PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre


lektor

  Ing. Milan Kúdela

 • člen SKDP a daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby, venuje sa tiež publikačnej a lektorskej činnosti v SR alebo v ČR, kde prednáša slovenské daňové právo

termín

  23. 11. 2020

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Bez reklamy a často i sponzoringu nie je možné obstáť v súčasnom trhovo orientovanom konkurenčnom prostredí. Výdavky na reklamu, podporu predaja či sponzoring sú však citlivou položkou výdavkov daňovníka, ktoré sú navyše v trvalej pozornosti tvorcov zákona o dani z príjmov a taktiež správcov dane.

Webinár je určený ekonómom, daňovým poradcom, účtovníkom či majiteľom firiem, ktorí hľadajú daňové riešenia podpory predaja, prípadne potrebujú z daňového hľadiska ošetriť bezodplatné poskytovanie tovaru.

Na základe dlhoročných skúseností Ing. Milana Kúdelu spoznáte tiež najčastejšie daňové riziká reklamy, ako je napr. nesprávne uzatvorená zmluva, fundraising a ďalšie. Chýbať nebude ani množstvo príkladov zo slovenskej, českej a európskej judikatúry.


Program webinára

 • Definície reklamy, sponzoringu
 • Riziká reklamy:
  • predefinícia na sponzoring
  • nesprávne uzatvorená zmluva na poskytnutie reklamného priestoru
  • foundrising ako neprípustná forma reklamy
  • preukázanie princípu vecnosti v súvislosti s reklamnými výdavkami
  • nedôveryhodné poskytnutie služieb reklamy pre DPH
 • SK a CZ judikatúra
 • EÚ judikatúra
 • Daňové riešenia podpory predaja
 • Reklamné predmety ako podpora predaja
 • Poskytovanie služieb reklamy bezodplatne
 • Poskytovanie tovarov v rámci reklamy bezodplatne

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 15:00 prednáška  Webinár: Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre

23. 11. 2020 09:00 - 15:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen