PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Webové stránky podľa nového zákona o elektronických komunikáciách a sociálne siete


lektor

  JUDr. Marcela Macová, PhD.

  • Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“.

termín

  12. 10. 2021

  • 9.00 - 11.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  60,00 EUR s DPH
  (50,00 EUR bez DPH)

  • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Na dvojhodinovom webinári si povieme, čo nás čaká od 1. 2. 2022 s novým zákonom o elektronických komunikáciách pri cookies agende nielen z pohľadu nového zákona, ale aj predpisov o ochrane osobných údajov.

Čo všetko na webovej stránke treba riešiť z pohľadu ochrany osobných údajov?

Máte napríklad odkaz na sociálne siete?

Kontaktný formulár?

Máte zverejnené informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov?


Program webinára

  • úvod do problematiky,
  • vysvetlenie legislatívnych zmien,
  • cookies lišta – čo by mala obsahovať a ako by mala vyzerať,
  • obsah informácie o spracúvaní osobných údajov,
  • kontaktný formulár,
  • odkazy na sociálne siete,
  • diskusia na témy podľa vášho želania

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Webové stránky podľa nového zákona o elektronických komunikáciách
  a sociálne siete

12. 10. 2021 09:00 - 11:00 60 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webinár u

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen