PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Pandémia COVID-19 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  12.5.2020

 • 9.00 - 13.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  66,00 EUR s DPH
  (55,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Pandémia vyvolala vlnu rýchlych a zásadných zmien v Zákonníku práce, v zákone o dani z príjmov, v zákonoch o sociálnom a zdravotnom poistení a v ďalších zákonoch s cieľom pomôcť firmám udržať zamestnanosť a SZČO zachrániť svoje podnikanie.

Dôležitú úlohu v tomto procese má projekt "Prvá pomoc" na podporu udržania zamestnanosti, z ktorého môžu čerpať príspevky mnohí zamestnávatelia, SZČO a najnovšie i spoločníci v jednoosobových s.r.o. a osoby pracujúce na dohody.

Webinár sa zaznamenáva - po skončení živého prenosu bude jeho absolvent mať k dispozícií záznam na opätovné prezeranie pre vlastnú potrebu.


Program webinára

 1. Zmeny v daniach z príjmov a odvodoch
  • zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti a jeho novely
  • čo sa nepovažuje za daňový nedoplatok
  • posun lehôt na podávanie daňových priznaní a ročného zúčtovania dane
  • vrátenie preplatkov dane za rok 2019
  • odklad platenia odvodov za marec 2020 a ďalšie mesiace
  • odpustenie odvodov za apríl 2020 a ďalšie mesiace
 2. Zmeny v Zákonníku práce
  • jednostranné rozhodnutie na práci z domu
  • zmeny pri nariaďovaní čerpania dovolenky a rozvrhu pracovného času
  • ochrana zamestnanca pred výpoveďou počas OČR a PN
  • náhrada mzdy pri prekážkach v práci = 80 % priemernej mzdy
 3. Projekt "Prvá pomoc"
  • štyri opatrenia, dve kategórie zamestnávateľov + dve kategórie fyz. osôb
  • podmienky, ktoré musí splniť zamestnávateľ, resp. FO (SZČO)
  • na akých zamestnancov sa vyplatí príspevok
  • výpočet príspevku podľa jednotlivých opatrení
  • ako sa posudzuje "pokles tržieb"
  • aký je rozdiel medzi opatrením "3A" a "3B"
  • kombinácie resp. súbehy viacerých opatrení
  • ako zamestnávateľ získa čo najvyšší príspevok
  • mechanizmus podávania žiadostí o príspevok, výplata príspevku
  • aktuálne zmeny v projekte a novinky
 4. Diskusia
  • účastníci webinára kladú otázky online v chat-boxe, lektor naživo odpovedá, zodpovedané budú všetky otázky

Časový harmonogram webinára

09:00 - 13:00 prednáška
približne po každej hodine je 10 min. prestávka (spolu 3 prestávky)  Webinár: Pandémia COVID-19 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni

12. 5. 2020 09:00 - 13:00 66 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen