PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Seminár:
Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste v roku 2023,
ELEKTROMOBILITA v SR a plánované zmeny v účtovníctve a zákone o dani z príjmov

(prezenčné školenie na Akadémii Plus vo Zvolene)


Lektor

  Ing. Miriam Matisová

Termín

  2. 6. 2023

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

Miesto

  Zvolen
  sídlo Akadémie Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2

Obsahové informácie

Účastnícky poplatok
( za 1 osobu )

  štandardná cena:

 • 66,00 EUR s DPH (55,00 EUR bez DPH)


  zvýhodnená cena pre pravidelných účastníkov seminárov Akadémie Plus,
  využívajúcich systém vernostných zliav :

 • 62,70 EUR s DPH (52,25 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 5 %
 • 61,38 EUR s DPH (51,15 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 7 %
 • 59,40 EUR s DPH (49,50 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 10 %


  zvýhodnená cena, ak na tento seminár prihlásite 3 a viac účastníkov:

 • 59,40 EUR s DPH (49,50 EUR bez DPH) - so zľavou 10 %

Prihláška

  Predaj ukončený

Ďalšie informácie


Popis seminára

Treba si priznať, že aj bez ohľadu na rôznosť názorov na ekologické otázky, v súčasnosti žijeme práve v zlomovej dobe pre zásadnú zmenu v doprave, ktorou bude prechod od využívania spaľovacích motorov k elektromobilite.

A už teraz je jasné, že to nebude len zmena čisto technická, ale že ruka v ruke s ňou príde na rad aj riešenie množstva ďalších praktických otázok. Odhliadnuc od témy nevyhnutného prispôsobenia sa užívateľov elektrovozidiel ich výhodám, ale aj obmedzeniam, dôležitým aspektom používania elektrovozidiel vo firmách a organizáciách bude tiež legislatívne podpora ich prevádzkovania.

Seminár vedený Ing. Miriam Matisovou bude preto okrem tradičných tém súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel a organizáciou autoprevádzky, zameraný aj na používanie elektromobilov a s nimi súvisiace plánované zmeny v účtovníctve a zákone o dani z príjmov. Uvedené témy budú doplnené o ďalšie informácie:

 • akčný plán rozvoj elektromobility v SR - návrhy od roku 2024 z dielne MH SR, Asociácie zamestnávateľských zväzov
 • príklady na prepočet spotreby PHM (spaľovacie motory, Plug-in hybridy), prepočet spotreby BEV (batériového elektrického vozidla)
 • prezentácia k možnostiam nabíjania elektrických vozidiel

Prezenčný seminár sa uskutoční v sídle Akadémie Plus vo Zvolene. Školenie s menším počtom účastníkov umožní bezprostredný kontakt účastníkov s lektorom, ako aj poskytnutie dostatočného priestoru na zodpovedanie konkrétnych otázok predložených účastníkmi poduajtia.

Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami.

Program seminára

 1. Legislatívna úprava pri prevádzke motorových vozidiel v roku 2023
  • podmienky prevádzky motorových vozidiel na pozemných komunikáciách
  • bezpečnosť práce pri údržbe, opravách a prevádzke motorových vozidiel
  • interné dokumentácie pri prevádzke motorových vozidiel
  • komplexný pohľad na automobil vo firme z pohľadu daní
 2. Organizácia a riadenie autoprevádzky (služobné, referentské vozidlá ako aj schválené súkromné vozidlá zamestnancov)
  • evidencie v autoprevádzke, parkovanie a garážovanie
  • pravidelné kontroly vozidiel vozového parku úradu, či firmy
  • normy spotreby PHM, kontrolná jazda ( dohoda o referentskom vozidle, dohoda o použití súkromného vozidla, záznam o spotrebe PHM, protokoly.....)
  • stanovenie pravidiel a zásad pri používaní súkromných motorových vozidiel zamestnancov
 3. Povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú, udržiavajú a opravujú vozidlá ( povinnosti vodiča, odpočinok, bezpečnosť...)
 4. Spotreba PHM elektromobilov (TP, kde je uvedený len výkon, nie spotreba)
  • odpisy elektromobilu, nabíjacie stanice, nabíjanie doma, nabíjacie stanice, kúpa jednoduchej nabíjačky, dotačný program vlády, údržba elektrických áut, cena za kWh na Slovensku pri nabíjaní elektromobilu, dojazd elektromobilov a ich posúdenie, prehodnotenie ekonomickou efektívnosťou úradu, či firmy
  • Preukazovanie spotreby elektrickej energie (metodické usmernenie FS SR)
  • Príklady na prepočet spotreby elektrickej energie pri EV, nabíjacie programy, karty
  • Spôsoby , ako nabiť akumulátor elektromobilu (druhy nabíjania a ich efektívnosť)
  • Usmernenie č.9/DZPaU/2020 MU k elektromobilovm (Finančné riaditeľstvo SR)
 5. ELEKTROMOBILY – plánované zmeny v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov v rámci Návrhu akčného plánu rozvoja elektromobility v SR
 6. Praktické rady, informácie, príklady a vzory pre účastníkov seminára:
  • dohoda o používaní MV, podklady pre správny výpočet náhrady, posúdenie výdavkov spojených s použítím MV
  • vzor: Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
  • vzor: Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca
  • automobil zaradený/nezaradený do obchodného majetku úradu, či firmy
  • povinné preškolovanie vodičov firemných (referentských) vozidiel
  • evidencie v autoprevádzke ako základný pilier hospodárnosti a logičnosti úradov, či firiem

Doplnenie a zmena programu vyhradené.


Časový harmonogram seminára

08:30 - 09:00 prezentácia účastníkov
09:00 - 11:30 prednáška
11:30 - 12:00 prestávka
12:00 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky  Seminár:
  Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky,
  automobil na pracovnej ceste v roku 2023,
  ELEKTROMOBILITA v SR a plánované zmeny v účtovníctve a zákone
  o dani z príjmov

   (prezenčné školenie na Akadémii Plus vo Zvolene)

2. 6. 2023 09:00 - 14:30 Zvolen Predaj ukončený


Organizačné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v elektronickej podobe a občerstvenie počas seminára.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Daňový doklad (faktúra) bude objednávateľovi doručená v elektronickej podobe e-mailom po úhrade účastníckeho poplatku (v zákonom stanovenej lehote).

Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti alebo platobnou kartou pri prezentácii účastníkov (v takomto prípade bude účastníkovi vystavený doklad z registračnej pokladnice).


Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania seminára vraciame celú uhradenú sumu. Pri neskoršom zrušení prihlášky, alebo neúčasti prihlásenej osoby na seminári bez predošlého zrušenia prihlášky, sa poplatok nevracia. Prihlasujúci subjekt má v uvedených prípadoch možnosť vyslať náhradného účastníka, požiadať o zaslanie pracovného materiálu poskytnutého účastníkom daného seminára, prípadne požiadať o presunutie uhradeného účastníckeho poplatku na iné podujatie organizované Akadémiou Plus v danom kalendárnom roku.


Pri organizácií podujatia rešpektujeme aktuálne opatrenia a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.


Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu účasť na seminári.A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen