PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
2-dňový webinár: Daň z pridanej hodnoty pre pokročilých


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  27. - 28. 5. 2020

 • 9.00 - 13.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  144,00 EUR s DPH
  (120,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Ak bez problémov zvládate všetky základné činnosti spojené s uplatňovaním DPH v praxi, pripravujeme pod vedením daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého webinár, na ktorom si rozšírite svoje poznatky o náročnejšie témy z problematiky dane z príjmov.

Cieľom uvedeného webinára je oboznámiť vás od A až po Z so všetkými náležitosťami spojenými s pravidlami fakturácie, tuzemským prenosom daňovej povinnosti, opravou základu dane, dodaním stavby a stavebného pozemku na účely DPH, dodaním a nadobudnutím tovaru v rámci EÚ, dovozom a vývozom tovaru do tretích štátov či s režimom použitého tovaru podľa § 66 ZoDPH. V rámci programu si navyše ozrejmíme, načo si treba dať pozor pri odpočítaní dane z rizikových dodávok a vysvetlíme si, ako postupovať pri nadmernom odpočte a jeho vrátení.

Webinár sa zaznamenáva - po skončení živého prenosu bude jeho absolvent mať k dispozícií záznam na opätovné prezeranie pre vlastnú potrebu.


Program webinára

1. deň (27. 5. 2020):

 1. Dodanie stavby a stavebného pozemku na účely DPH aj na príkladoch
  • predaj stavby a stavebného pozemku platiteľom DPH
  • zmena účelu pri nehnuteľnostiach a úprava odpočítanej dane podľa § 54 ZoDPH
  • dodanie stavby a stavebného pozemku fyzickou osobou – nepodnikateľom
  • registrácia zo zákona pri dodaní stavby a stavebného pozemku
  • osoba povinná platiť pri dodaní stavby a stavebného pozemku
  • oslobodenie od dane pri dodaní stavby a stavebného pozemku
  • uvádzanie v kontrolnom výkaze a daňového priznania
 2. Dodania a nadobudnutie tovaru v rámci EÚ
  • pravidlá konsignačného skladu od 1.1.2020
  • dodanie tovaru do EÚ podľa § 43 ZoDPH a splnenie podmienok na oslobodenie
  • nadobudnutie tovaru z EÚ a splnenie si daňovej povinnosti a uplatnenia práva na odpočítanie dane
  • miesto nadobudnutia tovaru v rámci EÚ a riziká s tým spojené
  • trojstranný obchod a pravidlá pre účely DPH
  • registrácia zahraničnej osoby, pri dodávkach na území SR a riziká registrácie SK firmy v zahraničí
  • súhrnný výkaz a jeho pravidlá
 3. Dovoz tovaru a riziká s tým spojené
  • štát dovozu SK
  • štát dovozu, iný členský štát EÚ a preprava tovaru do iného členského štátu
  • uvádzanie do DP a KV
 4. Vývoz tovaru do tretích štátov a oslobodenie od DPH a uvádzanie do DP a KV
 5. Režim použitého tovaru podľa § 66 ZoDPH
  • ktorý uplatňuje tento režim, výpočet daňovej povinnosti
  • právo na odpočítanie dane

2. deň (28. 5. 2020):

 1. Pravidlá fakturácie a veci s tým spojené
  • čo je faktúrou
  • lehota na vyhotovenie faktúry
  • obsah faktúry
  • súhrnná faktúra
  • uchovávanie faktúr
 2. Osoba povinná platiť daň
  • dodanie tovaru a služby v tuzemsku a osoba povinná platiť daň
  • dodanie tovaru a služby zahraničnou osobou a prenos daňovej povinnosti
  • tuzemský prenos daňovej povinnosti, najmä stavebné práce, predmety zo železa
  • uvádzanie do KV a DP
  • riziková osoba a osoba povinná platiť daň vrátane ručenia za daň
 3. Základ dane
  • ako je definovaný základ dane pri dodaní tovaru a služby
  • nadobudnutie tovaru
  • zľavy a kontá
  • oprava základu dane podľa princípov DPH a uvádzanie do DP a KV; rozdiel medzi opravou základu dane a opravnou faktúrou
 4. Odpočet DPH z rizikových dodávok – načo si dať pozor pri odpočítaní dane
  • stručný súhrn hmotnoprávnych a formálnych pravidiel odpočtu
  • riziká v prípade, ak je subjekt rizikový, konanie v dobrej viere
 5. Dodanie služieb cestovnou kanceláriou a oprava základu dane podľa § 65 ZoDPH
  • kto je cestovná kancelária
  • výpočet základu dane
  • zdanenie marže
  • oprava základu dane
 6. Nadmerný odpočet a jeho vrátenie

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 13:00 prednáška  2-dňový webinár: Daň z pridanej hodnoty pre pokročilých

27. - 28. 5. 2020 09:00 - 13:00 144 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen