PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2020


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  24. 11. 2020

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  KÚPIŤ prístup na webinár

ďalšie informácie


Popis webinára

Od roku 2020 sa výška ročného odpisu, ako aj pomerná časť ročného odpisu zaokrúhľujú matematicky – nie na celé eurá nahor, ako platilo do 31. 12. 2019. Aké ďalšie zmeny v odpisovaní priniesla novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020? To si objasníme v priebehu praktického webinára s Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás zároveň naučí, ako vypočítať účtovné a daňové odpisy v roku 2020. Počas jediného dňa si vysvetlíme podstatu odpisovania, upresníme, ako sa mení doba odpisovania a povieme si tiež, ako nová odpisová skupina zvýhodňuje odpisovanie elektromobilov na Slovensku. Pozornosť upriamime aj na zmeny v zaokrúhľovaní, ktoré výrazne ovplyvnili výpočet daňových odpisov. Pre komplexný prehľad o danej problematike sa sústredime aj na zaraďovanie, oceňovanie a odpisovanie inventúrnych prebytkov, uplatňovanie paušalizácie či limitované odpisy pri luxusnom motorovom vozidle.


Program webinára

 1. Definícia dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska
  • Dlhodobý nehmotný majetok
  • Dlhodobý hmotný majetok
  • Dlhodobý finančný majetok
 2. Majetok obstaraný formou finančného prenájmu
  • Účtovné a daňové hľadisko odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu
  • Predčasné odkúpenie predmetu lízingu
  • Postúpenie lízingu a problémy v praxi
  • Odobratie predmetu lízingu z dôvodu nesplácania
  • Spätný lízing a DPH
  • Lízing z pohľadu DPH a právo na odpočítanie (porovnanie krádeže v prípade predmetu lízingu a nadobudnutého kúpou
  • Operatívny lízing, odkúpenie majetku po skončení nájmu
 3. Prenájom hmotného majetku a uplatňovanie daňových odpisov, nájom ako daňový výdavok
  • Vplyv kúpnej ceny na odpisovanie majetku
  • Úprava základu dane pri odkúpení hmotného majetku za cenu nižšiu ako zostatková cena
  • Prenájom nehnuteľnosti a DPH (oslobodené plnenie verzus daňová povinnosť
  • Zaraďovanie majetku
 4. Deň uvedenia do užívania ako deň zaradenia z účtovného a daňového hľadiska
  • Definícia vstupnej ceny na účely ocenenia majetku
  • Odpisovanie nehmotného majetku na účtovné a daňové účely
 5. Odpisovanie hmotného majetku
  • Účtovné hľadisko odpisovania majetku
  • Daňového hľadisko (metódy odpisovania a ich zmena, výpočet, pomerný odpis, prerušenie odpisovania)
  • Zaraďovanie budov do odpisových skupín
  • špecifické hmotný majetok a odpisovanie časovou a výkonovou metódou
 6. Technické zhodnotenie dlhodobého majetku
  • Definícia technického zhodnotenia na vlastnom majetku
  • Technické zhodnotenie na prenajatom hmotnom majetku (účtovné a daňové hľadisko)
  • Technické zhodnotenie na budovách používaných na viacero účelov
  • Technické zhodnotenie na plne odpísanom majetku
  • Ukončenie nájmu a vplyv zostatkovej ceny u prenajímateľa a nájomcu
 7. Zaradovanie, oceňovanie a odpisovanie inventúrnych prebytkov
 8. Predaj, likvidácia a škoda hmotného majetku a daňovo uznaná zostatková cena pri predaji, likvidácii a škode (vyradenie majetku)
  • Pohľad z účtovníctva a Pohľad dane z príjmov
  • Pohľad dane z pridanej hodnoty
  • Predaj pod cenu osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi DPH;
  • Predaj budovy - správne posúdenie oslobodenia od DPH, prenosu daňovej povinnosti a zmeny účelu podľa § 54 pri predaji nehnuteľnosti
 9. Limitované odpisy pri luxusnom motorovom vozidle
 10. Uplatňovanie paušalizácie a vplyv na uplatňovanie odpisov u daňovníka (fyzická osoba verzus právnická osoba)

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár: Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2020

24. 11. 2020 09:00 - 14:00 84 EUR s DPH KÚPIŤ


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen