PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

2 - dňový webinár:
DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  10. - 11. 3. 2021

 • 9.00 - 14.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  168,00 EUR s DPH
  (140,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 14 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Počas tohto dva dni trvajúceho webinára si s Ing. Vladimírom Ozimým podrobne prejdeme všetky povinnosti a náležitosti viažuce sa k fakturácií DPH – a to počas súčasného núdzového stavu, aj počas bežného režimu. Súčasťou webinára je i praktická ukážka fakturácie, ktorú môžete využiť ako vzor pri svojej praxi. Po absolvovaní webinára budete mať jasno v tom, kedy vám vzniká povinnosť vyhotoviť faktúru, do kedy ju musíte vyhotoviť, ako dlho ju uchovávať alebo aké náležitosti faktúra musí obsahovať jednak z hľadiska zákona o DPH, ako aj z hľadiska zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka. Lektor bude vychádzať z najčastejších problémov, ktoré rieši v rámci svojej poradenskej činnosti, vďaka čomu si môžete ozrejmiť napr. aj to, čo v prípade, že je faktúra vyhotovená inou osobou alebo v cudzom jazyku, v ktorej situácii a komu fakturovať za cenu vrátane DPH, kedy DPH platí odberateľ alebo sa neplatí vôbec.


Program webinára

1. deň

 1. Vymedzenie základných pojmov, predmet DPH a zadefinovanie zdaniteľnej osoby na účely ZoDPH
 2. Rregistrácia zdaniteľnej osoby
  • tuzemský platiteľ DPH
  • zahraničná osoba
  • zásielkový predaj
  • prijímanie a poskytovanie služieb v rámci EÚ
  • nadobúdanie tovaru z EÚ
  • zrušenie registrácie
 3. Dodanie tovaru a miesto dodania tovaru
  • čo sa chápe dodaním tovaru
  • bezodplatne dodaný tovar a vybrané špecifiká
  • finančný prenájom z pohľadu účtovno-daňového aspektu a DPH
  • premiestnenie tovaru do iného členského štátu a výnimky z tohto pravidla
 4. Reťazové obchody
  • trojstranný obchod
  • stanovenie pohybu dodávky a riziká spojené s reťazovým obchodom v EÚ
 5. Základ dane na účely DPH
  • základné princípy stanovenia základu dane
  • dodanie tovaru a služieb osobám, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi
  • skontá, zľavy a vedľajšie náklady ako súčasť základu dane
  • oprava základu dane u vyhotoviteľa a u príjemcu (vplyv na zdaňovacie obdobie a kontrolný výkaz)
  • oprava subjektívnych chýb z pohľadu DPH (vplyv na zdaňovacie obdobie a kontrolný výkaz)
 6. Občianske združenie (nezisková organizácia) z pohľadu DPH
  • problematika DPH vo vzťahu k neziskovým organizáciám
  • vybrané činnosti oslobodené od DPH a vplyv na povinnosť registrácie

2. deň

 1. Fakturačné princípy
  • pojem faktúra a porovnanie s princípom účtovného dokladu (faktúra ako preukázateľný doklad)
  • povinnosť vyhotovenia faktúry
  • lehoty na vyhotovenie faktúry
  • princípy súhrnnej faktúry (problematika jednej zálohy a jednej dodávky v kalendárnom mesiaci)
  • uchovávanie faktúr
 2. Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru a služieb
  • daňová povinnosť z pohľadu tuzemska
  • nadobúdanie tovaru z EÚ
  • dovoz tovaru
  • vývoz tovaru
 3. Právo na odpočítanie DPH
 4. Osoba povinná platiť daň
  • prijatie tovaru od zahraničnej osoby
  • prijatie služby od zahraničnej osoby
  • dodanie tovaru v režime predaja tovaru na diaľku v EU a služieb od 1.7.2021
  • uplatňovanie osobitného režimu a neregistrácia v členskom štáte spotreby

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:00 prednáška spojená s diskusiou  2 - dňový webinár:
  DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii

10. - 11. 3. 2021 09:00 - 14:00 168 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen