PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Komplexný účtovný pohľad na rok 2019 a 2020 pod vplyvom zmenených predpisov počas obdobia pandémie


lektor

  Ing. Mária Horváthová

  • Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

termín

  8. 6. 2020

  • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  72,00 EUR s DPH
  (60,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Pod vedením Ing. Márie Horváthovej vám prinášame praktický online seminár, ktorý vám pomôže zorientovať sa v daňových a účtovných povinnostiach pre rok 2020. V rámci jeho obsahu si objasníme, ako vplývajú krízové opatrenia na zostavenie účtovnej závierky za rok 2019, definujeme si nové lehoty z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov, povieme si ako vplývajú hmotnoprávne predpisy na rozhodnutie prerozdeliť účtovný zisk za rok 2019. Ozrejmíme si tiež, ako bude prebiehať proces schvaľovania účtovnej závierky v roku 2020.

Pozornosť zameriame aj na ďalšie účtovné prípady ako je napríklad vystavenie dokladov a možnosti opravy faktúr, pohľadávky po lehote splatnosti a úroky z omeškania počas obdobia pandémie, úľavy pre konkurzné konanie, exekúcie či zmeny pri vstupe do likvidácie.


Program webinára

  • Vplyv pandémie na zostavenie účtovnej závierky za rok 2019. Vplyv zmenených lehôt na informácie v zostavenej účtovnej závierke pred a v čase obdobia pandémie. Účtovné obdobie končiace počas obdobia pandémie. Stanovenie jednotlivých dátumov zostavenej a novozostavenej účtovnej závierky, uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok. Opravy vykazovaných údajov v zostavenej a schválenej účtovnej závierke. Nezabudnúť na interné smernice.
  • Proces schvaľovania účtovnej závierky v roku 2020. Vplyv hmotnoprávnych predpisov na rozhodnutie prerozdeliť účtovný zisk za rok 2019.
  • Stručný prehľad lehôt z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov.
  • Účtovníctvo v priebehu roka 2020 z pohľadu zavedených opatrení počas obdobia pandémie. Vystavenie účtovných dokladov, možnosti opravy faktúr. Stanovenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu. Definície tržieb. Účtovanie finančnej podpory na udržanie prevádzky a iná štátna pomoc.
  • Pohľadávky po lehote splatnosti počas pandémie. Prehľad o pohľadávkach z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Otázka úrokov z omeškania počas obdobia pandémie. Úprava dočasnej ochrany podnikateľov. Úľavy pre konkurzné konanie, exekúcie. Zmeny pri vstupe do likvidácie.

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:15 prestávka
13:15 - 14:30 prednáška  Webinár: Komplexný účtovný pohľad na rok 2019 a 2020 pod vplyvom zmenených
  predpisov počas obdobia pandémie

8. 6. 2020 09:00 - 14:30 72 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen