PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia 2021


lektor

  Júlia Pšenková

 • Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

termín

  14. 10. 2021

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Na onlineškolení s Júliou Pšenkovou sa detailne oboznámite s praktickou stránkou medzinárodného zamestnávania, vysielania aj medzinárodného prenájmu zamestnancov od 1. 1. 2021. Po jeho absolvovaní budete mať jasno v tom, ako sa zvyšujú administratívne nároky na zamestnávateľa, aká je jeho oznamovacia a odvodová povinnosť (jednak voči úradu a jednak voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni), ako vybaviť pracovné povolenia alebo ako správne zostaviť zmluvu a stanoviť mzdové podmienky. Ozrejmiť si budete môcť aj to, ako je to s cestovnými náhradami, poskytovaním preddavkov na mzdu a daň a taktiež s ročným zúčtovaním dane.


Program webinára

 1. Zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ
  • povinnosť vybavenia pracovného povolenia
  • povolenie na pobyt – vízová povinnosť
  • sezónne zamestnávanie
  • sociálne a zdravotné poistenie – registračné povinnosti, odvodové povinnosti
  • preddavky na daň
  • ročné zúčtovanie dane
 2. Zamestnávanie cudzincov z krajín EÚ
  • povinnosti voči úradu práce
  • mobilita, vysielanie medzi koncernami
  • sociálne poistenie a zdravotné poistenie – registračné povinnosti, odvodové povinnosti
  • preddavky na daň
  • ročné zúčtovanie dane
 3. Vysielanie zamestnancov mimo EÚ a do EÚ
  • formy vysielania
  • zmluvy o vyslaní medzi právnymi subjektmi
  • vysielacia zmluva pre zamestnanca
  • určenie mzdy a príplatkov pri vyslaní
  • stanovenie podmienok vyslania
  • výpočet mzdy
  • cestovné náhrady pri vyslaní
 4. Sociálne a zdravotné poistenie
  • vysielanie do krajín EÚ a mimo EÚ
  • určenie rozhodnej legislatívy
  • formuláre A1
  • sociálne a zdravotné poistenie, registrácia, postupy
 5. Daň zo závislej činnosti
  • preddavky na mzdu
  • ročné zúčtovanie dane vyslaných zamestnancov
  • daňové priznania vyslaných zamestnancov
 6. Vysielanie zamestnancov z krajín EÚ
  • oznamovacia povinnosť voči úradom práce
  • doklady preukazujúce legálnosť práce
  • zodpovednosť za „čiernu prácu“

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:30 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia
 2021

14. 10. 2021 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen