PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Aktuality v mzdovej učtárni 2020/2021


lektor

  RNDr. Jana Motyčková

termín

  15. 12. 2020

 • 9.00 - 13.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný počas 2 týždňov dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Čo nás budúci rok čaká a neminie v oblasti mzdovej a personálnej problematiky? Ako sa zmení minimálna mzda a ako to bude s gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie? Okrem praktického prierezu rokom 2020 sa na uvedom webinári dozviete o všetkých zmenách v Zákonníku práce, ktoré nadobúdajú účinnosť počnúc 1. 1. 2021 a 1. 3. 2021.

Hovoriť budeme aj o tom, aké zmeny nastanú v príplatkoch, vymedzíme si pravidlá a podmienky pre tehotenskú dávku či tehotenský príspevok (pripravovaná zmena od 4/2021) a povieme si tiež, ako to bude v roku 2021 s rekreačnými príspevkami a dovolenkou pre zamestnancov vo veku do 33 rokov.

Vzhľadom na stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu budeme hľadať odpovede aj na najčastejšie otázky súvisiace s predlžovaním pracovného pomeru na dobu určitú, nárokom na ošetrovné a dovolenku, pandemickým rodičovským príspevkom a rodičovskou dovolenkou alebo s prekážkami v práci.

Našej pozornosti neujdú ani zmeny v slovenskom dôchodkovom systéme či nové parametre v roku 2021 týkajúce sa sociálneho a zdravotného poistenia.


Program webinára

 1. Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácie
  • Možnosť predlžovania PP na dobu určitú
  • Výmera dovolenky v r. 2020/2021, výpočet nároku na dovolenku – starostlivosť o dieťa, dlhodobé ošetrovné, prekážka na strane zamestnávateľa
  • Podmienky nároku na ošetrovné po 23. 9. 2020
  • Úrazový príplatok pri PN – COVID-19
  • Pandemický rodičovský príspevok verzus rodičovská dovolenka
  • Otázky a odpovede
 2. Prehľad zmien v mzdových predpisoch za 2. polrok 2020
  • Predkladanie ELDP do SP
  • Úprava dôchodkového veku
  • 13. dôchodok v r. 2020
 3. Zmeny v mzdovej učtárni v roku 2021
  • Minimálna mzda 2021, zmeny v príplatkoch a súvisiace úpravy
  • Daňové parametre, zmeny týkajúce sa príjmu zo závislej činnosti
  • Zmeny nezdaniteľných častí, daňového bonusu na deti, postupov pri RZD
  • Letná, vianočná odmena a rekreačný príspevok v r. 2021
  • Zmeny v dokladovaní dôchodku u zamestnávateľa
  • Elektronické oznamovanie do ZP
  • Sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2021
  • Zavedenie identifikačného čísla sociálneho poistenia od 1. 1. 2021
  • Zmeny v ošetrovnom v r. 2021
  • „Kurzarbeit“ a ďalšie zmeny v sociálnom poistení
  • Tehotenská dávka a tehotenský príspevok – pripravovaná zmena od 4/2021
  • Minimálny dôchodok
  • Zmeny v Zákonníku práce od 1. 3. 2021 (dohody študentov, stravné, dovolenky...)
  • Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR)

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 13:00 prednáška  Webinár: Aktuality v mzdovej učtárni 2020/2021

15. 12. 2020 09:00 - 13:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen