PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2020 a 2021


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  16. 2. 2021

 • 9.00 - 14.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 14 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým má za cieľ poskytnúť účastníkom komplexný pohľad na problematiku posudzovania jednotlivých výdavkov vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti, a to jednak z hľadiska ich daňovej uznateľnosti v zmysle zákona o dani z príjmov, ako aj z pohľadu účtovnej praxe. S ohľadom na posledné schválené legislatívne zmeny si vysvetlíme, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť výdavky do základu dane a tiež, kedy môže správca dane tieto výdavky spochybniť pri prípadnej daňovej kontrole.


Program webinára

 1. Výdavky hradené podľa osobitných predpisov, výdavky podliehajúce podmienke zaplatenia
 2. Pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov - aj vo väzbe na pandémiu spôsobenú ochorením Covid-19, zamestnanecké benefity
 3. Príspevky na stravovanie, rekreáciu zamestnancov a športovú činnosť detí zamestnancov
 4. Cestovné náhrady zamestnancov pri pracovných cestách (testy na Covid-19, prerušenie pracovnej cesty kvôli karanténe a iné)
 5. Reklama a prezentácia podnikateľskej činnosti daňovníka, charitatívna reklama, propagačné predmety, dary
 6. Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku (nové princípy odpisovania elektromobilov)
 7. Automobil v podnikaní - automobil v podnikaní, automobil používaný aj na súkromné účely, úpravy základu dane pri automobiloch so vstupnou cenou 48 tis. eur a viac, škodová udalosť, vyradenie z používania, spotreba PHL - zmeny od r. 2020
 8. Finančný prenájom a operatívny prenájom, zmeny súvisiace s výpožičkou
 9. Zásoby - ich vplyv na základ dane
 10. Pohľadávky - odpis, postúpenie, opravné položky; zmeny platné od r. 2020
 11. Rezervy - uznané za daňový výdavok
 12. Výdavky na osobnú spotrebu, výdavky uplatňované pomerom 80/20
 13. Interaktívna diskusia - počas online webinára

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 14:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2020 a 2021

16. 2. 2021 09:00 - 14:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen