PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Intrastat - aktuálne v roku 2021


lektor

  Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.

 • Odborník, lektor s univerzitným vzdelaním a špecializovaným odborným colným vzdelaním, a to s viac ako 30-ročnou odbornou praxou. Pôsobí ako dlhoročný praktik, metodik a bol vedúcim katedry Colnej politiky a medzinárodného obchodu Colného inštitútu Colného riaditeľstva Slovenskej republiky. V súčasnosti pôsobí ako expert na colnú problematiku v komerčnej sfére a vykonáva funkciu predsedu Spolku colníkov Slovenskej republiky. Má bohaté skúsenosti ako z metodickej oblasti, tak z praktickej oblasti uplatňovania colných predpisov a procedurálnych postupov. Má dokonalý prehľad o colnej problematike, aktívne prednáša a školí oblasť colnej problematiky a súvisiacich tém. Je považovaný za jedného z popredných colných špecialistov v tomto odbore v Slovenskej republike.

termín

  19. 4. 2021

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  96,00 EUR s DPH
  (80,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Prijali ste tovar z iných členských štátov EÚ za viac ako 200 000 € alebo ste dodali tovar do iných členských štátov EÚ za viac ako 400 000 €? Máte splnenú oznamovaciu povinnosť voči Štatistickému úradu SR? Neviete ako na to? Ste na správnom mieste. O tom, ako postupovať po zmenách v roku 2021 a o Brexite vám porozpráva Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i., ktorý disponuje viac ako 30-ročnou odbornou praxou. Počas jediného dňa na tomto webinári spoznáte všetko, čo potrebujete vedieť o intrakomunitárnom obchode, colnej únii, jednotnom trhu, zatriedení tovaru do KN, legislatíve, hláseniach, výnimkách, spravodajskej povinnosti, spôsoboch elektronickej komunikácie aj o vykazovaní osobitných transakcií a prípadov.


Program webinára

Úvod do INTRASTATu

 • Intrakomunitárny obchod, colná únia, jednotný trh
 • Legislatíva, pojmy, predmet hlásení, výnimky
 • Spravodajská povinnosť – vznik, zrušenie, povinnosti
 • Zmeny pre rok 2021 a Brexit – ako postupovať

Aplikácia metodiky pre zber štatistických údajov

 • Zatriedenie tovaru do KN – zásady, colný sadzobník, pomôcky
 • Pravidlá pre vyplňovanie hlásení
 • Vykazovanie osobitných transakcií a prípadov
 • Spôsoby elektronickej komunikácie a odoslanie hlásení

Časový harmonogram webinára

09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 11:30 prednáška
11:30 - 12:30 prestávka
12:30 - 13:15 prednáška
13:15 - 13:30 prestávka
13:30 - 15:00 prednáška  Webinár: Intrastat - aktuálne v roku 2021

19. 4. 2021 09:00 - 15:00 96 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen