PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Mzdárske povinnosti pri ukončení roka 2020 a aktuality v mzdovej učtárni 2021


lektor

  RNDr. Jana Motyčková

termín

  12. 1. 2021

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 14 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Pri prechode do nového účtovného obdobia sú mzdové oddelenia zavalené celým radom povinností. Nelámte si však hlavu. Všetky dôležité informácie, ktoré potrebuje mzdový účtovník či personalista poznať pre správne uzatvorenie roka 2020 môžete získať už počas jediného dňa. Spolu s výbornou RNDr. Jankou Motyčkovovou sa oboznámite rovnako tak s lehotami a náležitosťami spojenými s ročným zúčtovaním dane, ako aj so zmenami v Zákonníku práce, v zákone o dani z príjmu alebo novinkami v sociálnom a zdravotnom poistení pre rok 2021.

V rámci webinára si predstavíme aj výšku minimálnej mzdy, sadzby príplatkov, daňové a iné parametre pre rok 2021. V kontexte príplatkov ku mzde si povieme tiež, ako to bude v novom roku s letnou a vianočnou odmenou, prípadne s rekreačnými príspevkami a príspevkami na športovú činnosť dieťaťa.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou si odpovieme aj na najčastejšie otázky, ktoré sa týkajú ukončenia pracovného záväzku v čase pandémie, homeofficu, nároku dovolenky, starostlivosti o dieťa, dlhodobého ošetrovného alebo prekážok na strane zamestnávateľa.


Program webinára

 1. Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácie
  • Výmera dovolenky v r. 2020/2021, výpočet nároku na dovolenku - starostlivosť o dieťa, dlhodobé ošetrovné, prekážka na strane zamestnávateľa
  • Aktuálne podmienky nároku na ošetrovné
  • Úrazový príplatok pri PN - COVID 19
  • Pandemický rodičovský príspevok vs. rodičovská dovolenka
  • Zmena výšky úväzku zamestnancov - dopad na dovolenky, nadčasy, výšku mzdy a priemerný zárobok
  • Ukončenie zamestnania v súvislosti s príspevkami Prvá pomoc (plus)
  • Vznik / zánik poistenia szčo v súvislosti s koronakrízou
  • Otázky a odpovede
 2. Parametre v roku 2021
  • Minimálna mzda, sadzby príplatkov, zákonné zmeny
  • Daňové parametre
  • SP, ZP a iné parametre
 3. Zmeny v sociálnom poistení od 2021
  • Zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu v SP od 1. 1. 2021
  • Zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa, zmeny pri PN, PN + home office, OČR, materskom
  • Zmeny v dôchodkovom veku, prechodné ustanovenia, vplyv na platenie poistného
  • Zmeny v minimálnom dôchodku
  • Žiadať o starobný dôchodok od r. 2020 alebo od r. 2021?
  • Ďalšie zmeny sociálnom poistení
 4. Zmeny v zdravotnom poistení - elektronické oznamovanie
 5. Zmeny v zákone o dani z príjmu - závislá činnosť
  • Zmeny v nezdaniteľných častiach, daňovom bonuse na deti, dokladovanie dôchodku
  • Zmeny vo vyhlásení, postupov pri ročnom zúčtovaní dane
  • Nepeňažné plnenie - doprava do zamestnania
  • Rekreačný príspevok a príspevok na športovú činnosť dieťaťa v r. 2021
  • Letná a vianočná odmena v r. 2021
  • Zrušenie nezdaniteľnej časti na kúpeľnú starostlivosť
 6. Daňové povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov
  • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2021
  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
  • Termíny v súvislosti s RZD (potvrdenie, žiadosť, RZD)

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár: Mzdárske povinnosti pri ukončení roka 2020 a aktuality v mzdovej učtárni 2021

12. 1. 2021 09:00 - 15:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen