PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2020 a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2021


lektor

  Ing. Pavol Kukučka

 • špecialista na mzdovú, odvodovú a pracovnoprávnu problematiku

termín

  29. 1. 2021

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  60,00 EUR s DPH
  (50,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

 • podujatie s obmedzenou kapacitou

ďalšie informácie


Popis webinára

Tak, ako je už mnohoročnou tradíciou, aj tentokrát v januári prinášame mzdovým účtovníkom a personalistom aktuálne informácie súvisiace s ich povinnosťami prostredníctvom seminára vedeného Ing. Pavlom Kukučkom. Vzhľadom na súčasnú zložitú situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19 sa tentokrát nestretneme na príjemnom komornom podujatí v sídle Akadémie Plus vo Zvolene, ale podujatie budete môcť naživo sledovať prostredníctvom platformy ZOOM z bezpečia Vašej kancelárie, či domova. Tešíme sa na Vás.


Program webinára

I. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2020

 1. Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane
  • pred a po jeho vykonaním
  • lehoty stanovené pre zamestnanca a pre zamestnávateľa
 2. Daňové tlačivá
  • Vyhlásenie ...
  • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
  • Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2020
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
 3. Nezdaniteľné časti základu dane na:
  • daňovníka, manžela/manželku
  • kúpeľnú starostlivosť, príspevky do III. piliera
 4. „Milionárska daň“, nerovná daň
 5. Daňový bonus
  • na vyživované dieťa - ročný daňový bonus
  • na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
  • špecifiká týkajúce sa poberateľov dôchodkov
 6. Darovanie dane do výšky 2 % alebo 3 % (dobrovoľnícka činnosť - plošné testovanie)


II. Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2021

 1. Mzdové veličiny platné pre rok 2021
 2. Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
  • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020
 3. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
  • nezdaniteľné časti základu dane
  • daňový bonus 2021-2022
  • príjmy oslobodené od dane
  • príspevok na rekreáciu na prelome rokov 2020/2021 a v roku 2021
  • príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 4. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2021
  • zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
  • vek odchodu do dôchodku,tabuľky, minimálny dôchok, doplatok
  • nová dávka ... tehotenské, tehotenské štipendium
  • úrazový príplatok pre COVID-19
  • ošetrovné
   • rozšírenie okruhu osôb
   • krátkodobé ošetrovné ... predĺženie na 14 dní
   • dlhodobé ošetrovné ... 90 dní
  • nová povinnosť zamestnávateľa - IČPV - identifikačné číslo právneho vzťahu
 5. Zákonník práce
  • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
  • mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1.1.2021
  • 13. a 14. mzda / odmena v roku 2021
  • nárok na dovolenku v roku 2021
   • dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa
  • stravné - gastrolístky a nezdanený finančný príspevok od 1.3.2021
 6. Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2021


Zmena a doplnenie programu vyhradené.


Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 15 min. prestávky  Webinár:
  Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2020
  a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2021

29. 1. 2021 09:00 - 14:30 60 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento ONLINE seminár bude naživo vysielaný zo sídla Akadémie Plus vo Zvolene prostredníctvom platformy ZOOM.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen