231 Akadémia Plus, s.r.o.
 
 
PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Súčasná ponuka odborných seminárov a konferencií
- aktuálna legislatíva


Prehľad podujatí

ONLINE
7. 2. 2023
Webinár:
Daňové priznanie a účtovná závierka roku 2022 (praktický príklad na tlačive)

>> viac o podujatí
Ing. Vladimír Ozimý DOSTUPNÉ
ONLINE
9. 2. 2023
Webinár:
Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023

>> viac o podujatí
Ing. Vladimír Ozimý DOSTUPNÉ
ONLINE
14. 2. 2023
Webinár:
Zmeny v Zákonníku práce a v zákone o službách zamestnanosti

>> viac o podujatí
RNDr. Jozef Mihál DOSTUPNÉ
ONLINE
15. 2. 2023
Webinár:
Zmeny v zákonoch o sociálnom poistení a zdravotnom poistení

>> viac o podujatí
RNDr. Jozef Mihál DOSTUPNÉ
ONLINE
16. 2. 2023
Webinár:
Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022

>> viac o podujatí
RNDr. Jozef Mihál DOSTUPNÉ

Pripravujeme:
14. 2. 2023
ONLINE
Webinár:
Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2022 a 2023

Ing. Vladimír Ozimý pripravujeme
20. 2. 2023
ONLINE
Webinár:
Záväzky ako rizikový faktor daňového výdavku a právo na odpočítanie DPH v roku 2023

Ing. Vladimír Ozimý pripravujeme
21. 2. 2023
ONLINE
Webinár:
Prevod majetku z pohľadu DPH v roku 2023

Ing. Vladimír Ozimý pripravujeme
22. 2. 2023
ONLINE
Webinár:
Daňová kontrola podľa Daňového poriadku

JUDr. Ing. Peter Schmidt pripravujeme
28. 2. 2023
ONLINE
Webinár:
Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach z pohľadu DPH, vrátane novely od 1.1.2023

JUDr. Ing. Peter Schmidt pripravujeme
2. 3. 2023
ONLINE
Webinár:
Cestovné náhrady v roku 2023

Ing. Vladimír Ozimý pripravujeme
10. 3. 2023
ONLINE
Webinár:
DPH v praxi – zmeny od 1. 1. 2023 a ich aplikácia do praxe

Ing. Vladimír Ozimý pripravujeme

Podrobné obsahové a organizačné informácie, vrátane prihlasovacích formulárov k podujatiam so statusom "PRIPRAVUJEME" budú čoskoro zverejnené na tejto stránke. Pri týchto podujatiach si Akadémia Plus, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačnú zmenu (napr. v termíne realizácie podujatí).

Na pripravované podujatia sa môžete predbežne prihlásiť zaslaním e-mailu na info@akademiaplus.sk.

Plán seminárov bude v blízkej dobe doplnený o ďalšie podujatia zamerané na aktuálnu problematiku alebo inak zaujímavé témy. Informácie o nich budú zverejnené na tejto stránke.
Archív uskutočnených seminárov

Prehľad seminárov realizovaných Akadémiou Plus (doplnený o podrobné obsahové a organizačné informácie o jednotlivých podujatiach) - informácie o uskutočnených seminároch si môžete prezrieť na tomto mieste >>


hore

© A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen