PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Zmeny v mzdovej učtárni v prvom štvrťroku 2021 (novela Zákonníka práce od 1.3.2021 a zmeny v dávkach sociálneho poistenia od 1.4.2021)


lektor

  RNDr. Jana Motyčková

termín

  18. 2. 2021

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 14 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Aj v roku 2021 sa budú diať zmeny v oblasti personálnej a mzdovej oblasti. A nebude toho veru málo. Zmeny v ošetrovnom – dovolenka navyše pre rodičov – nové nariadenia týkajúce sa domáckej práce – možnosť zamestnanca vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie – výrazné zvýšenie daňového bonus na dieťa – či úprava daňových povinností zamestnávateľa.

Veľký prehľad o tom, čo nás čaká hneď v úvode roka a tiež v priebehu nasledujúcich mesiacov si môžete prísť vypočuť osobne do Bratislavy alebo Žiliny. Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť fyzicky, budeme vysielať školenie naživo aj vo forme webinára.

Okrem veľkého prehľadu o aktualitách v mzdovej a personálnej učtárni, venujeme zvlášť pozornosť problematike ročného zúčtovania dane za rok 2020. Konkrétne si pripomenieme dôležité lehoty, povieme si, kto má nárok a ako podať žiadosť o ročné zúčtovanie dane, objasníme si, ako sa vysporiadať s daňovými nedoplatkami, resp. preplatkami a pod.


Program webinára

 1. Zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť v priebehu r. 2021
  • Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021
  • Tehotenská dávka a tehotenské štipendium
  • Domácka práca od 1.3.2021
  • Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
  • Ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 (dohody študentov, dovolenky...)
  • Daňový bonus na dieťa od 1.7.2021
  • Otázky účastníkov k aktuálnym novinkám v r. 2020
  • Ďalšie aktuálne prijaté opatrenia
 2. Daňové povinnosti zamestnávateľa
  • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2021
  • Termíny v súvislosti s RZD
  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
  • Ročné zúčtovanie dane (verzus daňové priznanie)
 3. Ročné zúčtovanie dane za rok 2020
  • Žiadosť o ročné zúčtovanie dane
  • Nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, na manžela/manželku, na DDS, na kúpeľnú starostlivosť – podmienky, uplatňovanie, dokladovanie, výpočet
  • Daňový bonus na dieťa a DB na zaplatené úroky – podmienky, doklady, výpočet
  • Dodatočne uplatnené poistné a príspevky v RZD
  • Letná a vianočná odmena v potvrdení a v RZD
  • Rekreačné príspevky, príspevky na športovú činnosť dieťaťa v potvrdení o zdaniteľnom príjme a v RZD
  • Výpočet dane a vyrovnanie daňových nedoplatkov a preplatkov, oprava chýb

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár: Zmeny v mzdovej učtárni v prvom štvrťroku 2021 (novela Zákonníka práce od 1.3.2021 a zmeny v dávkach sociálneho poistenia od 1.4.2021)

18. 2. 2021 09:00 - 15:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen