PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Elektronický podpis a uzatváranie zmlúv na diaľku


lektor

  JUDr. Pavel Lacko, LL.M., PhD.

  • JUDr. Pavel Lacko, LL.M., PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského, študoval právo aj na Univerzite v Kodani a je tiež absolventom Univerzity v Cambridge. V súčasnosti pôsobí ako advokát a partner advokátskej kancelárie Motúzová & Lacko. Zároveň pôsobí ako externý lektor na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde vyučuje predmety v anglickom jazyku s problematikou medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem ochrany osobných údajov zameriava na všeobecné obchodné právo, medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie a právo duševného vlastníctva.

  Mgr. Zuzana Motúzová

  • Podnikateľka a zakladateľka advokátskej kancelárie Motúzová & Lacko advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, ktorá sa zameriava na riešenie právnych otázok vo všetkých oblastiach informačných a nových technológií. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a od roku 2011 je členkou Slovenskej advokátskej komory. Zuzana sa špecializuje na obchodné právo, právo informačných technológií, autorské právo a právo duševného vlastníctva. V rámci právnej praxe sa Zuzana a jej tím venujú aj právu ochrany súkromia a ochrany osobných údajov.

termín

  29. 4. 2021

  • 9.00 - 11.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  60,00 EUR s DPH
  (50,00 EUR bez DPH)

  • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Pandémia spôsobila, že v mnohých prípadoch nie je možné realizovať osobné stretnutia s cieľom podpisu dokumentov. Cieľom prednášky je zodpovedať najčastejšie otázky súvisiace podpisovaním dokumentov „na diaľku“, platnosti a technických aspektov takéhoto podpisovania.


Program webinára

  1. Právna úprava súvisiaca s elektronickým podpisovaním
  2. Elektronický podpis, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný elektronický podpis
  3. Elektronická pečať, časová pečiatka
  4. Podpisovanie „na diaľku“

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Daňové povinnosti v prípade úmrtia fyzickej osoby - živnostníka
  (platiteľa dane)

29. 4. 2021 09:00 - 11:00 60 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen