PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2020 (fyzické a právnické osoby), zmeny v legislatíve pre rok 2021


lektor

  JUDr. Oľga Groszová

 • daňový poradca, člen SKDP

termín

  pozor, zmena termínu podujatia:

  12. 2. 2021   5. 2. 2021

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  60,00 EUR s DPH
  (50,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Prelom rokov pre ľudí pôsobiacich v ekonomickej sfére už tradične znamená povinnosť pripraviť daňové priznanie k dani z príjmov. Je to úloha, ktorá sa každoročne opakuje a vzhľadom na neustále zmeny zákona o dani z príjmov je aj veľmi náročná. Pandémia, ktorá nám znepríjemňuje život od začiatku roka 2020, zasiahla aj túto oblasť, teda zmien, ktoré musíme brať do úvahy, bude oveľa viac ako v predchádzajúcich rokoch.

Tak, ako je už mnohoročnou tradíciou, aj tentokrát v prvých týdňoch nového roka organizujeme seminár vedený JUDr. Oľgou Groszovou, ktorý poskytne hodnotné informácie každému, kto sa podieľa na plnení povinností, súvisiacich s prípravou daňových priznaní pre daň z príjmov právnických aj fyzických osôb za uplynulý rok. Účastníci seminára získajú taktiež informácie o aktuálnych zmenách v daňovej legislatíve.

Vzhľadom na súčasnú zložitú situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19 sa tentokrát nestretneme na tradičnom podujatí v kongresovej sále reštaurácie Centrum vo Zvolene, ale podujatie budete môcť naživo sledovať prostredníctvom platformy ZOOM z bezpečia Vašej kancelárie, či domova. Tešíme sa na Vás.


Program webinára

 1. Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO?
  • zdaniteľné a nezdaňované príjmy, lehoty, predĺženie lehoty na podanie DP, nové tlačivá daňových priznaní
 2. Určenie základu dane
  • úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov - transferové oceňovanie, náklady po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období, nezaplatené záväzky,
  • daňové a nedaňové výdavky - pohľadávky, odpisy, prerušenie odpisovania, vyradenie majetku, luxusné autá, PHL, reklamné predmety, manká a škody, rezervy, opravné položky, odpočet nákladov na výskum a vývoj,
  • umorovanie daňovej straty
  • výpočet dane, zápočet daňovej licencie, platenie dane
 3. Preddavky na daň z príjmov FO a PO
 4. Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
 5. Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021
  • daňový dosah dotácií a príspevkov od štátu z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19
  • zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov, odklad registrácie z úradnej moci
  • uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021
 6. Informácia o novelizácii zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty realizovaná zákonom č. 344/2020 Z.z. - nové tlačivo daňového priznania a kontrolného výkazu
 7. Diskusia
  • odpovede na otázky účastníkov webinára


Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 15 min. prestávky  Webinár:
  Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2020 (fyzické a právnické osoby),
  zmeny v legislatíve pre rok 2021

12. 2. 2021 09:00 - 14:30 60 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento ONLINE seminár bude naživo vysielaný zo sídla Akadémie Plus vo Zvolene prostredníctvom platformy ZOOM.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen