PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Zmeny zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2021 a ich aplikácia v praxi


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  20. 4. 2021

 • 9.00 - 14.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Na tomto webinári si zrekapitulujete zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2021 a zároveň si doplníte znalosti o praktické informácie pre ich správne uplatnenie v praxi.

Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vám prináša konkrétne daňové návody a postupy. Medzi hlavné témy, ktoré budeme rozoberať, patrí stravovanie od 1. 3. 2021 a jeho daňovo-účtovný dosah, benefity zamestnancov a ich vplyv na základ dane, dotácie v roku 2021, platenie preddavkov v roku 2021, prijatie rôznych služieb zo zahraničia a zrážková daň, daňové výdavky, používanie motorového vozidla, zmeny v oblasti odpisovania nehnuteľností, skončenie podnikania a úprava základu dane u daňovníka (FO a PO), či zmeny v zákone č. 67/2020 Z. z. lex korona prijaté do realizácie webinára.


Program webinára

 1. Stravovanie od 1.3.2021 a daňovo-účtovný dosah
  • formy stravovania
  • účtovný pohľad na poskytovanie stravovania
  • daňový pohľad z pohľadu zamestnávateľa a zamestnanca
  • poskytnutie príspevkov zo sociálneho fondu a daňový dosah u ZML a ZMC
 2. Benefity zamestnancov a vplyv na základ dane
  • ktoré benefity sú daňovým výdavkom a princíp § 19 ods. 1 ZDP
  • ktoré benefity sú oslobodené u zamestnanca a daňový dosah u ZML
  • ubytovanie a preprava poskytnuté zamestnancom
  • zvýhodnené ceny pre zamestnancov
 3. Dotácie v roku 2021
  • dotácie oslobodené od dane z príjmov a pohľad z podvojného a jednoduchého účtovníctva
  • dotácie ako zdaniteľný príjem
  • princípy v zákone o dani z príjmov
  • účtovný pohľad na dotácie
 4. Platenie preddavkov v preddavkovom období roku 2021 pre právnické a fyzické osoby
  • výpočet poslednej známej daňovej povinnosti a výpočet preddavkov
  • výpočet preddavkov v prípade zlúčenia, rozdelenia a splynutia spoločností
 5. Prijatie rôznych služieb zo zahraničia a zrážková daň
  • úhrada licenčných poplatkov
  • úhrada za služby
  • posúdenie daňovníka zo spolupracujúceho štátu a nespolupracujúceho štátu
 6. Daňový výdavok ako princíp a ustátie dôkazného bremena daňového výdavku
  • ukážka príkladov na stránke FRSR a porovnanie s daňovým zákonom
  • paušalizácia ako forma daňového výdavku
 7. Používanie motorového vozidla a daňový dosah
  • poskytnutie MV zamestnancovi
  • spotreba PHL
  • prevádzkové výdavky
  • paušalizácia ako princíp
 8. Zmeny v oblasti odpisovania nehnuteľností
  • princíp zaraďovania budov do odpisových skupín
  • čo tvorí súčasť stavby z pohľadu oceňovania
  • komponentné odpisovanie (čo je možné z budovy vyňať a odpisovať samostatne)
  • technické zhodnotenie na prenajatej nehnuteľnosti vykonané nájomcom a daňové dosahy
 9. Skončenie podnikania a úprava základu dane u daňovníka (FO a PO)
 10. Zmeny v zákone č. 67/2020 Z. z. (lex korona) prijaté do realizácie školenia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Zmeny zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2021 a ich aplikácia v praxi

20. 4. 2021 09:00 - 14:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen