PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Sprievodca finančnou kontrolou a jej novelizáciou v roku 2021 - pre ekonómov


lektor

  PhDr. Jozef Sýkora, MBA

 • Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

termín

  10. 3. 2021

 • 9.00 - 14.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: účastníci majú možnosť konzultovať vlastné výstupy z finančných kontrol počas a aj po skončení seminára

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Pod vedením PhDr. Jozefu Sýkoru,MBA (finančný kontrolór) pre vás organizujeme webinár, ktorý je zároveň praktickým sprievodcom pre zamestnancov úseku ekonomiky a účtovníctva pri výkone finančnej kontroly. V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t. j. dvoch už účinných noviel zákona) a pripravovanej novely s plánovanou účinnosťou od marca 2021 si krok po kroku vysvetlíme, ako postupovať pred a počas výkonu finančnou kontrolou.

V rámci obsahu webinára sa dozviete napr., čo všetko sa má overiť základnou finančnou kontrolou, či je možné v praxi používať pečiatku k jej výkonu, prípadne či je alebo nie je potrebné mať internú smernicu k finančnej kontrole. Na základe vykonaných kontrol za posledné roky sa lektor taktiež venuje otázkam, ktoré najčastejšie trápia subjekty verejnej správy pri samotnom výkone finančnej kontroly.


Sme si vedomí, že mnoho subjektov má v súčasnosti sťažené podmienky, a preto je webinár spracovaný na základe mimoriadnej situácie – z prostredia domova, pri práci na diaľku či s cieľom správneho zastupovania zamestnancov.

Seminár je vhodný pre zamestnancov finančných oddelení, účtovníkov, ekonómov, ako aj majetkárov a tiež mzdárov vo verejnej správe a územnej samospráve obcí a miest či vyšších územných celkov. Venovať sa bližšie budeme otázkam z praxe, a to napríklad aj:

 • Aké sú vhodné vyjadrenia a majú zamestnanci označiť alebo zakrúžkovať vyjadrenia vykonať alebo pokračovať či vymáhať finančnú operáciu?
 • Kto môže podpisovať so zamestnancom výkon základnej finančnej kontroly?
 • Ako vykonať finančnú kontrolu na diaľku?
 • Ako uviesť správne podpis zamestnanca a na diaľku aj podpis vedúceho zamestnanca?
 • Ako vykonať finančnú kontrolu bez prítomnosti zamestnancov?
 • Aký je správny doklad alebo pečiatka na vykonanie základnej finančnej kontroly?
 • Čo plánuje novela zákona pre podmienky finančnej kontroly?


Cieľová skupina:
Zamestnanci subjektov verejnej správy (štátne organizácie, ministerstvá, štátne fondy, príspevkové a rozpočtové organizácie štátu), ako aj zamestnanci obcí, miest, škôl, školských zariadení a iných rozpočtových, príspevkových i preddavkových organizácií a iné právnické osoby vo verejnej správe, poisťovne


Program webinára

 1. Základná finančná kontrola a jej aktuálny stav
 2. Náležitosti finančnej kontroly
 3. Zodpovednosť za vykonanie základnej finančnej kontroly
 4. Konzultácie s lektorom
 5. Diskusia a zhrnutie
 6. Záver

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:00 prednáška  Webinár: Sprievodca finančnou kontrolou a jej novelizáciou v roku 2021
  - pre ekonómov

10. 3. 2021 09:00 - 14:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen