PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Ako prepustiť zamestnanca a na čo nezabudnúť
- krok za krokom v praktických príkladoch


lektor

  doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

 • Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po krátkom pôsobení v praxi sa od roku 1984 až doteraz venuje profesionálnej pedagogickej a prednášateľsko-poradenskej činnosti so špecializáciou na pracovné právo. Je autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce.

termín

  23. 4. 2021

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  120,00 EUR s DPH
  (100,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  KÚPIŤ prístup na webinár

ďalšie informácie


Popis webinára

Potrebujete sa oboznámiť s problematikou skončenia pracovného pomeru? Prípadne ste sa rozhodli prepustiť zamestnanca a radi by ste si prešli všetky náležitosti spojené s týmto úkonom? To, ako „správne“ prepustiť zamestnanca a na čo pri tom nezabudnúť bude hlavnou témou webinára s docentkou Martou Thurzovou. Tento webinár vám v praktických príkladoch prináša základné vedomosti o tom, akými spôsobmi môže skončiť pracovný pomer zamestnanec a akými zamestnávateľ, ako skončiť pracovný pomer dohodou, ako podať výpoveď, ako je to s dĺžkou výpovednej doby, a výpovednými dôvodmi, v akých situáciách nemožno zamestnanca prepustiť a ako je to s prepustením zamestnanca v čase COVID-19? Kedy má zamestnanec pri skončení pracovného pomeru nárok na odstupné a kedy na odchodné. Venovať sa budeme aj výpovedi a oznámeniu o okamžitom skončení pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny a pomocou príkladov zo súdnej praxe odlíšime dôvody pre závažné a menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.


Program webinára

Skončenie pracovného pomeru

 • Spôsoby skončenia pracovného pomeru upravené v ZP
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru
 • Výpoveď zo strany zamestnanca
 • Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 • Výpovedné doby a výpovedné dôvody
 • Zákaz výpovede a výnimky z tohto zákazu
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
 • Okamžité skončenie zo strany zamestnávateľa
 • Zákaz okamžitého skončenia pracovného pomeru
 • Špecifiká skončenia pracovného pomeru na dobu určitú
 • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru
 • Doručovanie písomností pri skončení pracovného pomeru
 • Odstupné, odchodné a ďalšie nároky v súvislosti so skončením pracovného pomeru

Praktické príklady a riešenia


Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Ako prepustiť zamestnanca a na čo nezabudnúť
  - krok za krokom v praktických príkladoch

23. 4. 2021 09:00 - 15:00 120 EUR s DPH KÚPIŤ


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen