PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
2-dňový webinár: Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe


lektor

  Ing. Milan Kúdela

  • člen SKDP a daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby, venuje sa tiež publikačnej a lektorskej činnosti v SR alebo v ČR, kde prednáša slovenské daňové právo

termín

  25. - 26. 5. 2020

  • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  120,00 EUR s DPH
  (100,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Obsahom tohto 2-dňového online seminára je prierez najproblematickejšími daňovými kontrolami Ing. Milana Kúdelu, ktoré riešil v rámci odborného poradenstva za posledných 17 rokov. Počas seminára preto získate komplexný pohľad na to, prečo kontrola vznikla, ako prebiehala, aké mali dotknuté subjekty možnosti obrany alebo aké následky vyplývali z jednotlivých kontrol.

V prvý deň online seminára zameriame pozornosť na najdôležitejšie zásady daňového konania a prednosti európskeho práva. Okrem toho si stihnete vypočuť aj 25 príkladov vzniku, priebehu a záveru daňových kontrol.

V druhý deň budeme pokračovať ďalšími, konkrétne až 45 príkladmi daňových kontrol. Všetky uvedené daňové kontroly, ktoré si počas oboch dní prejdeme, sa týkali: DPH, DzP, medzinárodného zdanenia, transferového oceňovania, zrážkovej dane či organizačnej zložky a stálej prevádzkarne.

Webinár sa zaznamenáva - po skončení živého prenosu bude jeho absolvent mať k dispozícií záznam na opätovné prezeranie pre vlastnú potrebu.


Program webinára

1. deň (25. 5. 2020):

  • prehľad najdôležitejších zásad daňového konania
  • zásada prednosti európskeho práva
  • 25 príkladov daňovej kontroly, jej priebeh a závery ku: DPH, DzP, medzinárodné zdanenie, transferové oceňovanie, zrážková daň, organizačné zložky a stále prevádzkarne

2. deň (26. 5. 2020):

  • 45 príkladov daňovej kontroly, jej priebeh a závery ku: DPH, DzP, medzinárodné zdanenie, transferové oceňovanie, zrážková daň, organizačné zložky a stále prevádzkarne

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:15 prestávka
13:15 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky  2-dňový webinár: Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe

25. - 26. 5. 2020 09:00 - 14:30 120 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen