PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Ochrana podnikateľov počas pandémie a reforma súdnej mapy


lektor

  JUDr. Danica Birošová

 • Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. , predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín. Od roku 1992 zapísaná v zozname advokátov a od roku 1993 v zozname správcov konkurznej podstaty. Pracuje predovšetkým v oblasti obchodného a konkurzného práva. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť , a to v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií. Na tému konkurzného práva aktívne prednáša v rámci Klubu právnikov Mesta Trenčín.

  JUDr. Martina Mrázová

 • Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 1995. Venovala sa problematike legislatívnych návrhov v oblasti obchodného, občianskeho a konkurzného práva, spolupráca so zahraničnými inštitúciami pri príprave rekodifikácie občianskeho a obchodného práva v období 1998. Podieľala sa na príprave legislatívnych návrhov zákonov a iných právnych noriem, vrátane tvorby právnych predpisov. Pôsobila ako členka Legislatívnej rady vlády SR od roku 2012.
  V súčasnosti sa venuje problematike konkurzného práva v rámci výkonu samostatnej advokátskej činnosti od 2000. Lektoruje odborné podujatia, ktoré sa týkajú ďalšieho vzdelávania správcov konkurzných podstát, aktívne sa zapája so procesu tvorby právnych predpisov, najmä v tejto oblasti, vstupuje do medzirezortných pripomienkových konaní. Pracuje pre združenie zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 500 zamestnancov, už od času vzniku tohto združenia.

termín

  10. 12. 2020

 • 8.30 - 16.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  72,00 EUR s DPH
  (60,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 14 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Podnikatelia by pred ekonomickými dopadmi koronakrízy mohli byť chránení aj po 1. januári 2021, a to vďaka hneď niekoľkým návrhom. Pomoc podnikateľom by mali zabezpečiť navrhované zmeny v zákone o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, a taktiež v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Oba tieto návrhy si bod za bodom predstavíme a zároveň si povieme, ako by jednotlivé opatrenia mali byť využívané v praxi. V súvislosti s problematikou konkurzov a reštrukturalizácií nahliadneme aj na aktuálnu rozhodovaciu činnosť súdov, oddlženie či register úpadcov v praxi. V rámci obsahu webinára si tiež priblížime reformu súdnej mapy, ktorá má zvýšiť kvalitu a transparentnosť rozhodnutí súdov.


Program webinára

 1. Rozbor návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2021
 2. Rozbor návrhu zmien zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a vykonávacej vyhlášky
 3. Výber z judikatúry v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie
 4. Oddlženie podľa IV. Časti zákona č. 7/2005 Z.z. a register úpadcov v praxi.
 5. Reforma súdnej mapy Slovenského súdnictva – materiál predložený ministerkou spravodlivosti SR

Časový harmonogram webinára

08:30 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 12:00 prednáška
12:00 - 12:45 prestávka
12:45 - 14:00 prednáška
14:00 - 14:10 prestávka
14:10 - 16:00 diskusia  Webinár: Ochrana podnikateľov počas pandémie a reforma súdnej mapy

10. 12. 2020 08:30 - 16:00 72 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Relia, s.r.o. a portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál a prístup k videozáznamu z podujatia .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen