PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Súčasná ponuka odborných seminárov a konferencií
- aktuálna legislatíva


Vážené dámy a páni,

ďakujeme za váš záujem o podujatia organizované Akadémiou Plus v priebehu zložitého prvého polroka 2021. Dovoľujeme si vás informovať o prebiehajúcej letnej prestávke, počas ktorej odborné semináre nerealizujeme (v prezenčnej, ani online forme).

V súčasnosti pripravujeme plán podujatí na nadchádzajúce jesenné obdobie. V prípade prijatia závažných legislatívnych zmien a z nich vyplývajúcej potreby uskutočnenia seminára v skoršom termíne, bude informácia o príprave takéhoto podujatia aktuálne zverejnená na tomto mieste.

Vaše prípadné otázky, návrhy, námety a pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu golianova@akademiaplus.sk alebo nás oslovte telefonicky na číslach 045 - 53 66 522, 0918 598 341.

Prajeme Vám príjemné leto a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Organizačný tím Akadémie Plus


Archív uskutočnených seminárov


Prehľad seminárov realizovaných Akadémiou Plus (doplnený o podrobné obsahové a organizačné informácie o jednotlivých podujatiach) - informácie o uskutočnených seminároch si môžete prezrieť na tomto mieste >>


hore

© A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen