PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
2-dňový webinár: Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  20. - 21. 5. 2020

 • 9.00 - 13.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  144,00 EUR s DPH
  (120,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Ak ste začínajúcim účtovníkom, ekonómom, finančným manažérom, právnikom alebo podnikateľom, na uvedenom webinári získate všetky kľúčové informácie pre správne uplatňovanie zákona o DPH v praxi. Počas prvého dňa sa zoznámite so základnými pojmami a termínmi, naučíte sa sledovať svoj obrat, registrovať tuzemskú zdaniteľnú osobu a oboznámite sa tiež so všetkými náležitosťami spojenými s dodaním tovaru alebo služby.

V druhý deň webinára orientujeme našu pozornosť na podmienky, ktoré musia byť splnené pre odpočítanie dane platiteľom DPH; definujeme základné princípy podávania daňového priznania a ozrejmíme si, ako vysporiadať daňovú povinnosť pri skončení podnikania. V závere webinára vás upozorníme na možné penále, ktoré vám hrozia v prípade porušovania zákona a povieme si aj pár praktických odporúčaní, ako sa týmto neželaným pokutám vyhnúť.

Webinár sa zaznamenáva - po skončení živého prenosu bude jeho absolvent mať k dispozícií záznam na opätovné prezeranie pre vlastnú potrebu.


Program webinára

1. deň (20. 5. 2020):

 1. Vysvetlenie základných pojmov
  • predmet dane
  • zdaniteľná osoba
  • ekonomická činnosť
  • dodanie za protihodnotu
  • slobodné povolanie
  • majetok manželov
 2. Registrácia zdaniteľnej osoby (§ 4 až § 7a)
  • sledovanie obratu a definícia tohto pojmu
  • proces registrácie tuzemskej zdaniteľnej osoby a nesplnenie si tejto povinnosti (riziká oneskorenej registrácie)
  • proces podania žiadosti (podanie žiadosti s ukážkou) – elektronická komunikácia
  • dodávanie služieb z EÚ do EÚ (napr. Google, Facebook), otázka registrácie
 3. Pojem dodania tovaru a miesto dodania tovaru
  • čo sa chápe za dodanie tovaru ako napr. dodanie stavby, jej časti, bezodplatné dodanie, premiestnenie tovaru, komisionálny predaj
  • základné princípy určenia miesta dodania tovaru
 4. Pojem dodania služby a miesto dodania služby podľa všeobecného a špecifického pravidla
  • čo je dodanie služby, lízing, bezplatne dodaná služba formou poskytnutia MV zamestnancovi
  • refakturácia služby verzus prechodná položka
 5. Riziká nesprávneho určenia miesta dodania tovaru a služby
 6. Vznik daňovej povinnosti v tuzemsku pri dodaní tovaru a služby

2. deň (21. 5. 2020):

 1. Právo na odpočítanie dane platiteľom DPH
  • splnenie hmotnoprávnych podmienok
  • splnenie formálnych podmienok práva na odpočet DPH
 2. Právo na odpočet DPH pri registrácii DPH a oneskorenej registrácii DPH
 3. Povinnosť podať kontrolný výkaz a jeho obsah
 4. Povinnosť podať daňové priznanie a jeho obsah (základné princípy)
 5. Skončenie platiteľstva DPH a vyrovnanie daňovej povinnosti
  • na základe skončenia podnikania platiteľa
  • úmrtie a postupy dediča
  • právny nástupca a postup z pohľadu DPH
 6. Zdaňovacie obdobie pre účely podania DP
 7. Pokuty a penále v prípade porušovania zákona o DPH

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 13:00 prednáška  2-dňový webinár: Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov

20. - 21. 5. 2020 09:00 - 13:00 144 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen