekapitulácia pravidiel podľa Zákonníka práce a smerníc EÚ pri vysielaní slovenských zamestnancov do iných členských štátov
  • vysielanie zamestnancov do SR zamestnávateľmi z iných členských štátov
  • nová smernica EÚ - sprísnenie pravidiel pri odmeňovaní zamestnancov vyslaných do iných členských štátov
  • daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní zamestnancov (PD A1)

možnosti účasti na
podujatí

 • absolvovanie kompletného odborného programu seminára bez ubytovania
 • absolvovanie vybraných dní seminára bez ubytovania
 • absolvovanie seminára s ubytovaním, s možnosťou využitia komplexných služieb kongresového a wellness hotela Kaskády

účastnícky poplatok -
bez
ubytovania

180,00 EUR s DPH (150,00 EUR bez DPH) / 1 osoba

 • účasť na obidvoch dňoch (16. - 17. 5. 2019)

96,00 EUR s DPH (80,00 EUR bez DPH) / 1 osoba

 • účasť na 1. dni (Daňové a odvodové tipy - 16. 5. 2019)

84,00 EUR s DPH (70,00 EUR bez DPH) / 1 osoba

 • účasť na 2. dni (Zákonník práce - 17. 5. 2019)

účastnícky poplatok -
s ubytovaním

216,00 EUR s DPH (180,00 EUR bez DPH) / 1 osoba

 • účasť na obidvoch dňoch (16. - 17. 5. 2019)
 • uvedená suma nezahŕňa cenu za samotné ubytovanie - rezerváciu a úhradu ubytovania (prípadne ďalších hotelových služieb) si rieši každý účastník v hoteli Kaskády individuálne
 • pre účastníkov seminára platí zľava z cenníkovej ceny ubytovania vo výške 20 % - pri objednávaní ubytovania je potrebné uviesť účasť na podujatí organizovanom spoločnosťou Relia. Z kapacitných dôvodov hotela odporúčame vybavovať rezerváciu ubytovania čím skôr.
 • v účastníckom poplatku s ubytovaním je zahrnuté naviac: neobmedzený vstup do wellness, parkovanie na hotelovom parkovisku, raňajky a večera formou bufetových stolov

pozvánka

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Špeciality z daňovej kuchyne

lektor

Ing. Vladimír Ozimý

termín

21. 5. 2019

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Banská Bystrica
kongresové centrum hotela Dixon,
Švermova ulica 32

program

 1. Menu č. 1 - Daňový výdavok verzus právo na odpočítanie DPH
  • posúdenie princípov daňového výdavku, sporné názory FR SR verzus zákon, ako napr. zimné pneumatiky, ubytovanie hradené za tretiu osobu...
  • vybrané špecifické výdavky ako opravné položky, rezervy, zmarená investícia
  • rizikové refakturácie nedaňových výdavkov, účtovno-daňový pohľad
  • právo na odpočítanie dane a posúdenie práva pri výdavkoch, ktoré nie sú daňovým výdavkom
 2. Menu č. 2 - Zložky vlastného imania
  • účtovný aspekt účtovania základného imania, kapitálových fondov, výsledku hospodárenia a rezervného fondu
  • daňový princíp vyplácania kapitálových fondov tvorených do konca roku 2017 a od 1. 1. 2018 (riziká spojené s prevodom zisku na kapitálový fond)
  • vyplatenie dividend a daňový dosah
 3. Menu č. 3 - Kúpa majetku formou lízingu a úveru
  • účtovný aspekt kúpy majetku formou lízingu alebo úveru
  • daňový aspekt obstarania majetku formou lízingu alebo úveru
  • postúpenie majetku na inú osobu, účtovno-daňový aspekt
  • princípy DPH pri obstaraní, postúpení majetku obstaraného na lízing alebo úver
 4. Menu č. 4 - Odpisovanie majetku z účtovného a daňového hľadiska
  • kto je oprávnený odpisovať majetok
  • kedy je splnená podmienka zaradenia majetku s cieľom odpisovania (napr. pri MV, nehnuteľnostiach)
  • odpisový plán verzus odpisové skupiny
  • odpisovanie nehmotného majetku (sporný princíp licenčných poplatkov vo väzbe na zaplatenie)
  • prerušenie odpisovania
  • pomerný odpis vo vybraných prípadoch (prvý rok zaradenia, rok predaja)
 5. Menu č. 5 – E-kasa od 1. 4. 2019, resp. 1. 7. 2019
  • princíp fungovania e-kasy klient
  • ako sa pripojiť na e-kasu
  • aké doklady sa musia vyhotovovať cez e-kasu
  • čo v prípade, ak nie je prístup na internet alebo mešká odozva z e-kasy

pozvánka

účastnícky poplatok

84,00 EUR s DPH
(70,00 EUR bez DPH)

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v r. 2019,
zavedenie e-Kasa klient (ORP a VRP)

lektor

Ing. Miriam Matisová

termín

28. 5. 2019

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Zvolen
sídlo Akadémie Plus,
Somolického ulica 2

program

 1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2019
  • systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi
  • ostatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky, správne vyplnenie náležitosti pokladničného dokladu
  • zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady
  • vyúčtovanie pokladničných operácii systémom interných dokladov
  • kritéria pri vytváraní analytických účtov Pokladnica., podpisy pokladníkov na pokladničných dokladoch, kópie a originály dokladov
 2. Povinné zavedenie on-line evidencie tržieb od 1. 4. 2019 a 1. 7. 2019
  • definícia pojmov e-Kasa klient, on-line registračná pokladnica (ORP) a virtuálna registračná pokladnica (VRP)
  • termíny zavedenia pokladníc e-Kasa
  • pridelenie kódu pokladnice, uvedenie do prevádzky, pokladničný doklad, identifikačný kód dokladu, ukladanie a odosielanie dátových správ
  • sprístupnenie identifikačného balíčka v OIZ klienta, žiadosť o podpisový certifikát, tzv. autentifikačný balíček
 3. Zákon o obmedzení hotovostných platieb
  • praktické príklady a skúsenosti súvisiace s posudzovaním jedného právneho vzťahu
 4. Zákon o finančnej kontrole (základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.); Zákon o slobodnom prístupe k informáciám; Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne
 5. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
  • zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom
  • označovanie a číslovanie PD
  • TERMINÁLOVÉ PLATBY cez pokladňu (správna evidencia a účtovanie terminálových platieb)
  • prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách
  • poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, originály a kópie PD
  • systém vrátenia hotovosti do pokladnice, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu
  • evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o poskytnutie preddavku, evidencia stravných lístkov
  • výplata miezd cez pokladňu a všetky potrebné náležitosti k doloženiu pokladničných operácii, inventarizácia pokladne
 6. Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, smernica na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti
 7. Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha ako zrkadlo hotovostných platieb

pozvánka

účastnícky poplatok

54,00 EUR s DPH (45,00 EUR bez DPH),

alebo len 48,60 EUR (40,50 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávaniaMzdová učtáreň v II.Q roku 2019

lektor

Ing. Pavol Kukučka

termín

31. 5. 2019

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.00 odborný program seminára

miesto

Zvolen
sídlo Akadémie Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2

program

 1. Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2018 a jej vplyv na:
  • sociálne poistenie, zdravotné poistenie
  • poistenie SZČO
  • plat starostu a hlavného kontrolóra
 2. Suma životného minima platná od 1.7.2019 a jej vplyv na:
  • výkon exekučných zrážok
  • daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, milionársku daň
  • rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, predčasný starobný dôchodok
  • výšku príjmu uchádzača o zamestnanie (v evidencii ÚPSVaR)
 3. Zmeny v zákonoch a parametroch platné pre rok 2019
  • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
   - odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019 zamestnanca a zamestnávateľa
  • Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
   - daňový bonus na vyživované deti od 1. 4. 2019
   - 13. a 14. mzda / odmena v roku 2019, 2020, 2021
   - zásadná zmena v 13. plate ... 500 EUR
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
   - 1. november 2018, 1. január 2019, 1. január 2020, 1. január 2021
   - zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení
  • Zákonník práce č. 311/2001 Z.z.
   - mzdové zvýhodnenia od 1. 5. 2019
   - mlčanlivosť o pracovných a mzdových podmienkach
 4. 3... 2... 1... 0... ŠTART ...alebo, preteky sa začali
  • novela Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
  • novela Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
   - 21 -> 15
   - nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
   - nezdaniteľná časť základu dane na manžela / manželku
  • novela Zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
  • novela Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
   - otcovské
   - zmeny percentuálnej výšky jednotlivých odvodov
  • novela Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
   - dovolenka
 5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v praxi:
  • dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur
  • študenti a odmena na dohodu do a nad 200 eur, skončenie štúdia
  • mzdové zvýhodnenie - za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu a za prácu
  • vo sviatok od 1. 5. 2019 podľa Zákonníka práce
  • daňový a odvodový pohľad na príjmy na základe dohôd
 6. Zákonník práce § 152a - Rekreácia zamestnancov
  • na koho sa novela Zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov vzťahuje?
  • ktorý zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu?
  • aká je výška príspevku na rekreáciu zamestnanca?
  • aké podmienky musí splniť zamestnanec pre vznik nároku na príspevok?
  • v akej forme možno príspevok na rekreáciu poskytnúť?
  • zásadné rozdiely medzi rekreačným poukazom a rekreačným príspevkom?
  • čo rozumieme pod pojmami : pobytový balík, prenocovanie?
  • čo to je príspevok na rekreácie školopovinných detí počas prázdnin?
  • aké sú možnosti financovania rekreácie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov resp. iných osôb?
  • čo sa považuje za oprávnený výdavok a ako sa preukazuje?
  • aké náležitostí musia mať doklady, ktorými sa oprávnené výdavky preukazujú?
  • aká je lehota na preukázanie výdavkov na rekreáciu?
  • dokedy je zamestnávateľ povinný príspevok na rekreáciu zamestnancovi uhradiť?
  • vzor:
   - smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu
   - žiadosť o poskytnutie príspevku
 7. Každoročný problém pri daňovom bonuse v súvislosti so:
  • skončením povinnej školskej dochádzky
  • skončením strednej školy
  • skončením vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa
  • štúdiom v zahraničí, prerušením štúdia, prácou študenta
 8. Opravy chýb týkajúce sa dane zo závislej činnosti
  • chyby zamestnávateľa a chyby zamestnanca
  • oprava nesprávne zrazenej dane v prospech / neprospech zamestnanca
  • dodatočné daňové priznanie typu A
  • nesprávna výška vlastného príjmu manželky
  • oprava preddavkov na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia

pozvánka

účastnícky poplatok

54,00 EUR s DPH (45,00 EUR bez DPH),

alebo len 48,60 EUR (40,50 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Tuzemské a zahraničné pracovné cesty v roku 2019 a ich aplikačná prax

lektor

Ing. Miriam Matisová

termín

18. 6. 2019

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Zvolen
sídlo Akadémie Plus,
Somolického ulica 2

program

 1. Legislatíva upravujúca poskytovanie cestovných náhrad v roku 2019, prehľad právnych predpisov úprava pri pracovných cestách v SR a v zahraničí
  • vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky
  • zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz (kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?)
 2. Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu
  • náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy, vlastná vnútorná politika firmy
 3. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnanco
  • čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe
  • posudzovanie pracovnej cesty v súčinnosti so Zákonníkom práce (náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy)
  • evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty
  • neskoré návraty zo služobných ciest
 4. Pravidelné pracovisko zamestnanca
  • povinnosť vykonať pracovné cesty a dodržanie podmienok PC zo strany zamestnanca
 5. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady - príklady z praxe
  • ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy
  • Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
 6. Kedy sa poskytujú cestovné náhrady (zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby)
 7. Používanie súkromných motorových vozidiel na pracovných cestách
  • dohoda o používaní súkromného motorového vozidla
  • podklady potrebné pre správny výpočet náhrady, havarijné poistenie pri pracovnej ceste
  • posúdenie výdavkov spojených s používaním súkromného MV
  • použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca / na žiadosť zamestnávateľa
 8. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty
  • cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť a doloženie dokladov
  • deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty
  • prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov pri prepočtoch a vyúčtovaní
 9. Praktické informácie a príklady:
  • § 5 stravné pri tuzemskej pracovnej ceste - výpočet, krátenie
  • § 13 stravné pri zahraničnej pracovnej ceste - výpočet, krátenie
  • vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty
  • paušalizácia cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie...
  • vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce
  • vzor vyúčtovania MV na tuzemskej a zahraničnej PC

pozvánka

účastnícky poplatok

54,00 EUR s DPH (45,00 EUR bez DPH),

alebo len 48,60 EUR (40,50 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávaniaĎalšie pripravované semináre

Plán seminárov bude priebežne dopĺňaný o ďalšie podujatia zamerané na aktuálnu problematiku alebo inak zaujímavé témy. Informácie o nich budú zverejnené na tejto stránke.


hore
Archív uskutočnených seminárov


Prehľad seminárov realizovaných Akadémiou Plus (doplnený o podrobné obsahové a organizačné informácie o jednotlivých podujatiach) - informácie o uskutočnených seminároch si môžete prezrieť na tomto mieste >>


hore

© A+design
© 2005 - 2019 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen