PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Daňový výdavok - vybrané okruhy v roku 2020


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  28. 10. 2020

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 10 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

V praxi často narážame na problém pri identifikovaní, čo možno považovať za daňový výdavok a čo nie. Aké výdavky si môže živnostník alebo iná SZČO uplatniť do daňových výdavkov v roku 2020? Aké sú podmienky na daňovú uznateľnosť výdavku? Viete, ako treba postupovať napr. pri motorovom vozidle, nákupe zimných pneumatík, paušalizácii, reklamných predmetoch, obchodných vzorkách, benefitoch pre zamestnancov, ubytovaní tretej osoby alebo pri likvidácii zásob?

Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým spoločne pomocou praktických príkladov nahliadneme na vybrané okruhy daňového výdavku, a to z pohľadu aktuálneho znenia zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2020. Chýbať v rámci obsahu nebudú ani užitočné upozornenia na časté chyby pri preukazovaní daňového výdavku, medzi ktoré patrí napríklad neúplná faktúra, neexistencia písomnej zmluvy a dodacieho listu alebo nedostatočné zabezpečenie dôkazov, ktoré potvrdzujú tvrdenia daňového subjektu.


Program webinára

 1. Daňový výdavok a jeho špecifiká (zadefinovanie daňového výdavku a nedaňového výdavku)
  • Výdavky zamestnávateľa spojené so zamestnancom
   • poskytnutie automobilu na súkromné účely
   • cestovné náhrady ako daňový výdavok (zákonné a dobrovoľné)
   • paušalizácia výdavkov u zamestnávateľa verzus benefit zamestnancom
   • výhry pre zamestnancov
   • mimoriadna situácia - vitamínové balíčky, testy zamestnancov
 2. Nájomné vzťahy a pohľad na daň z príjmov
  • nájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou (daň z príjmov)
  • výpožička (pohľad dane z príjmov a DPH) - riziká spojené s obchodnými zástupcami
  • technické zhodnotenie vykonané nájomcom - úprava vzťahov, prípadne daňové riziká
  • opravy vykonané nájomcom na prenajatom majetku
  • prenájom a odpis hmotného majetku a iné výdavky s tým spojené u prenajímateľa
  • nájomné ako daňový výdavok (väzba na zaplatenie, nájomné luxusných áut)
 3. Bezplatné dodanie majetku
  • vyvolaná investícia na základe zmluvného vzťahu napr. s obcou, štátom (pohľad na daň z príjmov)
  • darovanie majetku (pohľad na daň z príjmov) - riziko: závislé vzťahy
  • dar do spoločnosti a vyplatenie kapitálových fondov u spoločníka (413)
 4. Výdavky daňovo uznané až po zaplatení
 5. Reklamné výdavky (daň z príjmov a DPH)
  • obchodná vzorka
  • reklamný predmet
  • podpora predaja
 6. Nenárokovateľná DPH a daňový dosah
  • zadefinovanie, kedy je DPH nenárokovateľná (§ 49 až § 51)
  • definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v tuzemsku
  • definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v zahraničí (refundačný princíp)
  • nový pohľad na daňovú uznateľnosť PHL u daňovníka
 7. Špecifické výdavky - konfrontácia zákon verzus metodika FRSR
  • ubytovanie tretej osoby
  • zimné pneumatiky ako súčasť ocenenia MV
  • úhrada ubytovania u FO, ktorá nemá živnosť na ubytovacie služby
  • zaradenie budovy a zmena účelu využitia (preradenie v rámci odpisových skupín)
 8. Likvidácia zásob a daňový výdavok

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár: Daňový výdavok - vybrané okruhy v roku 2020

28. 10. 2020 09:00 - 15:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen