PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár: Konzultácie k legislatívnym zmenám prijatým
v období pandémie a k príspevkom pre zamestnávateľov
a SZČO


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  6. 5. 2020

 • 9.00 - 12.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  48,00 EUR s DPH
  (40,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Cieľom webinára je poskytnúť účastníkom možnosť nechať si poradiť a prediskutovať zmeny, ktorými v rýchlom tempe vláda a parlament reagujú na pandémiu COVID-19.

Webinár bude prebiehať formou odborných konzultácií. Lektor v úvode stručne informuje o mimoriadnych opatreniach a následne odpovedá na otázky účastníkov – či už k zmenám v Zákonníku práce, k novozavedenému systému dávok a podpôr na udržanie pracovných miest a podporu SZČO, k možnostiam zamestnávateľa počas krízovej situácie, prípadne reaguje na iné problémy, ktoré vás v súčasnej situácii trápia z pracovnoprávneho alebo mzdového hľadiska.

Webinár sa zaznamenáva - po skončení živého prenosu bude jeho absolvent mať k dispozícií záznam na opätovné prezeranie pre vlastnú potrebu.


Program webinára

I. Stručná informácia k trom oblastiam zmien (účastníci si zmeny sami naštudujú z materiálu, ktorý im bude poskytnutý vopred)

 1. Zmeny v daniach z príjmov a odvodoch
  • zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
  • čo sa nepovažuje za daňový nedoplatok
  • posun lehôt na podávanie daňových priznaní a ročného zúčtovania dane
  • vrátenie preplatkov dane za rok 2019
  • odklad platenia odvodov za marec 2020 a ďalšie mesiace
  • odpustenie odvodov za apríl 2020 a ďalšie mesiace
 2. Zmeny v Zákonníku práce
  • jednostranné rozhodnutie na práci z domu
  • zmeny pri nariaďovaní čerpania dovolenky a rozvrhu pracovného času
  • ochrana zamestnanca pred výpoveďou počas OČR a PN
  • náhrada mzdy pri prekážkach v práci = 80 % priemernej mzdy
 3. Príspevky na podporu udržania pracovných miest a podporu SZČO
  • štyri opatrenia, dve kategórie zamestnávateľov + dve kategórie fyz. osôb
  • podmienky, ktoré musí splniť zamestnávateľ, resp. FO (SZČO)
  • na akých zamestnancov sa vyplatí príspevok
  • výpočet príspevku podľa jednotlivých opatrení
  • ako sa posudzuje "pokles tržieb"
  • aký je rozdiel medzi opatrením "3A" a "3B"
  • kombinácie resp. súbehy viacerých opatrení
  • ako zamestnávateľ získa čo najvyšší príspevok
  • mechanizmus podávania žiadostí o príspevok, výplata príspevku
  • aktuálne zmeny v projekte a novinky

II. Diskusia - diskusia s odpoveďami na vaše otázky k uvedeným témam a zmenám


Časový harmonogram webinára

09:00 - 10:00 prednáška
10:00 - 12:00 diskusia
približne po každej hodine je 10 min. prestávka (spolu 2 prestávky)  Konzultačný webinár k legislatívnym zmenám prijatým v období
  pandémie a k príspevkom pre zamestnávateľov a SZČO

6. 5. 2020 09:00 - 12:00 48 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 2 pracovné dni pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen