PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Riadenie pracovného času v roku 2021 (nadčasy, dovolenky, pohotovosť a pracovná cesta)


lektor

  RNDr. Jana Motyčková

termín

  16. 4. 2021

 • 9.00 - 12.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár je určený predovšetkým pre vedúcich zamestnancov a majiteľov menších firiem, ktorí nariaďujú výkon práce. Cieľom tohto praktického webinára je podrobne si s účastníkmi prejsť všetky základné pravidlá, ako aj špeciálne prípady, s ktorými sa „potýkajú“ zamestnávatelia v praxi – vrátane úprav platných v čase krízovej situácie. V rámci programu sa dozviete, kedy môžete a kedy nemôžete nariadiť výkon práce, čo môže zamestnanec odmietnuť alebo ako nariadiť/dohodnúť čerpanie dovolenky. Ďalej spoznáte i pravidlá pre nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, možnosti nariadenia práce nadčas, podmienky a limity pre výkon práce počas pohotovosti, prípadne pracovnej cesty.


Program webinára

 1. Riadenie pracovného času
  • Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky, čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
  • Konto pracovného času, pružný pracovný čas
  • Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – určenie, podmienky počas mimoriadnej situácie
  • Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
  • Dni pracovného pokoja
  • Práca nadčas, kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas
  • Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
  • Nadčas, čo môže a čo nemôže zamestnanec odmietnuť
  • Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
  • Pracovný čas pri domáckej práci a home-office od 1.3.2021
  • Evidencia pracovného času a nadčasu
 2. Pohotovosť
  • Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
  • Výkon práce počas pohotovosti
 3. Dovolenka
  • Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
  • Určovanie dovolenky počas mimoriadnej situácie
 4. Pracovná cesta
  • Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
  • Povinné voľno po pracovnej ceste

Časový harmonogram webinára

09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 12:30 prednáška spojená s diskusiou  Webinár: Riadenie pracovného času v roku 2021 (nadčasy, dovolenky,
  pohotovosť a pracovná cesta)

16. 4. 2021 09:00 - 12:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen