PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Veritelia a dlžníci v konkurznom konaní z aplikačnej praxe správcu konkurznej podstaty


lektor

  JUDr. Danica Birošová

  • Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. , predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín. Od roku 1992 zapísaná v zozname advokátov a od roku 1993 v zozname správcov konkurznej podstaty. Pracuje predovšetkým v oblasti obchodného a konkurzného práva. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť , a to v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií. Na tému konkurzného práva aktívne prednáša v rámci Klubu právnikov Mesta Trenčín.

  JUDr. Marta Bojo Vevurková

  • Po absolvovaní právnickej fakulty (2009) som pôsobila ako advokátsky koncipient a od roku 2019 ako advokátka. Od roku 2011 vykonávam správcovskú činnosť. V rámci svojej koncipientskej praxe a aj ako advokátka som zastupovala konkurzných veriteľov v konkurznom konaní a ako správca v konkurzných konaniach dlžníkov. Obe profesie sa vzájomne dopĺňajú a poskytujú širší rozhľad na právo. Toho času pomáhať rozbiehať občianske združenie Správcovia konkurznej podstaty SR o.z..

termín

  11. 12. 2020

  • 8.30 - 16.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  72,00 EUR s DPH
  (60,00 EUR bez DPH)

  • bonus: záznam z webinára dostupný 14 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Mimoriadny 1-dňový webinár, kde za účasť získa správca konkurznej podstaty kreditné body. Program seminára vychádza zo samotnej praxe, vďaka čomu účastníci nadobudnú okrem teoretických vedomostí, najmä nevyhnutné zručnosti na realizáciu konkurzov a reštrukturalizácií. Tieto inštitúty sú určené podnikateľom, ktorí sa vplyvom najrôznejších faktorov ocitli v situácii, kedy už viac nie sú schopní plniť svoje záväzky a dostávajú sa do úpadku.

V rámci obsahu webinára si priblížime tiež niektoré základné pojmy súvisiace s týmito zákonnými procesmi, ako aj postup pri vstupe podnikateľa do konkurzu. Zároveň si predstavíme vládne opatrenia na ochranu podnikateľov pred negatívnymi dopadmi koronakrízy, ktoré sa dotýkajú oblasti konkurzu a reštrukturalizácie, a ktoré by do platnosti mali vojsť od 1. 1. 2021.


Program webinára

  1. Veritelia v konkurznom konaní
  2. Podnikateľský subjekt v konkurznom konaní
  3. Judikatúra

Časový harmonogram webinára

08:30 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 12:00 prednáška
12:00 - 12:45 prestávka
12:45 - 14:00 prednáška
14:00 - 14:10 prestávka
14:10 - 16:00 diskusia  Webinár: Veritelia a dlžníci v konkurznom konaní z aplikačnej praxe správcu konkurznej podstaty

11. 12. 2020 08:30 - 16:00 72 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Relia, s.r.o. a portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál a prístup k videozáznamu z podujatia .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen