PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2021


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  8. 10. 2021

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Ako čo najefektívnejšie v roku 2021 znížiť svoju daň, a to legálnym spôsobom a bez rizika... Práve tejto téme sa v praktických príkladoch bude venovať Ing. Vladimír Ozimý na uvedenom školení online. V rámci obsahu si vypočujete nespočetné množstvo overených optimalizačných trikov, vďaka ktorým poznáte, ako vyťažiť čo najviac z daňových výdavkov, ako môže rozdelenie jedného subjektu na viacero výrazne znížiť daň z príjmov, ako na tvorbu opravných položiek k nezinkasovaným pohľadávkam alebo aj to, ako odpočítať od základu dane (resp. čiastkového základu dane) daňovú stratu dosiahnutú v uplynulých rokoch.


Program webinára

 1. Pohľadávky a záväzky v roku 2021:
  • opravné položky u mikrodaňovníka v roku 2021 a porovnanie s bežným daňovníkom
  • odpis pohľadávky u mikrodaňovníka v roku 2021 a porovnanie s bežným daňovníkom
  • odpis záväzkov v účtovnej jednotke a vplyv na základ dane
  • kapitalizácia pohľadávok spoločníkov do kapitálových fondov spoločnosti (účtovno-daňový aspekt)
  • vrátenie dane z pridanej hodnoty z nevymožiteľnej pohľadávky
  • záväzky daňovo uznané po zaplatení
 2. Poskytovanie úverov a pôžičiek:
  • účtovanie o úrokoch na strane veriteľa aj dlžníka
  • úroky z pohľadu závislých vzťahov
  • úroky z pohľadu vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec
  • úroky z pohľadu použitia pôžičky a úveru na obstaranie obchodného podielu
 3. Predaj tovaru v režime predaja na diaľku v EÚ od 1.7. 2021 a uvádzanie vo výkazoch:
  • predaj tovaru cez e-shop na území SR a povinnosti zdanenia
  • fakturácia a uplatňovanie sadzieb DPH
  • uplatnenie osobitného režimu zdanenia alebo registrácia v zahraničí v inom členskom štáte EÚ
 4. Dotácie z účtovno-daňového hľadiska v roku 2021:
  • dotácie v pandémii
  • bežné dotácie na obstaranie dlhodobého majetku
 5. Nájomné vzťahy a daňový dosah u prenajímateľa a nájomcu:
  • testovanie odpisov a ostatných výdavkov a vplyv na zostatkovú cenu
  • prenájom luxusných motorových vozidiel a daňový dosah u nájomcu
  • technické zhodnotenie u nájomcu a daňový dosah u prenajímateľa a nájomcu
  • výdavky na opravu a údržbu hradené nad rozsah zmluvy a daňový dosah u prenajímateľa a nájomcu
  • výpožička a daňový dosah
  • skončenie nájmu a posúdenie z pohľadu dane z príjmov a DPH
 6. Stravovanie zamestnancov z pohľadu účtovníctva, daní a DPH:
  • vlastné stravovacie zariadenie
  • stravovanie pri treťom subjekte
  • stravovacie poukážky
  • finančný príspevok
  • navrhované zmeny v ZP a vplyv na daňový aspekt finančného príspevku a stravovacích poukážok
 7. Princípy daňového výdavku a ustátie dôkazného bremena voči správcovi dane

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár: Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2021

8. 10. 2021 09:00 - 15:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen