PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci - aj v čase mimoriadnej situácie


lektor

  RNDr. Jana Motyčková

 • Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín.

termín

  29. 5. 2020

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Ak si potrebujete s odborníkom podrobne prejsť aktuálne možnosti a pravidlá týkajúce sa mzdových príplatkov, dovoleniek, materskej či prekážok, pripravili sme pre vás online seminár s RNDr. Jankou Motyčkovou. S ohľadom na zmeny v Zákonníku práce účinné od 4. 4. 2020 a tiež zmeny v ošetrovnom a nemocenskom od 27. 3. 2020 vám ponúkame pomoc od lektorky, ktorej môžete počas celého online seminára klásť otázky a hľadať tak optimálne riešenia súvisiace napríklad: s výkonom práce počas pohotovosti, s prekážkami na pracovisku (s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy), s OČR alebo s rozvrhnutím pracovného času a so mzdovými zvýhodneniami počas krízovej situácie.

V rámci programu webinára si budete môcť ozrejmiť pravidlá platné rovnako pre súčasný núdzový stav, ako aj pre bežný režim.


Program webinára

 1. Pracovný čas po novele Zákonníka práce od 4.4.2020
  • Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času vrátane pravidiel počas krízovej situácie – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
  • Konto pracovného času, pružný pracovný čas
  • Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia od 4.4.2020, podmienky, príklady
  • Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
  • Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
  • Práca nadčas, - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
  • Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
  • Evidencia pracovného času a nadčasu
 2. Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
  • Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
  • Za prácu v noci
  • Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
  • Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku verzus náhradné voľno
 3. Prekážky v práci
  • Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy
  • Prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
  • OČR a ošetrovné od 27.3.2020 počas mimoriadnej situácie, preukazovanie
  • Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
 4. Dovolenka
  • Základná výmera dovolenky, zmeny v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
  • Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
  • Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
  • Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny (zmeny v mimoriadnej situácii), podmienky
  • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
  • Prečerpaná dovolenka
 5. Pohotovosť
  • Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
  • Výkon práce počas pohotovosti, mzda

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:15 prestávka
13:15 - 14:30 prednáška  Webinár: Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci
  - aj v čase mimoriadnej situácie

29. 5. 2020 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen