PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

2 - dňový webinár:
Špeciality z daňovej kuchyne


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  12. - 13. 4. 2021

 • 9.00 - 14.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  144,00 EUR s DPH
  (120,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Získajte aj tento rok tie najlepšie daňové recepty od Ing. Vladimíra Ozimého. Vo väzbe na princípy DPH, DzP a účtovníctva si tentoraz posvietime na tohtoročné novinky, ale aj aktuálne horúce témy ako: stavby (nehnuteľnosti), používanie majetku na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie, predaj, krádež a likvidácia majetku, registračná povinnosť pohľadávok a záväzkov, účtovanie dotácií v roku 2021, používanie luxusného osobného motorového vozidla, predaj podniku alebo predaj tovaru cez ESHOP z pohľadu dane z pridanej hodnoty od 1. 7. 2021. V rámci programu vám predostrieme tiež najčastejšie zistené chyby spolu s praktickými odporúčaniami, ako sa s nimi vyrovnať (napr. dodatočné daňové priznanie, zahrnutie v čase zistenia).


Program webinára

1. deň (12. 4. 2021)

 1. Stavba (nehnuteľnosť) vo väzbe na princípy DPH a DzP a účtovníctva
  • Predaj stavby a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku (doba od prvej kolaudácie, rozlišovanie stavieb na bývanie) a vplyv na DPH
  • Predaj nehnuteľností a daňový výdavok pri predaji nehnuteľnosti (pomerné odpisy a zostatková cena)
  • Vyvolané investície a vplyv na základ dane a odpočet DPH (bezplatné odovzdanie)
  • Prenajímateľ a povinnosť krátiť odpisy, riziká nepeňažného príjmu pri vykonaní technického zhodnotenia nájomcu alebo opravy a údržby, vplyv na základ dane a DPH (prenájom s DPH alebo bez DPH?)
  • Nájomca, ktorý vykonal technické zhodnotenie, právo na daňový odpis, skončenie nájmu vplyv na základ dane a DPH pri skončení nájmu
  • Ubytovacie služby z pohľadu DPH
 2. Používanie majetku na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie (účtovníctvo, daň z príjmov a DPH)
  • Poskytovanie benefitov pre zamestnancov a vplyv na daňovú uznateľnosť u zamestnávateľa, právo na odpočítanie dane a pomerné odpočítanie dane pri používaní majetku aj na iný účel ako podnikanie
  • Paušalizácia majetku, ktorý má charakter osobnej potreby a vplyv na základ dane a DPH
  • Povinnosti viažuce sa k úprave odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach a hnuteľnom investičnom majetku (napr. autá)
 3. Predaj, krádež a likvidácia majetku z pohľadu účtovníctva, dane z príjmov a DPH
  • Predaj majetku - odvod DPH a daňovo uznaná zostatková cena (predaj nezávislej osobe a závislej osobe)
  • Krádež majetku z pohľadu dane z príjmov a DPH
  • Likvidácia majetku
  • Bezplatne dodaný majetok podľa nových princípov DPH
  • Vyvolaná investícia z pohľadu účtovníctva, DPH a daň z príjmov (bezplatné dodanie)
 4. Jednoúčelové a viacúčelové poukazy na predaj služieb a tovaru, princípy DPH, DzP a ERP (zľavomaty, ticket portál atď.)
 5. Novinky v oblasti mimoriadnej situácie v roku 2021 do momentu konania webinára

2. deň (13. 4. 2021)

 1. Registračné povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH
  • Registrácia na daň z príjmov
  • Registrácia na daň z pridanej hodnoty (zmeny od 1.1.2019)
  • Sankcie a pokuty
  • Elektronická komunikácia
 2. Pohľadávky a záväzky z pohľadu daní
  • Opravné položky k pohľadávkam
  • Odpis pohľadávky
  • Postúpenie pohľadávok
  • Dobropisy a ťarchopisy, vplyv na základ dane a DPH, nevymožiteľné pohľadávky, odvod dane z investičnej služby pri bezodplatnom dodaní
  • Rezervy na daňové účely (princípy tvorby, použitia a rozpustenia)
  • Dodanenie neuhradených záväzkov
 3. Účtovanie dotácií v roku 2021 a vplyv na základ dane, princípy a zásady dotácií z účtovného, daňového hľadiska
 4. Luxusné osobné motorové vozidlá používané subjektom, princípy DPH a dane z príjmov
  • Odpisovanie v majetku daňovníka
  • Prenajaté na operatívny lízing
  • Používané na prenájom
 5. Predaj podniku z pohľadu dane z príjmov a DPH
 6. Zistenie chýb a vyrovnanie z pohľadu DPH a dane z príjmov (dodatočné daňové priznanie, zahrnutie v čase zistenia), možné riziká a pokuty
 7. Predaj tovaru cez ESHOP z pohľadu dane z pridanej hodnoty od 1.7.2021 – porovnanie modelu zásielkového predaja do 30.6. a predaja tovaru na diaľku v rámcu EÚ od 1.7.
  • Kde vzniká daňová povinnosť
  • Ako vyrovnať daň, ktorá patrí štátu spotreby
  • Daňové priznanie a daň
  • Registrácia do osobitnej úpravy alebo registrácia v štáte spotreby

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:00 prednáška spojená s diskusiou  2 - dňový webinár:
  Špeciality z daňovej kuchyne

12. - 13. 4. 2021 09:00 - 14:00 144 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen