PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

VIDEOSEMINÁR:
Daň z pridanej hodnoty - novelizácia k 1. 1. a k 1. 7. 2021


lektor

  JUDr. Oľga Groszová

 • daňový poradca, člen SKDP

organizácia

  videoseminár

termín

  27. - 28. 4. 2021

 • prístup k videosemináru je k dispozícii počas uvedených dvoch dní (utorok a streda). Počas týchto dní môžete sledovať videozáznam neobmedzene vo Vami zvolenom čase - prehrávanie môžete kedykoľvek zastaviť a opakovane spustiť,
  s možnosťou robiť si poznámky podľa vlastnej potreby.

obsahové informácie

účastnícky poplatok

  48,00 EUR s DPH
  (40,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Koncom minulého roka bola v NRSR schválená pomerne veľká novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá má dvojakú účinnosť - časť zmien nadobudla účinnosť 1. 1. 2021 a časť až 1. 7. 2021.

Zmeny účinné od 1. januára tohto roka mali taký charakter, že vyvolali potrebu nového - upraveného tlačiva daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a tiež aj kontrolného výkazu. V súčasnosti už máme prvé skúsenosti s podaním týchto nových tlačív, ale je dôležité mať istotu, že sme si všetky zmeny uvedomili a daňové priznanie sme vyplnili správne. Preto si spoločne prejdeme jednotlivé riadky daňového priznania.

Vzhľadom na pokračujúcu zložitú situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19 sa opäť nestretneme na tradičnom podujatí v kongresovej sále reštaurácie Centrum vo Zvolene, ale podujatie budete môcť sledovať z bezpečia Vašej kancelárie, či domova. Tešíme sa na Vás.


Program webinára

 1. Zákon o DPH a jeho aplikácia na zdaniteľné osoby od 1. 1. 2021
  • Daňové priznanie, prehľad a praktické príklady
   • zdaniteľné obchody (§§ 3,8,9),
   • nadobudnutie tovaru z členského štátu EÚ (§11),
   • tovary a služby, pri ktorých príjemca platí daň (§ 69),
   • dodávky tovarov a služieb oslobodené od dane (§§ 28-47),
   • odpočítanie dane (§ 49),
   • oprava základu dane (§ 25)
   • oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby (§ 25a)
   • oprava odpočítanej dane (§ 53)
   • oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (§ 53b)
   • opravné a dodatočné daňové priznanie (§ 78)
  • Kontrolný výkaz
   • podanie kontrolného výkazu platiteľom, vyplňovanie jednotlivých častí kontrolného výkazu
   • podanie opravného a dodatočného kontrolného výkazu (§ 78a)
 2. Zmeny zákona od 1. 7. 2021
  • predaj tovaru na diaľku (§ 14)
   • z iného členského štátu
   • z územia tretích štátov
  • osobitné miesto dodania tovaru na diaľku v rámci EU a digitálnych služieb dodaných nezdaniteľnej osobe (§ 16a)
  • rozšírenie dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane (§§ 68-68c)
 3. Postup pri predaji a prenájme nehnuteľností
 4. Informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2021
 5. Diskusia - odpovede na otázky účastníkov seminára  Videoseminár:
  Daň z pridanej hodnoty - novelizácia k 1. 1. a k 1. 7. 2021

27. - 28. 4. 2021 48 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento seminár bude k dispozícii zo záznamu - formou videoškolenia, ktoré bude možné sledovať počas dvoch dní prostredníctvom internetu. Prehrávanie bude možné zastaviť, vrátiť a opakovane spustiť.

Poplatok zahŕňa okrem prístupu k videozázmanu tiež pracovný materiál v elektronickej podobe, spracovaný lektorkou podujatia (materiál bude doručený spolu s prihlasovacími údajmi na emailovú adresu klienta).

Otázky je možné klásť písomnou formou prostredníctvom formulára priamo na stránke videoseminára. Lektorka na ne odpovie dodatočne - odpovede budú k dispozícii prihláseným absolventom videoseminára.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na videoseminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen