PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi


lektor

  JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

 • Okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako riadiaci advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.

termín

  10. 6. 2020

 • 9.00 - 13.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  60,00 EUR s DPH
  (50,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár je určený pre každého, kto predáva či plánuje predávať tovar alebo služby prostredníctvom internetu. Jeho cieľom je spoločne si prejsť všetky povinnosti prevádzkovateľov, a to nielen z pohľadu legislatívy, ale najmä z pohľadu praxe. V rámci programu si vysvetlíme, akú dokumentáciu musíte mať pri online obchodovaní vypracovanú, čo by mali obsahovať obchodné podmienky a reklamačný poriadok, aké povinnosti pre vás plynú zo zákona o ochrane osobných údajov a nahliadneme aj na ďalšie témy, ktoré bezprostredne súvisia s dennodennou prevádzkou e-shopu.

Pre vaše bezproblémové online podnikanie si prejdeme aj najčastejšie chyby e-shopov, vysvetlíme si, ako správne uchopiť konanie so SOI a na súde a priestor si vyhradíme aj na vaše aktuálne otázky k danej problematike.


Program webinára

 • Právna úprava e-shopu
  Zákonné náležitosti, ktoré musí e-shop splniť. Taktiež budú poskytnuté vzory k všeobecným obchodným podmienkam, reklamačnému poriadku, formuláru na odstúpenie od zmluvy a reklamačný formulár.
 • Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi Vysvetlíme si povinnosti prevádzkovateľa. Každej požiadavke spotrebiteľa nemusí prevádzkovateľ vyhovieť. Napr. nie vždy musí akceptovať odstúpenie od zmluvy.
 • Uzavretie zmluvy online
  Zákonné náležitosti ako uzatvoriť zmluvu online. Vysvetlíme si postup na vzorových všeobecných obchodných podmienkach.
 • Odstúpenie od zmluvy
  Prevádzkovateľ nemusí automaticky akceptovať každé odstúpenie od zmluvy a vrátiť všetky platby. Vysvetlíme si kedy tak nie je povinný urobiť.
 • Doručenie tovaru
  Aj doručenie tovaru má svoje zákonné náležitosti. Aj na základe nesprávneho doručenia môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť.
 • Vrátenie tovaru
  Vrátenie tovaru je spojené s odstúpením od zmluvy. Musí spotrebiteľ vrátiť tovar nepoškodený? Ako sa môže prevádzkovateľ brániť keď je tovar poškodený?
 • Reklamačné konanie
  Nevybavenie reklamácie zákonných spôsobom oprávňuje spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Vysvetlíme si v akých prípadoch tak môže urobiť.
 • Náležitosti všeobecných obchodných podmienok e-shopu
  Náležitosti všeobecných obchodných podmienok si vysvetlíme na predloženom vzore.
 • Ochrana osobných údajov v e-shope
  Ktoré náležitosti musí e-shop z pohľadu GDPR splniť? Vysvetlíme si základný postup pri vypracovávaní dokumentácie GDPR.
 • Konanie so SOI a na súde
  Popíšeme si postup kontroly SOI a na súde voči prevádzkovateľovi e-shopu v prípade odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru a pod.

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 13:00 prednáška  Webinár: Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi

10. 6. 2020 09:00 - 13:00 60 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen