PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  16. 6. 2020

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  78,00 EUR s DPH
  (65,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

V dôsledku postupného uvoľňovania opatrení sa v praxi vynára množstvo otázok spojených s povinnosťami mzdárov a mzdárok v končiacom období pandémie.

Ak si aj vy potrebujete ozrejmiť, akým spôsobom budú mimoriadne opatrenia doznievať, na čo nezabudnúť pri prechode zo stavu núdzového do bežného režimu, dokedy je možné štát žiadať o príspevky a ktoré sú najvýhodnejšie, ako je to s úľavami pri odvodoch, dokedy je potrebné vykonať ročné zúčtovania a splniť si ďalšie daňové povinnosti za rok 2019, ako ďalej s dohodami a to najmä študentami, ako je to s čerpaním dovoleniek, ako čo najlepšie optimalizovať organizáciu pracovného času, aké povinnosti má zamestnávateľ ak dôjde k prepúšťaniu zamestnancov, prípadne máte ďalšie otázky týkajúce sa mzdového účtovníctva, pripravili sme pre vás praktické online školenie.

Webinár sa zaznamenáva - po skončení živého prenosu bude jeho absolvent mať k dispozícií záznam na opätovné prezeranie pre vlastnú potrebu.


Program webinára

 1. Rekapitulácia legislatívnych zmien
  • posun lehôt na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
  • odpustenie a odklad splatnosti niektorých odvodov
  • zmeny v Zákonníku práce
  • v zákone o službách zamestnanosti
 2. Aktuálny stav projektu "Prvá pomoc"
  • opatrenia, ktoré môžu naďalej využiť zamestnávatelia
  • aké zmeny v projekte možno očakávať v letných mesiacoch
 3. Kľúčové ustanovenia Zákonníka práce v období reštartu ekonomiky
  • práca z domu
  • možnosti organizácie pracovného času
  • pravidelný a nepravidelný pracovný čas
  • konto pracovného času
  • čerpanie náhradného voľna
  • čerpanie dovoleniek
  • dohody (študenti)
  • dočasné pridelenie inému zamestnávateľovi
  • výpovede, výpovedná doba, odstupné
  • očakávané zmeny
 4. Diskusia k ďalším otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov
  • účastníci webinára kladú otázky online v chat-boxe, lektor naživo odpovedá, zodpovedané budú všetky otázky

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 12:00 prednáška
12:00 - 13:15 prestávka
13:15 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky  Webinár: Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie

16. 6. 2020 09:00 - 14:30 78 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen