231 Akadémia Plus, s.r.o.
 
 
PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Súčasná ponuka odborných seminárov a konferencií
- aktuálna legislatíva


Prehľad podujatí

13. 10. 2022
ONLINE
Webinár:
Zamestnanec a mzdové náklady zamestnávateľa

>> viac o podujatí
RNDr. Jozef Mihál  DOSTUPNÉ
19. 10. 2022
ONLINE
Webinár:
SZČO

>> viac o podujatí
RNDr. Jozef Mihál  DOSTUPNÉ
26. 10. 2022
ONLINE
Webinár:
Aktuality

>> viac o podujatí
RNDr. Jozef Mihál  DOSTUPNÉ
15. 11. 2022
ONLINE
Webinár:
SZČO

>> viac o podujatí
RNDr. Jozef Mihál  DOSTUPNÉ
29. 11. 2022
Zvolen
Seminár:
Pracovné cesty v roku 2022 - ich správne, preukázateľné a zrozumiteľné vyúčtovanie

>> viac o podujatí
Ing. Miriam Matisová  DOSTUPNÉ
29. 11. 2022
ONLINE
Webinár:
Aktuality

>> viac o podujatí
RNDr. Jozef Mihál  DOSTUPNÉ

Pripravujeme:
20. 10. 2022
Webinár: Zákon o DPH - aktuálne zmeny a problémy
Ing. Vladimír Ozimý pripravujeme
20. - 21. 10. 2022
Výhodná kombinácia 2 webinárov:
Zákon o DPH + Zákon o dani z príjmov (aktuálne zmeny a problémy)

Ing. Vladimír Ozimý pripravujeme
21. 10. 2022
Webinár: Zákon o dani z príjmov - aktuálne zmeny a problémy
Ing. Vladimír Ozimý pripravujeme
7.-9.12.2022
Sielnica
Konferencia: MZDY - DANE - ODVODY
(Kaskády - december 2022)

RNDr. Jozef Mihál pripravujeme
december 2022
- 5 termínov
Webinár: Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022
RNDr. Jozef Mihál pripravujeme
Podrobné obsahové a organizačné informácie, vrátane prihlasovacích formulárov k podujatiam so statusom "PRIPRAVUJEME" budú čoskoro zverejnené na tejto stránke. Pri týchto podujatiach si Akadémia Plus, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačnú zmenu (napr. v termíne realizácie podujatí).

Na pripravované podujatia sa môžete predbežne prihlásiť zaslaním e-mailu na info@akademiaplus.sk.

Plán seminárov bude v blízkej dobe doplnený o ďalšie podujatia zamerané na aktuálnu problematiku alebo inak zaujímavé témy. Informácie o nich budú zverejnené na tejto stránke.Archív uskutočnených seminárov


Prehľad seminárov realizovaných Akadémiou Plus (doplnený o podrobné obsahové a organizačné informácie o jednotlivých podujatiach) - informácie o uskutočnených seminároch si môžete prezrieť na tomto mieste >>


hore

© A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen